Tools

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

Recente exportsuccessen van Siemens België-Luxemburg

For the business press
Brussel, 19.01.2010

Siemens België-Luxemburg is al jarenlang succesvol in export, vooral naar Afrika en het Midden-Oosten toe. In 2009 maakte de exportomzet een sprong van 327 miljoen euro in 2008 naar 417 miljoen euro in 2009, een stijging van 28%. Deze sterke groei danken we aan de gerichte marktbenadering van de Sectoren Industry (water) en Energy. Daarnaast leverde ook de productverkoop en de uitbouw van de internationale interne dienstverlening binnen Healthcare Diagnostics een belangrijke bijdrage.

Enkele successen illustreren zowel de verscheidenheid als de geografische spreiding van onze projecten. Allemaal hebben ze te maken met zorg voor mens en milieu.

Democratische Republiek Congo
De Dikembe Mutombo Foundation bestelde een CT Somatom Sensation 64 voor zijn ziekenhuis in Kinshasa. De afdeling Medische beeldvorming van het Biamba Marie Mutombo-ziekenhuis in Kinshasa, waar reeds verscheidene Siemens-beeldvormingsystemen geïnstalleerd zijn, zal hiermee binnenkort worden uitgebreid. Deze uiterst geavanceerde CT-scanner zal de eerste van zijn type zijn in de Democratische Republiek Congo en de regio. De nieuwe scanner is te danken aan de investeringen van de Dikembe Mutombo Foundation. De overeenkomst omvat ook een mammografie-eenheid, een mobiel röntgensysteem, een mobiele beeldversterker met tv-systeem en een draagbaar echografiesysteem.

Mauritanië
Nouakchott, de hoofdstad van Mauritanië, ligt midden in de woestijn en telt 1.500.000 inwoners. Om aan de toenemende watervraag vanuit de hoofdstad te voldoen, startte de Société Nationale Des Eaux een project waarbij 170.000 m³ water uit een zijrivier van Senegal wordt opgepompt en naar Nouakchott getransporteerd, over een afstand van circa 200 km. Samen met pompenspecialist en partner KSB voorziet Siemens België-Luxemburg de turnkeyfaciliteiten voor drie pompstations en acht pompmotoren. We zijn verantwoordelijk voor de levering, het toezicht op de montage en de inbedrijfstelling. Daarnaast nemen we ook het beveiligingsconcept voor dit hydraulisch complexe project voor onze rekening. Met dit contract krijgen we voor het eerst voet aan de grond in Mauritanië.

Kameroen
Elektriciteitsproducent en –distributeur AES SONEL beheert in Kameroen het elektriciteitsnet. Om de slagvaardigheid van het netwerk te garanderen, deed AES SONEL een beroep op Siemens België-Luxemburg. Het gewenste veiligheids- en kwaliteitsniveau garanderen we aan de hand van een ‘Supervisory Control and Data Acquisition/Energy Management System’ (SCADA/EMS). Dit systeem monitort alle belangrijke gegevens van het netwerk en stuurt ze naar een centrale computer. De oplossing laat toe het energieverbruik op een aanvaardbaar peil te houden en de operationaliteit van het net te garanderen. Daarnaast verhoogt deze oplossing de efficiëntie van de waterkrachtcentrales door o.a. de stroming en hoeveelheid water uit het Sanagarivierbekken te monitoren en vooraf in te schatten. Siemens België-Luxemburg volgt dit lange termijn project op, levert wisselstukken en gesofisticeerde software, en zorgt voor het onderhoud en de uitbreiding van de infrastructuur. Door het lokale projectteam grondig op te leiden, blijft de continuïteit ook na de implementatie verzekerd.

Algerije
Voor Algérienne des eaux aan de kust in Tafsout, werken we mee aan de bouw van een ontziltinginstallatie. Het bewerkte water wordt via 4 achtereenvolgende pompinstallaties met een debiet van 200.000 m³ naar de hoofdstad van de provincie Tlemcen getransporteerd.

In Sétif werd ons Competence Center voor de uitdaging gesteld het gebergte te doorklieven en 2 dammen in opbouw met elkaar te verbinden, zodat watertransport mogelijk wordt. Samen met een Turkse contractor zorgen we ervoor dat de eindklant, l’Agence Nationale Des Barrages et Transferts water kan vervoeren d.m.v. een pijplijn tussen Tabellout – Draa Diss Sétif - Hodna.