Tools

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

Cijfers 2009 en groeistrategie van de Siemens Groep België-Luxemburg

For the business press
Brussel, 19.01.2010

1. Evaluatie cijfers Siemens Groep (voortgezette activiteiten)

De wereldwijde economische crisis en de impact ervan op de industrie maakte het Siemens-boekjaar 2009 – dat loopt van oktober 2008 tot en met september 2009 – rijk aan uitdagingen. Ondanks de moeilijke omstandigheden, slaagde Siemens erin om in België en Luxemburg behoorlijke cijfers neer te zetten en het boekjaar af te sluiten met een positief resultaat.

  • De omzet steeg van 1044 miljoen euro in 2008 tot 1197 miljoen euro in 2009, wat overeenkomt met een stijging van 15%.

  • De groepsomzet van Siemens België-Luxemburg werd voor 49% gerealiseerd in Industry, 21% in Healthcare, 19% in Energy en 9% in IT Solutions and Services.

  • De nieuwe orders daalden in 2009 met 6% (1200 miljoen euro) ten opzichte van het ‘recordjaar’ 2008 (1280 miljoen euro).

  • 35% van de totale omzet van Siemens België-Luxemburg was afkomstig uit de directe exportactiviteiten. De exportomzet maakte een sprong van 327 miljoen euro in 2008 naar 417 miljoen euro in 2009, een stijging van 28%. Het aanhoudende hoge aantal nieuwe exportorders en de grote groei in omzet zijn het resultaat van een sterke marktbenadering op het vlak van water en energie. Daarnaast leverden ook de productverkoop en de uitbouw van de internationale interne dienstverlening van Healthcare Diagnostics een belangrijke bijdrage.

  • Ondanks de crisis kon Siemens België-Luxemburg het boekjaar afsluiten met een behoorlijk positief resultaat. Het vroegtijdig opgestarte en consequent doorgevoerde kostenbesparingsprogramma van 2008 droeg bij tot een verbeterde competitiviteit en hielp de resultaten op peil te houden in die domeinen waar de crisis sterk voelbaar was.

  • Het aantal medewerkers ging van 2613 in 2008 naar 2530 in 2009. Siemens België-Luxemburg mocht 160 nieuwe medewerkers verwelkomen. 243 medewerkers verlieten de maatschappij.


2. Evolutie van de cijfers per juridische entiteit van de Groep

  • Siemens nv verenigt alle operationele activiteiten in de drie sectoren Industry, Energy en Healthcare. De omzet – die goed is voor 73% van de omzet van de Siemens Groep België-Luxemburg – steeg met 7% in vergelijking met 2008 (tot 874 miljoen euro).

  • Siemens IT Solutions and Services nv focust op IT-outsourcing en op ondersteuning van de drie sectoren Industry, Energy en Healthcare. De omzet van deze cross-sectorbusiness steeg met 9% (tot 110 miljoen euro).

  • De omzet van de bedrijven Dade Behring nv, Siemens Medical Solutions Diagnostics bvba en Siemens Healthcare Diagnostics Services bvba steeg van 75 miljoen euro naar 158 miljoen euro. Deze stijging is vooral te danken aan de uitbouw van internationale diensten en de verkoop van reserveonderdelen voor andere Siemens-organisaties in Europa.

  • ADB nv is wereldleider op het gebied van de bebakening van luchthavens en heliports. De omzet bleef vrijwel ongewijzigd op 59 miljoen euro.


3. Analyse van de sectoren en de cross-sector business

3.1 Industry Sector

De Industry Sector is een toonaangevende leverancier van productie-, transport- en gebouwentechnologie. Door geïntegreerde hardware- en softwaretechnologieën en totaaloplossingen aan te bieden, afgestemd op de industrie, verhoogt Siemens de productiviteit en de efficiëntie van haar klanten.

De omzet van de Industry Sector vertegenwoordigde het afgelopen boekjaar 49% van de totale omzet van de Siemens Groep; dit is 4% hoger dan de omzet van vorig jaar. Toch had de industrie het moeilijk omwille van het losbarsten van de bankencrisis in de nazomer van 2008, gevolgd door een wereldwijde economische crisis. Vele van onze Belgische en Luxemburgse industriële klanten werden hierdoor getroffen. Tal van industriële segmenten kampten met overcapaciteit, waardoor investeringen werden uitgesteld. Siemens’ oplossingen en producten in het domein van mobiliteit, infrastructuur en gebouwbeheer – activiteiten die een langere verkoopcyclus hebben – deden het goed; sommige zelfs beter dan verwacht. In marktsegmenten die gekenmerkt worden door korte verkoopcyclussen, in het bijzonder de productbusiness, ging het moeilijker.

De Industry Sector bestaat uit vijf divisies: Industry Automation, Drive Technologies, Industry Solutions, Building Technologies en Mobility.

3.2 Energy Sector

De Energy Sector is wereldwijd de enige marktspeler actief in alle energiedomeinen. Ons aanbod bundelt oplossingen voor de productie, het transport en de verdeling van elektrische stroom tot producten en diensten voor de olie- en gasindustrie.

De omzet van Energy vertegenwoordigt 19% van de totale omzet van de Siemens Groep. Binnen Energy werden zowel de omzet als de nieuwe orderontvangsten nauwelijks beïnvloed door de economische crisis.

De Energy Sector in België-Luxemburg dekt de volgende activiteiten:  Fossil Power Generation, Power Transmission, Power Distribution, Oil & Gas en Renewable Power Generation.

3.3  Healthcare Sector

De Healthcare Sector biedt totaaloplossingen voor de gezondheidszorg: medische beeldverwerking voor diagnose en therapie, evenals medische en administratieve software die de workflow optimaliseert en de efficiëntie in ziekenhuizen en dokterspraktijken verhoogt. Dankzij innoverende oplossingen en spitstechnologie blijven we marktleider in de sector van de gezondheidszorg.

De omzet van de Healthcare Sector vertegenwoordigt 21% van de totale groepsomzet. Deze markt blijft vrijwel stabiel.

3.4 Cross-sector business

Siemens IT Solutions and Services biedt IT-diensten en advies voor de volledige IT-waardeketen.  De strategie van IT Solutions and Services is gericht op de verticale sectoren van de Groep. Siemens IT Solutions and Services is een van de top 10-leveranciers in haar marktsegment en neemt een toonaangevende positie in op het vlak van IT-outsourcing en professionele diensten.

De omzet van deze cross-sector business vertegenwoordigt 9% van de totale omzet in 2009.

4. Outlook Siemens België - Luxemburg 2010

“Ook boekjaar 2010 wordt ongetwijfeld een uitdagend jaar. Maar gezien onze behoorlijk gevulde orderportefeuille blikt Siemens, samen met haar 2530 medewerkers, voorzichtig positief vooruit”, aldus André Bouffioux, voorzitter van de Siemens Groep België - Luxemburg. “Bovendien blijven we, ook in crisistijd, investeren in de uitbreiding en versterking van onze Competence Centers. Deze zetten ons duidelijk op de kaart binnen de Siemens-wereld en geven ons toegang tot internationale markten. Daarnaast leggen we een zeer sterke focus op onze milieuportfolio, gericht op milieubescherming en klimaatbeheersing.”

4.1 Internationale scope

Competence Centers
In ons ruim 111-jarig bestaan konden we specifieke competenties en oplossingen ontwikkelen in uiteenlopende domeinen. Hierin is onze aanpak dermate uniek en efficiënt, dat we ervoor erkend werden als Competence Center (CoC) binnen de Siemens-wereld. Zo zet Siemens Belgïe-Luxemburg zich als ‘competence driven company’ duidelijk op de kaart. Het internationaal vermarkten van deze specifieke lokale competenties en technologische knowhow is een van onze sleutels tot succes. 
Het is onze strategie om de geografische afbakening van de bestaande Competence Centers verder uit te breiden en onze knowhow te versterken.  Minstens even belangrijk is de ontwikkeling van nieuwe CoC’s. Ook op dit vlak zijn de vooruitzichten voor 2010 positief.

Export
Siemens België-Luxemburg is al jarenlang succesvol in export, vooral naar Afrika en het Midden-Oosten toe. Het verder ontwikkelen van onze exportactiviteiten is zeer belangrijk voor onze toekomst; de markten hebben een groot groeipotentieel en bieden ons ook de mogelijkheid een omzetterugval of -stagnatie in tijden van crisis in het Westen te compenseren. Naast de geografisch afgebakende regio in Afrika waarvoor we volledige businessverantwoordelijkheid hebben, spelen voor projecten ook onze Competence Centers een belangrijke rol bij het verbreden van onze internationale scope.

4.2 Milieuportfolio maakt Siemens wereldmarktleider in groene technologie

De demografische verandering en de toenemende verstedelijking leiden wereldwijd tot een hoger energieverbruik en stijgende energiekosten, een tekort aan natuurlijke grondstoffen zoals water, infrastructuurproblemen in steden, luchtvervuiling en klimaatverandering.

Siemens richt zich op de omschakeling van de volledige energieketen met een omvangrijk milieuportfolio. Dit omvat initiatieven voor milieu- en klimaatbescherming, milieuvriendelijke oplossingen inzake energie en infrastructuur, toonaangevende technologieën voor watermanagement en voor het terugdringen van luchtvervuiling. Grote groeipijlers in de milieuportfolio zijn onze oplossingen voor windenergie, krachtcentrales op basis van gas en stoom, milieuvriendelijke treinen, trams en hybride auto’s, intelligente elektriciteitsnetten of zogenaamde ‘smart grids’, oplossingen voor energie-efficiënte gebouwen en industriële plants.

Op wereldvlak was Siemens’ milieuportfolio in 2009 goed voor een omzet van 23 miljard euro, een groei van 11 procent ten opzichte van 2008. Ook in België en Luxemburg staan onze milieuvriendelijke producten en oplossingen voor een steeds belangrijk aandeel in onze totale omzet. Zo konden we mooie en vooruitstrevende projecten realiseren bij onder meer Coca-Cola, Van Hool, OCAS, Belgacom, … Kortom, de milieuportfolio is – ook in moeilijke economische tijden – een belangrijke groeipijler voor ons bedrijf.

Maar onze milieuportfolio biedt niet alleen voordeel voor Siemens zelf. Het levert ook een belangrijke bijdrage tot de klimaatbescherming. In 2009 konden Siemens-klanten wereldwijd hun CO2-uitstoot met 210 miljoen ton verminderen dankzij onze groene technologie. Tegen 2011 willen we dit op minstens 300 miljoen ton brengen, wat overeenstemt met de huidige gezamenlijke uitstoot van zeven wereldsteden – Londen, New York, Tokio, Singapore, Hongkong, Rome en Berlijn.

Trouwens, we willen niet alleen onze klanten helpen bij het verminderen van hun CO2-uitstoot. We hebben ook onszelf ambitieuze milieudoelstellingen opgelegd: presteren boven de algemeen geldende norm is het doel. Tegen 2011 wil Siemens op wereldvlak de eigen CO2-uitstoot met 20% verminderen ten opzichte van 2006. Een gedegen milieubeleid vormt dan ook een integraal onderdeel van ons Belgisch-Luxemburgs ondernemingsbeleid.

Om onze visie te realiseren, streven we ernaar het gebruik van energie, water, brandstof, papier én onze hoeveelheid afval terug te dringen. De laatste jaren ging de aandacht in het bijzonder uit naar een groener wagenpark.

Ook op andere vlakken leveren we een bijdrage. In samenwerking met The Economist Intelligence Unit voerden we recent een studie uit onder de noemer “European Green City Index”. Deze studie beoordeelt 30 Europese hoofdsteden op 8 criteria: CO2-emissies, energie, gebouwen, mobiliteit, water, luchtkwaliteit, afval, ruimtelijke ordening en milieubeleid. Via dit soort initiatieven willen we de inspanningen van de steden voor klimaatbescherming en duurzame levenskwaliteit ondersteunen door hen een reeks gestandaardiseerde meetgegevens te leveren. We willen graag de uitdagingen van de steden beter begrijpen en als partner energie-efficiënte oplossingen aanbieden. Brussel behaalde met een score van 78,01% de negende plaats in de algemene rangschikking van de European Green City Index.