Tools

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

Crisisjaar ’12 was een goed jaar voor Siemens België-Luxemburg

For the trade/business and financial press
Brussel, 17.01.2013

1. Evaluatie cijfers Siemens Groep (voortgezette activiteiten).
Boekjaar 2012 was – ondanks de moeilijke economische omstandigheden – een goed jaar voor Siemens België-Luxemburg (van 1 oktober 2011 tot 30 september 2012). De omzet steeg licht van 1,029 miljard euro tot 1,036 miljard euro. De orderontvangsten namen toe met 4%, van 976 miljoen euro tot 1,016 miljard euro.

  • De omzet van Siemens België-Luxemburg steeg licht: van 1,029 miljard euro in boekjaar 2011 tot 1,036 miljard euro in 2012.

  • De groepsomzet werd voor 32% gerealiseerd door de Sector Industry, voor 36% door Healthcare, voor 26% door Infrastructure & Cities en voor 6% door Energy.

  • De nieuwe orders groeiden met 4%, van 976 miljoen in 2011 tot 1,016 miljard euro in 2012.

  • Het aandeel van de exportactiviteiten in de omzet bedraagt 38% in 2012. De exportomzet steeg van 384 miljoen euro vorig boekjaar tot 394 miljoen euro in 2012.

  • Het aantal medewerkers evolueerde van 1.769 in 2011 tot 1.691 voltijds equivalenten in 2012. In het voorbije boekjaar werden 70 nieuwe medewerkers aangetrokken en 121 hebben het bedrijf verlaten (spontaan vertrek, brugpensioen, pensioen, ontslag … ). Voor 27 medewerkers werd een internationale jobrotatie opgestart of veranderde het tewerkstellingspercentage (tijdskrediet, deeltijds).

André Bouffioux: “Met een zekere fierheid kunnen we zeggen dat Siemens België-Luxemburg erin geslaagd is om een lichte groei te realiseren, zowel in omzet als in nieuwe orders, ondanks de zeer moeilijke economische omstandigheden. Onze groei is niet afkomstig van uitzonderlijk grote projecten, maar van talloze kleine en middelgrote projecten. Bovendien leverde elk van onze vier sectoren een bijdrage die beter dan of even goed was als vorig jaar: een gezonde balans. Daarnaast konden we ook onze exportpositie, vooral in Noord-Afrika, verder versterken.”

2. De 4 Sectoren in het kort
De omzet van de Sector Industry vertegenwoordigde het afgelopen boekjaar 32% van de totale omzet van de Siemens Groep. Alle divisies haalden of overtroffen hun vooropgestelde doelstellingen. Industry kon een sterk resultaat neerzetten.

De Energy Sector deed het beter dan vorig boekjaar maar de omzet ligt echter lager dan gepland. Er waren geen grote projecten het voorbije jaar.

De Healthcare Sector is marktleider en goed voor 36% van de omzet van de groep.

De nieuwe Sector Infrastructure & Cities, die duurzame technologieën en infrastructuur voor stedelijke gebieden levert, is goed voor 26% van de totale omzet leverde een sterk resultaat.

3. Vooruitzichten 2013
André Bouffioux: “2013 kondigt zich – net als de voorbije jaren – economisch uitdagend aan. Niettemin bewijzen onze prestaties van 2012 dat Siemens België-Luxemburg klaar is om mee te surfen op het economisch herstel, waarvan we hopen dat het zich snel zal aandienen. We zijn bescheiden positief voor 2013, maar we blijven waakzaam en stellen ons flexibel op. Onmiddellijk reageren op een steeds sneller veranderende economische en politieke omgeving blijft immers onze grote uitdaging.”

4. Highlights 2012
Het groene portfolio won in 2012 opnieuw aan belang in het aanbod van Siemens België-Luxemburg. Zo konden we onze knowhow bundelen in een Center of Competence voor groene datacenters. We hopen samen te kunnen werken met de stad Mechelen in een Europees project rond een groene stad. We bouwden ook ons Volt-Air project verder uit. Intern werkten we aan een groener mobiliteitsconcept. Tegelijk zette de aankoop van LMS door de internationale groep ons land beter op de kaart in de Siemens wereld.

Siemens België innoveert met een flexibeler en groener mobiliteitsconcept, uniek in zijn soort: mobiliteit à la carte
Sinds enkele jaren geldt Siemens België als voorloper op het vlak van mobiliteit. Sinds ’12 gaat het bedrijf nog een stap verder door een duurzaam en flexibel mobiliteitsconcept op maat aan te bieden, uniek in België. Bleek immers dat de Siemens-medewerkers resoluut kiezen voor een flexibel en groen aanbod aan vervoersmiddelen. Daarom biedt het bedrijf medewerkers met een firmawagen nu een ‘mobiliteitsmenukaart’ aan. Hiermee kunnen ze binnen een bepaald budget en in overeenstemming met hun behoeften kiezen voor andere, milieuvriendelijkere vervoersoplossingen.