Tools

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

Resultatenbericht en financiële cijfers eerste kwartaal boekjaar 2018: Sterke ordergroei benadrukt succesvol eerste kwartaal

"Het eerste kwartaal benadrukt de sterkte van ons bedrijf. We grijpen het groeimomentum van de globale economische heropleving en we realiseren nieuwe referenties voor industriële digitalisering. We zien duidelijk waar onze opportuniteiten liggen en we weten wat ons te doen staat."
Joe Kaeser, President en Chief Executive Officer van Siemens AG

  • Binnenkomende orders stegen met 14% tot € 22,5 miljard en de omzet met 3% tot € 19,8 miljard, mede dankzij sterke groeibijdragen van Mobility en Digital Factory en nieuwe bedrijfsactiviteiten resulterend uit de fusie van de Siemens-windenergieactiviteiten met Gamesa Corporación Tecnológica, S.A.

  • De verhouding van order tot omzet (book-to-bill) bereikte een hoogte van 1,13, de hoogste verhouding sinds het noteren van grote orders uit Egypte in Q2 BJ 2016.

  • Op vergelijkbare basis, zonder rekening te houden met wisselkoers- en portfolio-invloeden, stegen de binnenkomende orders met 7% en ging de omzet met 1% vooruit.

  • De winst uit industriële activiteiten daalde met 14% en bedraagt € 2,2 miljard, hoofdzakelijk wegens een scherpe terugval voor Power and Gas die de uitstekende prestaties voor de kortecyclusactiviteiten en Mobility overtreft; het voorbije kwartaal ondervond een negatieve impact van wisselkoersinvloeden terwijl Q1 BJ 2017 voordeel haalde uit portfoliowinst; de winstmarge voor industriële activiteiten bedroeg 11,0%

  • Nettowinst steeg met 12% tot € 2,2 miljard; de verslagperiode omvatte een grotendeels belastingvrije winst uit de verkoop van de aandelen in OSRAM Licht AG en haalde voordeel uit aanzienlijk lagere winstbelastingsuitgaven, hoofdzakelijk wegens de herwaardering van toekomstige belastingsposities als gevolg van de belastingshervorming in de VS; in Q1 BJ 2017 steeg de gewone winst per aandeel (EPS) van € 2,41 tot € 2,68.

 

Siemens AG (Berlijn en München) is een wereldspeler op het vlak van techniek en engineering en staat reeds 170 jaar garant voor technische uitmuntendheid, innovatie, kwaliteit, betrouwbaarheid en een internationale aanwezigheid. Het bedrijf is wereldwijd actief, met een focus op de domeinen elektrificatie, automatisering en digitalisering. Als een van 's werelds grootste producenten van energie-efficiënte en ecologische technologieën is Siemens een toonaangevende leverancier van oplossingen voor efficiënte elektriciteitsproductie en -transmissie, en een pionier inzake infrastructuuroplossingen en automatisering-, aandrijf- en softwareoplossingen voor de industrie. Hiernaast is het bedrijf ook toonaangevend op het vlak van apparatuur voor medische beeldvorming – zoals CT- en MRI-scannersystemen – en een leider inzake laboratoriumdiagnostiek en klinische IT-systemen. In boekjaar 2017, afgesloten op 30 september 2017, genereerde Siemens een omzet van € 83,0 miljard en een nettowinst van € 6,2 miljard. Eind september 2017 had het bedrijf wereldwijd zo’n 377.000 medewerkers in dienst. Meer informatie is beschikbaar op het Internet op www.siemens.com.

1-2-2018