Tools

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

Financiële resultaten Siemens AG  2e kwartaal boekjaar 2013: gemengd beeld, focus op uitvoering

For the trade/business and financial press
München, 02.05.2013

"De resultaten voor het tweede kwartaal leveren een gemengd beeld op. Hoewel we erin geslaagd zijn een duidelijke stijging van de orders te realiseren, worden we nog geconfronteerd met uitdagingen op het vlak van  omzet en winst. We focussen daarom nog sterker op de factoren die we zelf in handen hebben: we voeren consequent het Siemens 2014-programma uit.", aldus Peter Löscher, President en Chief Executive Officer van Siemens AG

Financiële hoogtepunten:*

  • De orders voor het tweede kwartaal stegen met 20 %, tot € 21,451 miljard, hoofdzakelijk wegens grote orders. De verhouding van order tot omzet (book-to-bill) bedroeg 1,19 en de openstaande orders waren goed voor € 101 miljard op het einde van het kwartaal. De omzet voor het tweede kwartaal bedroeg € 18,011 miljard, 7 % onder het niveau van vorig jaar. •De winst van alle sectoren samen daalde tot € 1,374 miljard, hoofdzakelijk wegens lagere winsten voor de sectoren Industry en Infrastructure & Cities.

  • De winst uit voortgezette activiteiten steeg lichtjes tot € 982 miljoen. Ter vergelijking: de dezelfde periode vorig jaar omvatte een kapitaalsverlies   van € 640 miljoen gelinkt aan  NSN.

  • De nettowinst steeg tot € 1,030 miljard, met inbegrip van een positieve bijdrage uit niet-voortgezette activiteiten. De overeenstemmende gewone winst per aandeel (EPS) bedroeg € 1,20, een stijging ten opzichte van € 1,03 in dezelfde periode vorig jaar. Hierbij werd voordeel gehaald uit  de terugkoop van eigen aandelen  in de tussenliggende periode.

  • De vrije cashflow uit voortgezette activiteiten steeg tot € 1,375 miljard ten opzichte van € 532 miljoen in het tweede kwartaal van vorig boekjaar.

* Op het einde van het tweede kwartaal voldeden de zonne-energieactiviteiten van Siemens niet langer aan de voorwaarden om als niet-voortgezette activiteiten beschouwd te worden overeenkomstig de IFRS-regels. Bijgevolg werden ze opnieuw geclassificeerd als voortgezette activiteiten en werden de resultaten geboekt binnen de sector Energy. De resultaten van vorige periodes worden op een vergelijkbare basis gepresenteerd. Siemens is echter nog steeds van plan zich uit de zonne-energieactiviteiten terug te trekken.