Tools

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

Goede resultaten voor het derde kwartaal – Uitdagingen voor de Energy sector

For the trade/business and financial press
München, 31.07.2014

  • Nettowinst met 27 procent gestegen tot € 1,4 miljard

  • Omzet met een procent gestegen, orders stabiel (op vergelijkbare basis)

  • Verhouding van order tot omzet (Book-to-bill) op 1,08 – openstaande orders van € 101 miljard

  • Vooruitzichten voor het boekjaar bevestigd

In het derde kwartaal van boekjaar 2014 boekte Siemens op de meeste gebieden sterke resultaten, die echter door uitdagingen in de Energy sector werden beïnvloed. De nettowinst klom op tot € 1,4 miljard, vergeleken met € 1,1 miljard in dezelfde periode vorig jaar. De overeenstemmende winst per aandeel steeg tot € 1,62, vergeleken met € 1,27 voor dezelfde periode vorig boekjaar. De winst van alle sectoren samen steeg tot € 1,7 miljard, maar werd afgeremd door aanhoudende rentabiliteitsuitdagingen binnen de Energy sector. Ter vergelijking: de winst van alle sectoren samen van € 1,3 miljard die een jaar geleden werd opgetekend, werd bezwaard door € 418 miljoen i.v.m. “Siemens 2014”.

De sterke euro remde de ontwikkeling van orders en omzet af.Op organische basis, zonder rekening te houden met de wisselkoers- en portefeuille-invloeden, steeg de omzet met 1% tot € 17,9 miljard, terwijl de orders t.o.v. dezelfde periode vorig jaar stabiel bleven op € 19,4 miljard. De verhouding van order tot omzet (book-to-bill) bedroeg 1,08, en de openstaande orders van de onderneming waren goed voor € 101 miljard. De vrije cashflow uit voortgezette activiteiten steeg tot € 1,1 miljard, t.o.v. € 1,0 miljard een jaar geleden.

“Hoewel we op de meeste gebieden een mooie vooruitgang hebben geboekt, zullen de uitdagingen voor de sector Energy de komende kwartalen nog aanhouden. Maar ‘Siemens – Vision 2020’ zal tot de duurzame verdere verbetering van onze prestaties leiden”, aldus Siemens President en CEO Joe Kaeser.


31-7-2014