Tools

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

Resultatenbericht Q4 boekjaar 2018 : Jaarprognose weer volledig gerealiseerd - opnieuw een sterk jaar

“We hebben opnieuw onze belofte waargemaakt en onze jaarprognose, die we halverwege het boekjaar hadden verhoogd, volledig gerealiseerd. Hieruit blijkt de kracht van ons globale team, dat zowel in groeimarkten als in moeilijke omstandigheden overtuigend de concurrentie is aangegaan en opnieuw een sterke prestatie heeft neergezet. In boekjaar 2019 zullen we onze bedrijfsentiteiten nog meer ondernemingsvrijheid geven en zo de basis leggen voor de uitvoering van Vision 2020", aldus Joe Kaeser, President en Chief Executive Officer van Siemens AG.

  • Op vergelijkbare basis, zonder rekening te houden met wisselkoers- en portefeuille-invloeden, stegen de binnenkomende orders met 8 % en nam de omzet met 2 % toe, waarbij het merendeel van de industriële activiteiten aan deze groei bijdroeg.

  • Op nominale basis stegen de binnenkomende orders met 6 % tot € 91,3 miljard; de omzet lag lichtjes hoger op € 83,0 miljard; de verhouding van order tot omzet (book-to-bill) bedroeg 1,10.

  • De winst uit industriële activiteiten lag lager en bedroeg € 8,8 miljard, omdat de winststijgingen in de meeste industriële activiteiten de sterk gedaalde winst bij Power en Gas niet volledig konden compenseren.

  • Winstmarge uit industriële activiteiten exclusief herstructureringskosten van 11,3 %, duidelijk binnen het prognosebereik van 11 % tot 12 %; winstmarge inclusief herstructureringskosten van € 0,8 miljard van 10,4 %, waarbij de meeste industriële activiteiten binnen of boven hun streefbereik presteerden.

  • Nettowinst licht gestegen tot € 6,1 miljard; gewone winst per aandeel (EPS) van € 7,12; exclusief herstructureringskosten, basis EPS van € 7,88, ruim binnen het prognosebereik van € 7,70 tot € 8,00.

  • Vrije cashflow gestegen tot € 5,8 miljard, een toename van 22 % t.o.v. dezelfde periode vorig jaar.

  • Siemens stelt voor het dividend te verhogen met € 0,10 per aandeel, tot € 3,80 per aandeel.

  • Succesvolle voltooiing van het aandelenterugkoopprogramma dat in november 2015 van start ging met een volume van € 3,0 miljard; nieuw aandelenterugkoopprogramma aangekondigd met een volume tot € 3,0 miljard tot november 2021.


8-11-2018