Tools

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

Resultaten Siemens AG voor het derde kwartaal van boekjaar 2009: openstaande orders verzachten impact van recessie

For the business press
München, 30.07.2009

Deze voormiddag presenteerde Peter Löscher aan de internationale pers de resultaten van Siemens AG voor het derde kwartaal van boekjaar 2009.

Moeilijke marktomstandigheden. Sterke concurrentiepositie

“De resultaten van het derde kwartaal tonen aan dat we volledig op schema zitten om onze doelstellingen voor boekjaar 2009 te realiseren”, aldus CEO Peter Löscher.
We hebben opnieuw een zeer sterke prestatie neergezet ten opzichte van onze belangrijkste concurrenten. Zoals verwacht, heeft het economische klimaat een duidelijke impact op nieuwe opdrachten. We hadden hier echter tijdig op geanticipeerd en waren voorbereid. Zo wachten we ook toekomstige uitdagingen niet af. We blijven onze koers onverminderd voortzetten met een duidelijke focus op duurzaamheid.

Financiële hoogtepunten

  • De vele openstaande orders verzachten de impact van de wereldwijde economische recessie op onze omzet en winst. Het totaal aan openstaande orders voor de sectoren bedroeg € 84,3 miljard.

  • De omzet voor het derde kwartaal bedroeg € 18,348 miljard; dit is 4 % lager dan vorig jaar.

  • De binnenkomende orders bedroegen € 17,160 miljard. Dit is een stuk lager dan een jaar geleden, wat gedeeltelijk kan verklaard worden door een hoge vergelijkingsbasis als gevolg van uitzonderlijk grote orders bij Mobility vorig jaar. De book-to-bill ratio (de verhouding van orders tot omzet) bedroeg 0,94.

  • Door de lagere omzet steeg de winst van alle sectoren samen niet boven de € 1,667 miljard, ondanks een stijging van 40 % van de winst van de Energy Sector.

  • De nettowinst bedroeg € 1,317 miljard, een stijging ten opzichte van het tweede kwartaal, maar een daling vergeleken met het sterke derde kwartaal van boekjaar 2008.

  • De free cashflow kende een terugloop, gedeeltelijk wegens aanzienlijke uitgaven in verband met eerder gerapporteerde projectherzieningen en initiatieven om de rendabiliteit te vrijwaren.