Tools

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

De resultaten en financiële cijfers Q3 2019: Siemens realiseert verdere groei ondanks aanzienlijke tegenwind in sleutelmarkten.

  • Binnenkomende orders gegroeid met 8 % tot € 24,5 miljard en omzet gestegen met 4 % tot € 21,3 miljard, voor een performante verhouding van order tot omzet (book-to-bill) van 1,15 en een recordhoogte aan openstaande orders ter waarde van € 144 miljard

  • Op vergelijkbare basis, zonder rekening te houden met wisselkoers- en portfolio-invloeden, stegen de binnenkomende orders met 6 % en ging de omzet met 2 % vooruit ten opzichte van Q3 BJ 2018

  • De aangepaste EBITA voor industriële activiteiten daalde tot € 1,9 miljard, hoofdzakelijk wegens een terugval voor Digital Industries en Gas and Power; de marge voor de aangepaste EBITA voor industriële activiteiten bedroeg 9,6 %, getemperd door personeelsherstructureringskosten ten bedrage van 0,3 procentpunt

  • De nettowinst van € 1,1 miljard omvatte aanzienlijk betere resultaten buiten de industriële activiteiten ten opzichte van Q3 BJ 2018; de gewone winst per aandeel (EPS) van € 1,28 werd belast met € 0,09 aan personeelsherstructureringskosten

Siemens AG (Berlijn en München) is een wereldspeler op het vlak van techniek en engineering en staat reeds meer dan 170 jaar garant voor technische uitmuntendheid, innovatie, kwaliteit, betrouwbaarheid en een internationale aanwezigheid. Het bedrijf is wereldwijd actief, met een focus op de domeinen van elektriciteitsopwekking en -distributie, intelligente infrastructuur voor gebouwen en gedistribueerde energiesystemen, en automatisering en digitalisering in de proces- en productie-industrieën. Met de afzonderlijk beheerde bedrijfsentiteit Siemens Mobility, een toonaangevende leverancier van intelligente mobiliteitsoplossingen voor spoor- en wegvervoer, geeft Siemens vorm aan de wereldmarkt voor passagiers- en vrachtdiensten. Dankzij de meerderheidsparticipatie in de beursgenoteerde bedrijven Siemens Healthineers AG en Siemens Gamesa Renewable Energy is Siemens ook een wereldwijd toonaangevende leverancier van medische technologie en digitale gezondheidszorgdiensten en milieuvriendelijke oplossingen voor onshore en offshore windenergieproductie. In boekjaar 2018, afgesloten op 30 september 2018, genereerde Siemens een omzet van € 83,0 miljard en een nettowinst van € 6,1 miljard. Eind september 2018 had het bedrijf wereldwijd zo’n 379.000 medewerkers in dienst. Meer informatie is beschikbaar op het Internet op www.siemens.com.

1-8-2019