Tools

Siemens BelgiëSiemens België

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

Siemens maakt scholieren warm voor technologiestudies

“Talenten stimuleren door werken en leren” wederom een succes

For the trade/business and financial press
Huizingen, 20.03.2014

De studenten die de voorbije weken stage liepen bij Siemens, werken op 26 maart hun laatste stagedag af. Onder goedkeurend oog van Raymonda Verdyck, afgevaardigd bestuurder van het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap, Patrick De Clercq, directeur van GO! atheneum Etterbeek en André Bouffioux, CEO van Siemens België, zullen ze de resultaten van hun werk presenteren.

In samenwerking met het GO! en in het kader van het Techno+ ESF project “Talenten stimuleren door werken en leren”, biedt Siemens scholieren een platform om actief te leren op de werkvloer. De multinational biedt de jonge studenten immers een uitstekende werkomgeving die barst van de moderne middelen en apparatuur. Ideaal voor het ontwikkelen van de nodige werkattitudes met het oog op verdere studies en het beroepsleven.

“De leerwinst die onze leerlingen hiermee boeken is enorm,” zegt Raymonda Verdyck. “Het is belangrijk dat scholen aansluiting vinden bij het bedrijfsleven, een wereld die constant vernieuwt en vooruit gaat. Een school mag geen eiland zijn.”

Mogelijkheden
Bovendien weet Siemens met deze stages ook de technologiestudies in een boeiend daglicht te plaatsen. “Technologiestudies of STEM-richtingen (Science, Technology, Engineering, Mathematics) liggen niet echt goed in de markt bij jongeren”, zegt Lieven Huygens, Talent Manager bij Siemens. “Bovendien is de inhoud van dergelijke studierichtingen niet goed gekend bij de jeugd en is er weinig besef van de mogelijkheden en diversiteit op de arbeidsmarkt. En daar moet een initiatief als dit verandering in brengen.”

Vaardigheden
Zeven ASO’ers (4 jongens en 3 meisjes) van het vijfde jaar ASO wiskunde – ingenieurswetenschappen van GO! atheneum Etterbeek liepen in februari en maart stage bij Siemens in Huizingen. In groepjes van twee of drie werden ze onderverdeeld in verschillende divisies van Siemens, zoals Industry en Building Technologies. Niet alleen hun technische vaardigheden werden op de proef gesteld, er werd ook aandacht besteed aan capaciteiten als doelgerichtheid en teamwork.

Met de ondersteuning van een stagebegeleider van Siemens én een begeleider van het atheneum, werden hen specifieke taken opgelegd en kregen ze de kans om niet zomaar toe te kijken maar ook zelf een concrete opdracht tot een goed einde te brengen.

Intentieverklaring
Siemens zal op 26 maart ook een intentieverklaring ondertekenen waarbij het bedrijf zich engageert om ieder jaar dergelijke stages te organiseren. Volgend schooljaar zullen leerlingen van GO! atheneum Halle stage kunnen lopen bij Siemens. Bovendien zal André Bouffioux, CEO van Siemens België, een woordje uitleg geven over dit project en waarom Siemens eraan deelneemt.

Uitnodiging op 26 maart
Dit evenement zal doorgaan op woensdag 26 maart van 9u30 tot 12u00 bij Siemens in Beersel (Huizingen). Ook u bent welkom om een kijkje te komen nemen. Als u geïnteresseerd bent, gelieve dan uw aanwezigheid te bevestigen bij Eva De Vriese via mail: eva.de_vriese@siemens.com

Over Techno+
Techno+ is een samenwerkingsverband tussen de industrie en het onderwijs, opgericht in 2001. Het grote uitgangspunt van Techno+ is de herwaardering en kwaliteitsverbetering van het (nijverheids)technisch en wetenschappelijk onderwijs, en het stimuleren van de positieve (media)belangstelling voor techniek, wetenschap en technische studies. Rekening houdend met de sociaaleconomische realiteit wil Techno+ de netwerking tussen technisch en wetenschappelijk onderwijs, en het bedrijfsleven stimuleren. Sinds april 2013 kreeg Techno+ haar project "Talenten stimuleren door leren en werken" door het ESF goedgekeurd, en wordt tijdens het schooljaar 2013-2014 voor het eerst massaal en intens aan werkplekleren gedaan door een 30-tal klassen over heel Vlaanderen.

Over GO!
Het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap is het door de Vlaamse Gemeenschap officieel georganiseerde onderwijs. Het GO! streeft naar maximale, gelijke onderwijskansen. Elke persoon is een unieke persoonlijkheid met specifieke interesses en ambities, en moet zich intellectueel en creatief kunnen ontplooien. 1.000 scholen en instellingen van het GO! maken hier werk van voor 300.000 leerlingen en cursisten. Werken aan de ontwikkeling van elke persoonlijkheid, aan harmonie in diversiteit en aan verantwoordelijkheid ten aanzien van anderen is het doel waarvoor 35.000 medewerkers zich dagelijks engageren. Het GO! vormt verdraagzame, respectvolle, positief kritische, mondige, verantwoordelijke, geëngageerde, creatieve, zelfstandige, sociale en leergierige persoonlijkheden.
Contact : 
Sarina Simenon, Persverantwoordelijke GO! – Tel: 02/790.93.89 – sarina.simenon@g-o.be

Over Siemens
Siemens AG (Berlijn en München) is een wereldwijde grootmacht op het vlak van elektronica en elektrische engineering, actief in de domeinen industrie, energie en gezondheidszorg en biedt bovendien infrastructuuroplossingen, hoofdzakelijk voor steden en grootstedelijke gebieden. Reeds meer dan 165 jaar staat Siemens garant voor technische uitmuntendheid, innovatie, kwaliteit, betrouwbaarheid en een internationale benadering. Het bedrijf is ‘s werelds grootste leverancier van milieutechnologie. Zo’n 43 procent van de totale omzet wordt op basis van groene producten en oplossingen gegenereerd. In boekjaar 2013, afgesloten op 30 september, werd uit voortgezette activiteiten een omzet van € 75,9 miljard genoteerd en een winst van € 4,2 miljard gerealiseerd. Eind september 2013 had Siemens, op basis van de voortgezette activiteiten, wereldwijd zo’n 362.000 medewerkers in dienst. Meer informatie kunt u vinden op: www.siemens.com.
Contact : 
Stéphanie Legay, Media relations Siemens België – Tel: 02/536.25.99 - stephanie.legay@siemens.com