Tools

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

Financiële resultaten tweede kwartaal 2016 - Voortgezette groei in orders, omzet en winstgevendheid

Joe Kaesers toelichting bij de resultaten: "We hebben in het tweede kwartaal opnieuw een overtuigende prestatie neergezet ten opzichte van vorig jaar en van onze sector. Ondanks de aanhoudende grote marktuitdagingen, zullen we consequent verder op duurzame groei focussen."

  • Grote orders in Egypte en het VK stuwden de binnenkomende orders in het tweede kwartaal jaar-op-jaar omhoog met 7 % om een niveau van € 22,3 miljard te bereiken; de omzet is met  5 % gestegen tot € 19,0 miljard, voor een verhouding van order tot omzet (book-to-bill) van 1,17.

  • Zonder rekening te houden met de wisselkoersinvloeden, namen de binnenkomende orders  met 10 % toe en steeg de omzet met 7 %.

  • De winst uit industriële bedrijfsactiviteiten klom jaar-op-jaar 28 % om € 2,1 miljard te halen, dankzij een aanzienlijke verhoging van de marges waartoe de meeste industriële bedrijfsactiviteiten hebben bijgedragen. De winstmarge voor de industriële bedrijfsactiviteiten bedraagt 10,9 %.

  • De nettowinst van € 1,5 miljard was lager dan de € 3,9 miljard in Q2 van boekjaar 2015, waarin echter € 3,0 miljard winst uit desinvesteringen was opgenomen uit de verkoop de hoorapparatuuractiviteiten en het Siemens-aandeel in Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH (BSH); de gewone winst per aandeel (EPS) bedroeg € 1,78 ten opzichte van € 4,70 in Q2 van boekjaar 2015.


4-5-2016