Tools

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

Siemens – Visie 2020

For the trade/business and financial press
München, 07.05.2014

  • Focus op groeivelden rond elektrificatie, automatisering en digitalisering

  • Overname gasturbine- en compressoractiviteiten van Rolls-Royce, de oprichting van een joint-venture voor Metals Technologies en beursgang van audiologie zetten de toon

  • Nieuwe organisatie met vlakkere structuren – Sectoren verdwijnen

  • Sterkere betrokkenheid van medewerkers in het succes van de onderneming – Siemens stelt jaarlijks tot EUR 400 miljoen ter beschikking afhankelijk van de prestatie van de onderneming

  • Lancering van de terugkoop van aandelen tot EUR 4 miljard

Siemens AG zal zich in de toekomst positioneren rond elektrificatie, automatisering en digitalisering. Binnen deze waardeketens heeft Siemens verschillende groeivelden geïdentificeerd, waarin het concern voor zichzelf het grootste langetermijn-potentieel ziet. De onderneming richt de toewijzing van haar resources op die groeivelden, en heeft daarvoor concrete maatregelen aangekondigd. Daartoe behoren de overname van het grootste deel van de energietak van Rolls-Royce en de integratie van Siemens Metals Technologies in een joint-venture. Ook wordt er gewerkt aan een beursgang van de audiologie-business. Siemens zal de organisatie bovendien vlakker en meer klantgeoriënteerd maken. Dat is Siemens – Visie 2020.

“Onze Visie 2020 richt zich op de langetermijnperspectieven van onze onderneming met betrekking tot de waardeketens van moderne elektrificatie en automatisering. Met de uitbreiding van de aandelengeoriënteerde betrokkenheid van medewerkers in het succes van onze onderneming, creëren we een duurzame cultuur bij Siemens”, aldus Joe Kaeser, voorzitter van Siemens AG.

De onderneming wil haar aandelenprogramma voor medewerkers onder het senior managementniveau uitbreiden en het aantal aandeelhoudende medewerkers met een toename van minstens 50 procent tot ruim boven de 200.000 laten stijgen.

Daartoe stelt Siemens jaarlijks een bedrag tot een maximum van EUR 400 miljoen beschikbaar, afhankelijk van het succes van de onderneming. Bovendien gaat binnenkort het reeds aangekondigde programma om aandelen tot EUR 4 miljard terug te kopen van start.

De toekomstige focus op elektrificatie, automatisering en digitalisering is het resultaat van een diepgaande en omvattende analyse waarmee in augustus 2013 werd begonnen. Siemens heeft daarbij de velden geïdentificeerd waarop zij in de toekomst met haar producten en haar unieke technologische knowhow een duurzame groei en een grote winstgevendheid kan realiseren.

Op het gebied van elektrificatie en automatisering neemt Siemens in tal van markten nu al de nummer 1-positie in. Tot de groeivelden binnen deze gebieden behoren de markten voor kleine gasturbines en offshore windturbines, die inspelen op de stijgende vraag naar betrouwbare en duurzame stroomvoorziening. De procesindustrie bijvoorbeeld biedt Siemens aantrekkelijke mogelijkheden om zichzelf nog sterker te positioneren op deze markt met haar oplossingen op het gebied van automatisering en aandrijving. Ook de markt voor de winning van onconventionele olie en gas biedt voor Siemens een aantrekkelijk groeipotentieel.

Daarnaast wil Siemens het potentieel van de toenemende digitalisering volledig benutten, en niet alleen voor wat de productie betreft. De “Digitale Fabriek” maakt dankzij software en simulatie aanzienlijk snellere en efficiëntere productontwikkelingen mogelijk. Datagedreven services, software en IT-oplossingen zijn van doorslaggevend belang, doordat ze van grote invloed zijn op alle toekomstige groeivelden van Siemens.

Om in deze groeivelden het marktpotentieel ten volle te kunnen benutten, wijzigt Siemens haar organisatiestructuur. Met het oog op een slankere structuur zal met ingang van 1 oktober 2014 het niveau van de Sectoren worden afgeschaft en zullen de activiteiten in negen in plaats van de huidige zestien divisies worden gebundeld. Daarnaast zullen de Healthcare-activiteiten in de toekomst zelfstandig worden geleid. Als gevolg hiervan kunnen regionale organisatiestructuren aan de eisen van de zorgmarkt aangepast worden en hoeven zij niet meer overeen te komen met de matrix van de organisatie. Hierdoor krijgt Healthcare meer flexibiliteit op de markt voor medische techniek, die fundamenteel aan het veranderen is en die gekenmerkt wordt door paradigma-shifts. In het kader van de nieuwe positionering wil Siemens op termijn ook haar audiologie-activiteiten naar de beurs brengen.

Door de divisies te bundelen en de sectoren op te heffen, zal bureaucratie worden verminderd, zullen kosten worden bespaard en beslissingen binnen de onderneming worden versneld. Tevens zullen de overkoepelende functies van de onderneming zoals Human Resources en Communicatie in de toekomst gestroomlijnd en centraal aangestuurd worden. Deze maatregelen zullen in totaal een extra productiviteit van circa een miljard euro genereren. Het volledige effect van alle maatregelen zal tegen het einde van boekjaar 2016 zijn bereikt. Om de kostenontwikkeling duurzaam te optimaliseren, heeft de onderneming zich een nieuw doel gesteld met betrekking tot de 'totale kostenproductiviteit'. Deze zal vanaf het boekjaar 2015 jaarlijks drie tot vijf procent bedragen.

De divisies krijgen vanaf boekjaar 2015 als doelstelling een winstmarge-bereik voor PPA toegewezen– dus acquisitie-gerelateerde afschrijvingen op immateriële vermogenswaarden. Deze bereiken zullen gebaseerd zijn op de resultaten van de belangrijkste concurrenten in de betreffende divisie.

Voor alle informatie over de nieuwe positionering van de onderneming en de gecombineerde pers- en analystenconferentie op 7 mei 2014 om 8:45 uur MEZT zie www.siemens.com/pressekonferenz.