Tools

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

Intelligente gegevens verhogen de prestaties van industriële installaties

For the business and trade press
Huizingen, 03.10.2014

  • Siemens breidt aanbod van Plant Data Services uit

  • Diensten op het vlak van energiegegevensmanagement, toestandbewaking en industriële beveiliging

Big Data in de industrie: de hoeveelheid gegevens die door productiebedrijven verwerkt moet worden, neemt aanzienlijk toe als gevolg van de toenemende complexiteit en de groeiende doordringing van IT in productieprocessen. Daarom herbergt dit terrein nog een enorm potentieel dat tot nu toe nauwelijks werd ontgonnen. De doorslaggevende factor hierin is het permanent en in realtime registreren en analyseren van de juiste gegevens, zoals proces- en productiegegevens, van de juiste bronnen. Om dit te realiseren pakt Siemens uit met een nieuw, gegevensgestuurde dienstenaanbod: "Plant Data Services". Deze diensten helpen niet alleen de algemene efficiëntie van de volledige installatie verhogen, maar ook de energie-efficiëntie van machines en systemen.

Sinds de introductie van benaderingen zoals Lean Manufacturing (gestroomlijde productie) en Total Quality Management (totaal kwaliteitsbeheer) in de jaren 1980 werd de aard van de productie volledig getransformeerd. Vandaag zijn deze procedures wijd verspreid en hebben ze de productiviteit en efficiëntie van industriële installaties drastisch verhoogd. Hoewel al deze benaderingen op relatief eenvoudige regels gebaseerd zijn, worden ze sterk beïnvloed door empirische ervaringen en de specifieke culturele omstandigheden. De volgende stap in deze evolutie is dan ook de ontwikkeling van feitengebaseerde beslissingcriteria. Hiertoe dient er in de toekomst een enorme hoeveelheid specifieke productiegegevens verzameld en aangewend te worden, waardoor er volledig nieuwe perspectieven zullen ontstaan: een reserveonderdeel dat in de nabije toekomst vereist zal zijn, kan automatisch besteld en geleverd worden terwijl de betreffende machine nog steeds probleemloos draait. Het onderdeel kan vervolgens bij de volgende geplande onderhoudssessie vervangen worden, voor er sprake is van dure machinedefecten of -storingen en ongeplande stilstandtijden. Een ander voorbeeld: een industriële installatie past het productievolume automatisch aan de actuele grondstofprijzen aan, zodat u zeker bent van een optimale rendabiliteit van de gebruikte materialen. De gerichte verzameling, analyse, en simulatie van tijdens productieprocessen gegenereerde gegevens maakt nu reeds dergelijke nieuwe diensten mogelijk, die zo op beslissende wijze het verschil kunnen maken in de productie.

De juiste beslissingen dankzij Plant Data Services
De Siemens-divisie Customer Services biedt bedrijven Plant Data Services om industriële processen transparant te maken. Dankzij deze diensten is het mogelijk steeds doordachte en op feiten gebaseerde beslissingen te nemen. Dit omvat het verzamelen, filteren en structureren van productie- en procesgegevens, die vervolgens kunnen in specifieke meerwaarde voor de klant omgezet kunnen worden. Big Data wordt Smart Data, dankzij intelligente analyse van grote gegevenshoeveelheden. Een van de momenteel geboden services in het kader van "Plant Data Services" is "Energy Analytics". Door de gerichte gegevensverzameling en grondige analyses kunnen tastbare energiebesparingen gerealiseerd worden.  Een tweede focus bestaat uit "Asset Analytics Services", ofwel de toestandbewaking van operationele systemen. Hoofddoel hierbij is het verhogen van de beschikbaarheid van machines en systemen. Door het verzamelen en analyseren van de juiste gegevens is het mogelijk in een vroeg stadium te reageren op materiaalslijtage en andere ontregelende factoren als onderdeel van geplande, preventieve onderhoudsactiviteiten. Dit is een effectieve manier om dure, ongeplande stilstandtijden en ernstige schade te vermijden. Met een andere dienst, Industrial Security Services, worden geïntegreerde oplossingen op het vlak van industriële beveiliging geboden. Ze helpen alle informatie- en communicatiesystemen in industriële installaties tegen externe cyberaanvallen en interne storingen beveiligen.

Big data in industry

Plant Data Services van Siemens helpen bij de optimalisering van de algemene efficiëntie van de volledige installatie, maar ook van de energie-efficiëntie van machines en systemen.