Tools

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

Nieuw systeem voor het beheer van Industrie 4.0-communicatienetwerken

  • Uitgebreide monitoring van grote, complexe netwerken

  • Regelgebaseerde configuratie van de netwerkinfrastructuur

  • Centraal firmwaremanagement met topologiegebaseerde implementatie

  • Sectoroverschrijdend inzetbaar in alle industriële sectoren

Met Sinec NMS lanceert Siemens een performant, toekomstbestendig netwerkbeheersysteem (NMS). Zo kunnen gebruikers voldoen aan de groeiende eisen die aan industriële communicatienetwerken worden gesteld, zoals de toenemende netwerkingsgraad, de grotere gegevensvolumes en de complexiteit van netwerkstructuren. Netwerken met tussen de 50 en 12.500 deelnemers kunnen met de software de klok rond centraal geconfigureerd, beheerd en gemonitord worden. Zo wordt toekomstgerichte planning vereenvoudigd, de responstijd om eventuele storingen te voorkomen versneld, en de productiviteit verhoogd. De software is inzetbaar in alle industriële sectoren.

Sinec NMS biedt gebruikers een bijzonder grote transparantie voor de volledige architectuur van een industrieel netwerk. Nieuwe componenten kunnen eenvoudig in het netwerk worden geïntegreerd en bestaande apparaten kunnen continu geconfigureerd en onderhouden worden. De configuratie van de netwerkcomponenten gebeurt regelgebaseerd, d.w.z. aan de hand van vastgelegde regelsets (zogenaamde "policies") die voor een specifieke reeks van componenten worden toegepast. Zo kunnen gebruikers bijvoorbeeld de wachtwoorden voor toegang tot de apparaten eenvoudig wijzigen. Zo kan heel wat tijd bespaard worden bij de configuratie van netwerkdeelnemers en probleemoplossing, vooral in grote netwerken met een groot aantal apparaten.
Dankzij de gedistribueerde aanpak van de NMS wordt de flexibele aanpassing aan de eisen van alle types installatienetwerken eenvoudig. Om grote netwerken te beheren, is het systeem in twee niveaus onderverdeeld: Control en Operation. Control is de centrale instantie in Sinec NMS; dit niveau geeft de algemene toestand van het netwerk snel en duidelijk weer. Van hieruit worden ook de Operations beheerd. Deze zijn over het volledige netwerk gedistribueerd en implementeren de configuratiespecificaties van het Control-niveau op alle apparaten.

Als modern netwerkbeheersysteem (NMS) omvat Sinec NMS de vijf pijlers van het FCAPS-model zoals gedefinieerd door de ISO (International Organization for Standardization). Ten eerste "Fault Management" voor snelle en eenvoudige identificatie van eventuele storingen. Ten tweede "Configuration Management" om tijd en geld te besparen door de centrale configuratie en het centraal onderhoud van het volledige netwerk. Ten derde "Accounting Management" voor beveiliging door middel van netwerktests en betrouwbare documentatie van gebeurtenissen. Ten vierde "Performance Management" voor flexibiliteit door netwerkoptimalisering, transparantie door het genereren van statistieken en een hoge beschikbaarheid door continue netwerkmonitoring. Ten vijfde "Security Management" voor een grotere netwerkbeveiliging.

Sinec NMS biedt ook twee algemene systeemelementen: System Administration en Northbound Interface. Deze zijn specifiek bedoeld om aan de industriële eisen die aan netwerken worden gesteld, te voldoen.

Met Sinec NMS lanceert Siemens een performant, toekomstbestendig netwerkbeheersysteem (NMS). Zo kunnen gebruikers voldoen aan de groeiende eisen die aan industriële communicatienetwerken worden gesteld, zoals de toenemende netwerkingsgraad, de grotere gegevensvolumes en de complexiteit van netwerkstructuren.

Meer informatie over Sinec NMS vindt u op www.siemens.com/sinec-nms

Meer informatie over Siemens op Indumation 2019 vindt u op www.siemens.be/indumation

 

Volg ons via sociale media:
Twitter: www.twitter.com/siemens_belux en www.twitter.com/SiemensIndustry
Blog: magazine.siemens.be

 

Siemens AG (Berlijn en München) is een wereldspeler op het vlak van techniek en engineering en staat reeds 170 jaar garant voor technische uitmuntendheid, innovatie, kwaliteit, betrouwbaarheid en een internationale aanwezigheid. Het bedrijf is wereldwijd actief, met een focus op de domeinen elektrificatie, automatisering en digitalisering. Als een van 's werelds grootste producenten van energie-efficiënte en ecologische technologieën is Siemens een toonaangevende leverancier van oplossingen voor efficiënte elektriciteitsproductie en -transmissie, en een pionier inzake infrastructuuroplossingen en automatisering-, aandrijf- en softwareoplossingen voor de industrie. Met zijn beursgenoteerde dochteronderneming Siemens Healthineers AG is het bedrijf ook toonaangevend op het vlak van apparatuur voor medische beeldvorming – zoals CT- en MRI-scannersystemen – en een leider inzake laboratoriumdiagnostiek en klinische IT-systemen. In boekjaar 2018, afgesloten op 30 september 2018, genereerde Siemens een omzet van € 83,0 miljard en een nettowinst van € 6,1 miljard. Eind september 2018 had het bedrijf wereldwijd zo’n 379.000 medewerkers in dienst. Meer informatie is beschikbaar op het Internet op www.siemens.com.

4-2-2019