Tools

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

Temperatuurmeetsysteem verlengt de levensduur van installaties en verbetert de productkwaliteit

INDUmation.be 2017, hal 6

  • Innovatief TO500 meerpunts-temperatuurmeetsysteem

  • Precieze bepaling van het temperatuurprofiel om processen te optimaliseren

  • Tot 48 meetpunten per meetlans

  • Betere benutting van de reactorruimte dankzij de kleinere beschermbuis

  • Zeer geschikt voor toepassingen in de chemische industrie

Met de Sitrans TO500 brengt Siemens een innovatief meetsysteem voor vezeloptische temperatuurmeting op de markt. Het laat complexe temperatuurmetingen en detectie van de precieze positie van kritieke overtemperaturen toe, bijvoorbeeld in buis- en buizenbundelreactoren. De Sitrans TO500 wordt gekenmerkt door een groot aantal meetpunten (tot 48 per meetlans, afhankelijk van het temperatuurbereik) en de kleine diameter van de sensormeetlans. Hierdoor kunnen gebruikers een kleinere beschermbuis in de reactor gebruiken. Dit maakt metingen nauwkeuriger, wat de productiviteit en productkwaliteit ten goede komt. Dankzij de precieze bepaling van het temperatuurprofiel kunnen gebruikers tijdig kritieke bedrijfsstaten opsporen en tegenmaatregelen nemen. Dit verlengt de levensduur van installaties. Het meetsysteem is vooral geschikt voor gebruik in de chemische industrie.

De betrouwbare bepaling van het temperatuurprofiel binnen het vulsel van de katalysator is van cruciaal belang bij de katalytische omzetting van gassen en vloeistoffen in buis- en buisbundelreactoren. Het heeft een grote invloed op het verloop van de reactie, de kwaliteit van de stofomzetting en het verouderingsproces van de katalysator. Het doel is gebieden met te hoge temperaturen (hotspots) in een vroeg stadium op te sporen en aanpassingen te doen indien nodig, bijvoorbeeld om de reactieprocessen te optimaliseren.

Dit is waar de Sitrans TO500 om de hoek komt kijken. Voor het eerst wordt gebruik gemaakt van een Fiber Bragg Grating (FBG) voor de metingen. De Sitrans TO500 kan 48 FBG’s in vier kanalen (in totaal192 meetpunten) evalueren, wat het dus mogelijk maakt om temperatuurschommelingen in de kleinste ruimten met precisie vast te stellen. Bovendien is dit het eerste toestel dat FBG-gebaseerde metingen toelaat in industriële omgevingen (d.w.z. in ruwe fabrieksomstandigheden en bij hoge temperaturen). Deze nieuwe vorm van temperatuurmeting is al met succes uitgetest door diverse klanten in de chemische industrie.


Voor meer informatie over Sitrans, surf naar www.siemens.com/sitrans

Dit persbericht  beschikbaar op www.siemens.com/press/PR2016100002PDEN

Voor meer informatie over INDUmation.be, surf naar www.siemens.be/indumation

Siemens AG (Berlijn en München) is een wereldspeler op het vlak van techniek en engineering en staat reeds meer dan 165 jaar garant voor technische uitmuntendheid, innovatie, kwaliteit, betrouwbaarheid en een internationale aanwezigheid. Het bedrijf is actief in meer dan 200 landen, met een focus op domeinen zoals elektrificatie, automatisering en digitalisering. Als een van 's werelds grootste producenten van energie-efficiënte en ecologische technologieën, is Siemens een toonaangevende leverancier van oplossingen voor efficiënte elektriciteitsproductie en -transmissie, en een pionier inzake infrastructuuroplossingen en automatisering-, aandrijf- en softwareoplossingen voor de industrie. Hiernaast is het bedrijf ook toonaangevend op het vlak van apparatuur voor medische beeldvorming – zoals CT- en MRI-scannersystemen –, laboratoriumdiagnostiek en klinische IT-systemen. In boekjaar 2016, afgesloten op 30 september 2016, noteerde Siemens een omzet van € 79,6 miljard en werd een nettowinst van € 5,6 miljard gerealiseerd. Eind september 2016 had Siemens wereldwijd zo’n 351.000 medewerkers in dienst. Meer informatie is beschikbaar op www.siemens.com.

7-2-2017