Tools

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

Integrated Drive Systems pakt uit met troeven voor pompen, ventilatoren en compressoren

For the trade/business and financial press
Nürnberg, 07.04.2014

  • Tijdsbesparende, efficiënte engineering

  • Lage investeringen dankzij geoptimaliseerde dimensionering

  • Lagere geluidsemissies en hogere efficiëntie dankzij IDS-optimalisering

Door Siemens optimaal afgestemde Simotics FD-motoren en Sinamics G120P-frequentieregelaars demonstreren hoe geïntegreerde aandrijfsystemen kunnen helpen een werkelijk efficiënt en economisch gebruik van pompen, ventilatoren en compressoren te realiseren. Deze onthullen hun ware troeven als Integrated Drive Systems (IDS) voor de volledige keten van engineering tot en met bedrijf, en kunnen tevens aanzienlijke besparingen realiseren op het vlak van tijd en engineeringkosten door toepassing van een enkele, geïntegreerde systeemconfiguratie. Bovendien kan de indienststelling verder versneld worden door inzet van voorgeïnstalleerde wizards. Tijdens het bedrijf resulteert de effectieve interactie van de aandrijfcomponenten in een hogere energie-efficiëntie en draagt ook bij tot een reductie van de geluidsemissies.

Geïntegreerde engineering:
Een geïntegreerde systeemconfiguratie is van doorslaggevend belang voor efficiënte engineering. Hiertoe biedt Siemens de Sizer-configuratietool aan voor de dimensionering, zowel van de motor als van de omvormer. Een alternatieve mogelijkheid voor niet-complexe configuraties is het ontwerp van de aandrijfcomponenten met behulp van de DT Configurator. Aangezien de wikkelingen van de motoren perfect op de uitgangsstromen en -spanningen van de omvormer afgesteld zijn, kan overdimensionering van de aandrijving uitgesloten worden. Hierdoor zijn besparingen tot 15 procent van de investeringskosten mogelijk. Voor complexe systemen kunnen, dankzij de snelle en eenvoudige engineering in Totally Integrated Portal (TIA Portal), tijdsbesparingen tot 30 procent gerealiseerd worden.

Efficiënt en rendabel bedrijf
De voordelen van Integrated Drive Systems komen ook sterk naar voor bij de indienststelling. In het bijzonder de voorgeïnstalleerde indienststellingwizards voor de frequentieregelaar zorgen voor een uitgesproken procesversnelling. De oplossing wordt reeds geleverd met specifieke functies voor pompen, ventilatoren en compressoren, en waar nodig zijn er ook toepassingsmacro’s voorhanden. Bovendien beschikt de Sinamics G120P over voorgedefinieerde parameters voor de nieuwe Simotics FD-motoren, speciaal ontwikkeld voor werking met frequentieregelaars. Het geoptimaliseerde sturings- en pulspatroon van de frequentieregelaar voor Simotics-motoren realiseert een reductie van de geluidsemissies van meer dan 4 dB, een belangrijk besparingspotentieel met het oog op geluidsbescherming. Bovendien zorgt de innoverende frequentieregelaartechnologie van de Sinamics G120P in combinatie met een aanpassing van de nominale motorstromen overeenkomstig de uitgangsstromen van de frequentieregelaars voor een verlaging van de motorverliezen van meer dan 10 procent. Dit resulteert in een uiterst energie-efficiënte werking van pompen, ventilatoren en compressoren. Zo is het dus mogelijk voor elk bedrijfsuur de bedrijfskosten duurzaam te verlagen. Gedurende de levenscyclus van een installatie kunnen deze besparingen zelfs oplopen tot de volledige som die in de aankoop van de frequentieregelaar geïnvesteerd werd. Dit betekent dat, in vergelijking met minder energie-efficiënte systemen, de kosten voor de belangrijkste componenten van de installatie zichzelf volledig kunnen terugbetalen. De geïsoleerde lagers van de motoren en de specifiek voor invoer in de frequentieregelaar ontwikkelde motorwikkeling verhogen verder de levensduur van de motoren en vergroten bijgevolg de installatiebeschikbaarheid.

Siemens op de Hannover Messe + persfoto's: www.siemens.com/hannovermesse

Over Siemens
De Siemens Industry Sector
(Erlangen, Duitsland) is de wereldwijd toonaangevende leverancier van innovatieve en milieuvriendelijke producten en oplossingen voor industriële klanten. Dankzij de alomvattende automatiseringstechnologie en industriële software, een stevige expertise op de verticale markt en op technologie gebaseerde diensten verhoogt de sector de productiviteit, efficiëntie en flexibiliteit van de klant. Met meer dan 100.000 werknemers bestaat de Industry Sector uit de divisies Industry Automation, Drive Technologies, Customer Services en de Business Unit Metals Technologies. Meer informatie vindt u op http://www.siemens.com/industry

De Siemens-divisie Drive Technologies (Nuremberg, Duitsland) is de wereldwijd toonaangevende leverancier van producten, systemen, toepassingen en diensten voor de volledige aandrijfketting, met elektrische en mechanische componenten. Drive Technologies bedient alle verticale markten in de productie- en procesnijverheid alsook in het segment infrastructuur/energie. Met zijn producten en oplossingen voldoet de divisie aan de essentiële vereisten van de klant inzake productiviteit, energierendement en betrouwbaarheid. Meer informatie vindt u op www.siemens.com/drives.