Tools

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

Manufacturing excellence en productiviteit

For the business press
Brussel, 16.12.2009

Manufacturing excellence is bij Siemens een term die alle concepten omvat die ervoor zorgen dat een bestaande productieomgeving ten volle geoptimaliseerd wordt. Manufacturing excellence is een verzamelnaam voor verschillende concepten die een toegevoegde waarde voor een machinepark betekenen. Deze concepten worden geïmplementeerd op alle niveaus van een productieomgeving en brengen voor elk van deze niveaus een oplossing voor knelpunten of een aanvulling voor dit niveau.

De filosofie achter deze concepten is echter steeds dezelfde; om onze productie rendabel te houden dient een werktuigmachine zijn hoogste productiviteit te behalen. Bij Siemens bekijken we deze eenvoudige stelling echter vanuit verschillende oogpunten om een zo volledig mogelijke oplossing te bieden. Zo gaan we niet alleen toegevoegde waardes bieden ijdens de werking van de machine, maar ook tijdens het ontwerp van de machine en dit tot op het einde van de levensduur van een werktuigmachine.

Een steeds terugkerende vraag vanuit productieomgevingen is om steeds goedkoper stukken te kunnen vervaardigen. Onze concepten worden steeds ontwikkeld om een doeltreffend antwoord op deze vraag te bieden. Onze benadering wordt samen met onze partners die werktuigmachines inzetten geïmplementeerd. Zo zorgen onze oplossingen voor een lagere kost per stuk door onze partners te helpen meer stukken in eenzelfde tijdsspanne te produceren en de werkingskost van de machine naar beneden te brengen. Beide zorgen samen voor een lagere kostprijs per stuk en bieden zo een passend antwoord op de vragen die zich vandaag in de praktijk stellen. Overal Equipment Effectiveness berekeningen (kortweg OEE), die gebaseerd zijn op de beschikbaarheid, performantie en kwaliteit van de machine, tonen na implementatie van deze toegevoegde waardeconcepten een grote verbetering, die zich op zijn beurt in valuta vertaalt.

Doeltreffend plannen van machinestilstanden – Condition monitoring
De beschikbaarheid van de machine wordt bijvoorbeeld verder geoptimaliseerd door op een gestructureerde manier een machineprofiel op te stellen en dit tijdens de levensduur van de machine te vergelijken met de actuele toestand van de machinecomponenten. Op deze manier kan vroegtijdig gereageerd worden op mogelijke problemen. Dit concept van Condition Monitoring zorgt ervoor dat een werktuigmachine enkel gestopt dient te worden indien er effectief nood toe is. Dit leidt tot een lager aantal machinestilstanden, die steeds op voorhand gepland worden en waarvan men reeds voldoende op voorhand weet wat er te gebeuren staat.

IT tools die uw leven makkelijker maken – Motion Control Information System
Andere value added tools laten toe om op een geautomatiseerde manier gegevens uit de werktuigmachine te halen die ervoor zorgen dat er met objectieve parameters een performantie van een machine, van een productielijn of van een volledige productiesite kan gemeten worden. Ook patronen die op structurele problemen wijzen kunnen op deze manier eenvoudig uit een overzichtelijke dataweergave gehaald worden. Deze info wordt dan ook meteen aan het MES systeem doorgegeven om zo naar het hoger liggende ERP systeem vereiste data versturen.

Ook voor het plannen van het gebruik van gereedschappen worden er oplossingen geboden, zo voorkomt men het niet plannen van het gebruik van een gereedschap en voorkomt met een niet ter beschikking hebben van een werktuig. Verder kan er op een geautomatiseerde en gestructureerde manier een backup kan gemaakt worden van alle onderdelen van een werktuigmachine. Hiermee kan men makkelijk een machinestilstand voorkomen die te wijten is aan een verkeerde backup of of het niet ter beschikking hebben van een backup. Naast deze concepten zijn er nog een heel wat toepassingen die voor een eenvoudige oplossing zorgen voor zaken die eenvoudig dienen te zijn, maar in de praktijk het zelden blijken te zijn. Siemens biedt oplossingen die uw machine op een eenvoudige manier in een netwerk plaatst, en die op een eenvoudige manier toelaat om programma’s van en naar uw machine te sturen met de mogelijkheid om deze bij de selectie ervan grafisch weer te geven. Ook een concept naar beveiliging van machines in een netwerk behoort tot het Siemens portfolio. Steeds op een eenvoudige en heel doeltreffende manier. Door dit alles makkelijker te maken en ervoor te zorgen dat niets mis kan gaan neemt de tijd waarin kan geproduceerd worden terug toe.

Kan uw machine nog meer? – Machine optimalisatie
Naast deze doeltreffende add-ons voor de machine biedt Siemens ook know- how ter beschikking om een werktuigmachine te gaan optimaliseren. Bottleneck machines worden doorgelicht en door gebruik te maken van nieuwe programmeertechnieken en/of het gaan upgraden van hardware wordt de cyclustijd per stuk naar beneden gebracht wat de totale productiviteit van de ganse productielijn of zelfs productiesite doet stijgen. Bij dergelijke hoogtechnologische projecten kan Siemens door jarenlange ervaring een team van technologiespecialisten ter beschikking stellen die er steeds voor zorgen dat uw machine optimaal benut wordt.

Een tweede adem voor uw oude machine - Retrofit
Naast optimalisatie kan Siemens tevens een expertise voorleggen op het gebied van machine retrofitting. Een verouderende machine kan tot een volledig up-to-date machine omgevormd worden, waarbij zowel de bekabeling, meetsystemen, motoren, aandrijving als sturing vervangen kan worden. De investeringskost die hiermee gepaard gaat is beduidend lager dan die van een nieuwe machine en beïnvloed op deze manier terug de kost per geproduceerd stuk.

Siemens en u?
Elk van deze concepten biedt een antwoord op een vraag naar een grotere productiviteit. Deze oplossingen varïeren van eenvoudige oplossingen die vele kleine ongemakken verhelpen tot hoogtechnologische optimalisatietechnieken die de performantie van de meest complexe werktuigmachines verbetert. De rentabiliteit van uw productiesite is iets wat Siemens graag samen met u continu omhoog brengt.

Contact:
Email: helpdeskcnc.be@siemens.com
Tel. : 02/536.25.98 of per fax op 02/536.22.06
Internet site: www.siemens.be/machinetools