Tools

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

Overzicht energierendement met Sizer van Siemens

Automatische berekening van alternatieve aandrijvingen voor de beste energiebalans

For the business press
Brussel, 20.10.2010

De Sizer-software van de Siemens-divisie Drive Technologies is een engineeringtool om aandrijftoepassingen te plannen met behulp van Sinamics. Met de nieuwe versie Sizer 3.4 kan het energierendement van twee aandrijfoplossingen worden vergeleken, zodat het besparingspotentieel kan worden bepaald. Met een converteringsfunctie kunnen reeds uitgewerkte aandrijvingsconfiguraties eenvoudig worden gewijzigd om het effect op het energieverbruik te bepalen, zodat de beste variant kan worden geselecteerd.

Energiebeheer wordt steeds belangrijker in de industrie wegens de toenemende energiekosten, de strengere milieuvoorschriften en de toegenomen inspanningen om te voldoen aan de certificering overeenkomstig de internationale norm voor energierendement EN16001. Energierendement in de productie is zeer belangrijk om de kosten van een installatie te verlagen en dus de concurrentiepositie te verbeteren. Het typische jaarlijkse energieverbruik van klassieke productie- en werktuigmachines bedraagt ongeveer 50.000 kWh. Dit betekent een kostprijs van ongeveer €5.000 per jaar. Meer dan 50% van de basisbelasting van een machine wordt verbruikt door bijvoorbeeld koel- en smeermiddelpompen, toevoer- en transporteenheden en perslucht of verzegelingslucht. Het loont dan ook de moeite een gedetailleerde energieanalyse van de aandrijvingen in kwestie uit te voeren, alsook een energievergelijking om na te gaan of belangrijke besparingen op het verbruik kunnen worden gerealiseerd met een andere aandrijvingsconfiguratie.

De nieuwe versie 3.4 van de Sizer-engineeringsoftware van Siemens omvat, naast een belastingsafhankelijke berekening van het energieverbruik, ook een converteringsprogramma om automatisch energiebesparende aandrijvingsvarianten te genereren.De energieanalyse houdt rekening met diverse componenten, zoals de motor, de voedingsmodule, de omvormer, de lijnreactor, de ingangs- en uitgangsreactor en actieve interfacemodules. Voor de energiebehoeften van het mechanische systeem wordt rekening gehouden met het vermogen dat op het apparaat vereist is. Hierbij inbegrepen zijn wrijving en rendementsgraden van het mechanisme. Bij motoren wordt rekening gehouden met belastingsafhankelijke verliezen, zoals koper- en ijzerverliezen en verliezen wegens wrijving en harmonischen. Voor de vermogenscomponenten wordt rekening gehouden met stroomafhankelijke verliezen, zoals geleidings- en schakelverliezen. Een vermogensafhankelijk verlies ten gevolge van blind uitgangsvermogen is ook belangrijk en belastingsafhankelijke constantheidsverliezen zijn opgenomen in de berekening. De totale balans op een willekeurig werkingspunt is de som van de individuele vermogensverliezen op het respectieve werkingspunt.

De Sizer-functie voor aandrijvingsconvertering kan worden gebruikt om alternatieve aandrijvingssystemen te genereren met een betere energiebalans ten opzichte van een voordien uitgewerkt aandrijvingssysteem. Op basis daarvan kan dan het meest efficiënte systeem worden geselecteerd.

Naast Sinamics kunnen ook aandrijvingstoepassingen met Micromaster, Dynavert T en motorstartapparaten, alsook Sinumerik, Simotion worden gepland met Sizer.

Voor meer informatie kunt u terecht op: www.siemens.com/sizer

Bij dit persbericht hoort een afbeelding. U kunt de afbeelding vinden op het Internet: www.siemens.com/dt-picture/3003

Vergelijking in Sizer

Legende: Vergelijking in Sizer van twee aandrijvfingsconfiguraties met presentatie van de verwachte jaarlijkse energievereiste voor het specifieke belastingsprofiel voor elke aandrijfvariant

De Siemens Industry Sector (Erlangen, Duitsland) is wereldwijd de toonaangevende leverancier van milieuvriendelijke productie-, transport-, bouw- en verlichtingstechnologieën. Met geïntegreerde automatiseringstechnologieën en omvangrijke, op de industrie afgestemde oplossingen verhoogt Siemens de productiviteit, de efficiëntie en de flexibiliteit van zijn klanten in de industrie en de infrastructuur. Deze sector bestaat uit zes divisies: Building Technologies, Drive Technologies, Industry Automation, Industry Solutions, Mobility en OSRAM. Met ca. 207.000 werknemers over de hele wereld (30 september) haalde Siemens Industry in het boekjaar 2009 een totaal verkoopcijfer van ongeveer €35 miljard. www.siemens.com/industry

De Siemens-divisie Drive Technologies (Nürnberg, Duitsland) is de wereldwijd toonaangevende leverancier van producten en diensten voor productie- en werktuigmachines. Dit omvat niet alleen standaardproducten, maar ook industriële regel- en aandrijfoplossingen. Geïntegreerde technologieën voor de volledige aandrijfketting met elektrische en mechanische componenten bieden een maximaal potentieel om het energieverbruik in industriële installaties te verlagen. Deze divisie biedt ook mechatronische ondersteuning aan, naast de online-diensten voor webgebaseerd foutbeheer en preventief onderhoud. Met ca. 36.000 werknemers over de hele wereld (30 september) haalde Siemens Drive Technologies in het boekjaar 2009 een totaal verkoopcijfer van €7,5 miljard. www.siemens.com/drivetechnologies