Tools

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

Grote besparingen in toekomstige industriële toepassingen dankzij efficiënte aandrijftechnologieën van Siemens

De “Trendts”-studie toont het grote belang aan van efficiënte aandrijftechnologie

For the trade press
Nürnberg, 20.11.2010

Aandrijftechnologie is een van de sleutelfactoren voor de duurzame ontwikkeling van toekomstgerichte technologieën, zoals blijkt uit de “Trendts”-studie die werd aangevraagd door de Siemens-divisie Drive Technologies: de aandrijftechnologie verhoogt de efficiëntie in de productie, het transport en de energie, bijvoorbeeld door de toepassing van veldapparaten met zelfcontrole of het onderhoudsarme transport van vloeistoffen. In deze studie onderzocht de divisie de potentiële wijzigingen die zich de komende 15 jaar in de bedrijfsomgeving kunnen voordoen. De inzichten die te danken zijn aan de resultaten van deze studie, worden nu reeds gebruikt om het succes van de divisie te bestendigen door middel van doelgerichte investeringen.

Voor de “Trendts”-studie werden o.a. meer dan 100 gesprekken gevoerd met vooral wetenschapslui, overheidsorganisaties, klanten van Siemens en interne specialisten van Siemens, waarbij hen werd gevraagd naar hun ideeën over de wereld in 2025. Naast sociale, politieke en economische ontwikkelingen werd bij de gestelde vragen ook aandacht geschonken aan de wensen van de klant en aan concurrentiefactoren.

Een van de resultaten van de studie toonde aan dat een toegenomen efficiëntie van industriële productieprocessen een steeds belangrijkere concurrentiefactor zal worden. De fabriek van de toekomst zal worden bediend door machines die autonoom met elkaar communiceren. Bovendien zullen zelfregelende en zelfbewakende systemen zoals “Condition Monitoring” het daglicht zien. Dit houdt toestandsrapporten in van individuele fabriekscomponenten, die worden geanalyseerd en geïnterpreteerd vooraleer een reactie, of een bericht, naar het overkoepelende system wordt gestuurd. Het kan zelfs zo ver gaan dat productiesystemen autonoom reserveonderdelen bestellen lang voordat een component defect raakt.

Het gebruik van alledaagse technologieën maakt de communicatie tussen mens en machine nog intuïtiever. Toekomstige producten en hun fabricage zullen nagenoeg exclusief op een virtueel niveau worden gepland en gesimuleerd, waardoor de ontwikkelings- en indienststellingstijden enorm zullen verkorten. Pas met een dergelijke mate van overkoepelende digitalisering kunnen bijkomende productvereisten worden geïmplementeerd, zoals het efficiënt gebruik van energie en grondstoffen in de productie, een betaalbare aanpassing van productkenmerken aan lokale behoeften en de volledige personalisering van producten. Een ander essentieel aspect van dit concept is de "Design to Recycle"-benadering, die rekening houdt met de recycleerbaarheid van waardevolle grondstoffen die op het einde van de levenscyclus van het product worden gerecupereerd. Het spreekt vanzelf dat intern productieafval in de toekomst nog meer doelgericht zal worden gerecycleerd in specifieke interne processen, niet alleen om te voldoen aan de strengere wetten en regelgeving, maar ook om waardevolle grondstoffen te recupereren en te sparen.

Een andere kwestie die tijdens de interviews werd behandeld, was het gebruik van energie. Tegen de achtergrond van de exponentieel toenemende wereldwijde energiebehoeften en de beperkte beschikbaarheid van goed toegankelijke olie- en gasreserves, zullen nieuwe mijnbouw- en boortechnologieën zoals diepzeeboren vereist zijn om betaalbare lagen en velden te ontginnen. Doordat de kostprijs voor energie stijgt, krijgt de efficiëntie van methoden om olie en gas als energiebronnen te transporteren, ook een groter belang. Moderne, veilige en energie-efficiënte aandrijftechnologie zal worden gebruikt om pijpleidingen, pompen en compressorstations uit te rusten. Het aandeel van de hernieuwbare energie zal ook toenemen. Specialisten schatten dat de markt voor windenergie de komende vijf jaar zal groeien met een factor 14. Deze sector van de energieopwekking zal ook zijn aandeel van onderhoudsarme en efficiënte aandrijf- en generatortechnologieën zien stijgen. Dit geldt ook voor gedecentraliseerde energieproductieconcepten met behulp van bijvoorbeeld miniwindturbines of zonnegroepen.

Om aan de energiebehoefte te voldoen, moet niet alleen de energieproductie toenemen, maar moet ook het verbruik worden teruggeschroefd dankzij energiebesparende componenten zoals zeer efficiënte motoren. In de toekomst wordt het volledige productieproces ontworpen met veel meer aandacht voor het energieverbruik. Dit geldt reeds van bij de allereerste fase van het productontwerp, waar de energie-efficiëntie van zowel het product als de productie een grotere rol zullen spelen. Trendts-projectleider Klaus Pache is ervan overtuigd dat de studie aangeeft welke richting onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten bij Siemens Drive Technologies moeten inslaan: “We zitten reeds op het goede spoor en we zijn trots op de eerste resultaten. Van trendverkenners zijn we nu uitgegroeid tot trendsetters”.

Meer informatie:
Neem contact op met de technische specialisten op 02 536 78 48, e-mail: drives.be@siemens.com Surf ook op het internet op www.siemens.be/drives

Bij dit persbericht hoort een afbeelding. U kunt een lage en een hoge resolutie afbeelding downloaden op het Internet onder http://www.siemens.com/dt-picture/3012
Bij dit persbericht hoort een video voor het weboptreden van uw magazine: www.siemens.com/presse/drivetechnologies/tv

Siemens-visie op de wereld van de aandrijvingen in 2025

Legende:
Aandrijftechnologie is één van de sleutelfactoren voor de duurzame ontwikkeling van toekomstgerichte technologieën. De afbeelding toont de Siemens-visie op de wereld van de aandrijvingen in 2025.

De Siemens Industry Sector (Erlangen, Duitsland) is wereldwijd de toonaangevende leverancier van milieuvriendelijke productie-, transport-, bouw- en verlichtingstechnologieën. Met geïntegreerde automatiseringstechnologieën en omvangrijke, op de industrie afgestemde oplossingen verhoogt Siemens de productiviteit, de efficiëntie en de flexibiliteit van zijn klanten in de industrie en de infrastructuur. Deze sector bestaat uit zes divisies: Building Technologies, Drive Technologies, Industry Automation, Industry Solutions, Mobility en Osram. Met ca. 204.000 werknemers over de hele wereld (30 september) haalde Siemens Industry in het boekjaar 2010 een totaal verkoopcijfer van ongeveer €34.9 miljard. www.siemens.com/industry

De Siemens-divisie Drive Technologies (Nürnberg, Duitsland) is de wereldwijd toonaangevende leverancier van producten, systemen, toepassingen en diensten voor de volledige aandrijfketting met elektrische en mechanische componenten en motion-controlsystemen voor productie- en werktuigmachines. Drive Technologies bedient alle segmenten van de productienijverheid, de procesnijverheid en energie/infrastructuur. De divisie biedt een antwoord op de essentiële vereisten van de klant inzake productiviteit, energierendement en betrouwbaarheid. In het boekjaar 2010 haalde de divisie (30 september) met ongeveer 36.000 werknemers een totaal verkoopcijfer van 7,0 miljard euro. www.siemens.com/drivetechnologies