Tools

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

Met energie-efficiëntie de baan op: de Siemens Energy Efficiency Roadshow begint aan zijn Europese tournee en komt weldra in België

For the business press
Brussel, 06.04.2012

Ongeveer 30 procent van het globale energieverbruik is voor rekening van de industrie. Voor de energieomwenteling is er echter nood aan een grotere energie-efficiëntie, in het bijzonder voor industriële bedrijven. Het aanbod van de Siemens-divisies Drive Technologies en Industry Automation staat centraal in de Energy Efficiency Roadshow: het startschot voor de Europese tournee werd gegeven op 13 maart, met als eerste halte het Duitse Nuerenberg. Vanaf hieruit zal de demovrachtwagen doorheen Europa reizen om de industriële klanten van Sie¬mens ook in België (mei-juni) te informeren over manieren om duurzame productie en economisch succes met elkaar te verenigen.

Volgens voorspellingen zal het wereldwijde energieverbruik tegen 2050 verdubbelen. Tezelfdertijd raken traditionele energiebronnen uitgeput omdat energieverbruik en -productie van elkaar werden losgekoppeld. Energiekosten zullen dus blijven stijgen en analisten voorspellen zelfs dat we recht op een energiecrisis afstevenen. De industrie heeft dus nood aan oplossingen die de beschikbare energiebronnen met een maximaal rendement en een minimale investering optimaal aanwenden. Ondersteund door een unieke mobiele tentoonstelling - de Energy Efficiency Truck - een indrukwekkende 30-tonner, 17 meter lang, boordevol ideeën, met een tentoonstellingsruimte van 55 m² - die Europa doorkruist, geeft Siemens een nieuwe impuls aan efficiënte oplossingen en tech¬nologieën op het vlak van grondstoffen- en middelenbeheer.

De Roadshow zal in verscheidene Europese landen aan zijn bezoekers een uitgebreide demonstratie geven van de mogelijkheid om economische efficiëntie en ecologisch verantwoordelijke industriële productie hand in hand te laten gaan. De truck houdt dit jaar onder andere halt in België, Frankrijk, Italië en Scandinavië om de dialoog aan te gaan met de industriële klanten van Siemens.

Identificeren, evalueren, realiseren
Het groene portfolio van Siemens ondersteunt de industrieën opdat ze deze besparingen in de toekomst kunnen omzetten in winst.
Siemens pakt de belangrijkste industriële prioriteiten aan om klanten te helpen hun kosten te doen dalen en competitiever te worden: via zijn energie-efficiënte portfolio slaagt Siemens erin om de energiekosten tot zowat 40 % te verminderen dankzij uitermate efficiënte aandrijvingen, motoren, software en automatiseringstechnologie.Siemens slaagt erin de energiestromen transparant te maken, mogelijke besparingen te bedenken en de industrie de juiste producten, systemen, oplossingen en diensten te bieden om energie-efficiënte en economisch duurzame oplossingen te implementeren.

Via videoschermen en live demonstraties in de truck zelf toont Siemens aan hoe industriële processen kunnen worden geoptimaliseerd d.m.v. een geïntegreerde energie-efficiënte aanpak: Energiebeheerssystemen visualiseren de energiestromen van een installatie/productievestiging en helpen hierbij het energiebesparingpotentieel analyseren en bepalen. Om dit potentieel ten volle te benutten, kan Siemens zorgen voor de implementatie van concrete maatregelen – gaande van aandrijvingen met vaste snelheden tot frequentieomvormers met energieterugkoppeling. De nieuwe generatie Sirius-schakelapparatuur wordt bijvoorbeeld gekenmerkt door een zeer zwak intrinsiek stroomverlies en een lage hitteopwekking in de schakelkast. Bijgevolg is een hogere densiteit in de schakelkast mogelijk en kan het stroomverbruik voor koeling verlaagd worden. Met behulp van krachtige softwaretools wordt het energiebesparend vermogen van specifieke toepassingen berekend, alsook de rendabiliteit van maatregelen met betrekking tot aandrijvingssystemen op veldniveau, voor de controle- en toezichtniveaus en voor het hogere kaderbeheer. Met Simatic powerrate en B.Data powermanager bijvoorbeeld weten gebruikers na hoeveel tijd ze energie-efficiënte motoren die werden aangesloten op de lijnbevoorrading of een frequentieomvormer voor activiteiten bij variabele snelheden kunnen terugverdienen. Normaal gezien bedraagt die terugverdientijd slechts enkele maanden.

Simatic powerrate is een WinCC Premium add-on en beschikt over transparantie voor energieverbuik van de energieleverancier tot aan de gebruiker. Energiedata wordt continue verzameld, gearchiveerd en verder verwerkt. Exacte kennis van het gebruikerprofiel en gedetaillerde informatie over de aanwezige kosten maakt het mogelijk voor u om besparingen te identificeren, uw energie import te optimaliseren en zo uw energiekosten te verlagen.

Simatic B.Data is een modulair en brancheneutraal energiebeheersysteem, dat alle relevante sectoren van aankoop over planning tot controlling dekt en daardoor een efficiënte energie- en kostensturing toelaat.

B.Data is de krachtige managementtool voor duurzaam energiebeheer; flexibele software-oplossing: "de" tool voor de energiemanager voor een duurzame energieoptimalisering.

Deze indrukwekkende vrachtwagen toont u ook een schakelkast met Sirius-schakelapparaten: de Sirius-schakelapparatuur vormt een integraal bestanddeel van het energiebeheersysteem. Ze zorgt voor de identificatie van het energiebesparingspotentieel door middel van voor communicatie geschikte beveiligings-, schakel-, meet- en bewakingsapparaten.Sirius-motorstarters, softstarters en schakelapparaten vormen de betaalbare, plaatsbesparende en energie-efficiënte oplossing voor toepassingen met vast toerental.
De Sitop-voedingen besparen energie door hoge rendement en lage onbelaste verliezen.
En zo zorgt een continue bewaking van de energiestromen als basis voor een efficiënt diagnose- en belastingsbeheer voor een verhoging van de beschikbaarheid van de installatie.

Siemens biedt m.a.w. geschikte producten, systemen, oplossingen en diensten om een economisch en ecologisch duurzaam energiebeheer te plannen en te implementeren. De Simotics-productfamilie van elektromotoren voor zowel de proces- en productie-industrie als de energiesector, vormt een cruciaal onderdeel van de geïntegreerde aandrijftrein van de Siemens-divisie Drive Technologies. De uiterst efficiënte elektromotoren kunnen de hele waaier van industriële toepassingen omvatten. Omdat het rendement hoger ligt dan bij standaardmotoren kunnen er aanzienlijke besparingen en een reductie in koolstofdioxide-emissies worden gerealiseerd, met de Energy Efficiency Truck toont Siemens hoe dit kan worden gerealiseerd.

Enorm energie-efficiëntiepotentieel
Siemens gaat uit van een potentiële globale besparing van 300 terawattuur per jaar in de sectoren van de industriële automa¬tiserings- en aandrijvingtechnologie. Dit komt overeen met de jaaruitstoot van zo’n 50 steenkoolcentrales (700 megawatt) of een CO2-emissie van ongeveer 90 miljoen ton. Tezelfdertijd leidt het engagement van Siemens om de energie-efficiëntie te verhogen niet alleen tot een hogere productiviteit en grotere concurrentiekracht voor zijn klanten, maar ook tot een verminderde druk op de energiebronnen en een reductie van CO2-emissies voor iedereen.

Energie-efficiëntie in uw regio!

Franstalige sessies
- 14 mei  Biercée, Distillerie
- 16 mei  Seraing, Technifutur
- 22 mei  Namen, Kasteel van Namen

Nederlandstalige sessie
- 12 juni Gent, Expo
- 14 juni Genk, Limburghal
- 18 juni Antwerpen, Expo
- 20 juni Oostende, Greenbridge

Programma
13u30: Ontvangst
14u00: Concept Energie-efficiëntie en Industry Automation & Drive Technologies portfolio / Begeleid bezoek aan de truck en de micro tentoonstelling
17u30: Drink

Vraag nu uw uitnodiging en surf naar www.siemens.be/energy-efficiency-roadshow of stuur een e-mail naar industrie.be@siemens.com

Een beknopte beschrijving van de sector Industry en de divisie Drive Technologies

De Siemens Industry Sector (Erlangen, Duitsland) is de wereldwijd toonaangevende leverancier van innovatieve en milieuvriendelijke producten en oplossingen voor industriële klanten. Dankzij de alomvattende automatiseringstechnologie en industriële software, een stevige expertise op de verticale markt en op technologie gebaseerde diensten verhoogt de sector de productiviteit, efficiëntie en flexibiliteit van de klant. Met meer dan 100.000 werknemers bestaat de Industry Sector uit de divisies Industry Automation, Drive Technologies, Customer Services en de Business Unit Metals Technologies. Meer informatie vindt u op http://www.siemens.com/industry

De Siemens-divisie Drive Technologies (Neurenberg, Duitsland) is de wereldwijd toonaangevende leverancier van producten, systemen, toepassingen en diensten voor de volledige aandrijfketting, met elektrische en mechanische componenten. Drive Technologies bedient alle verticale markten in de productie- en procesnijverheid alsook in het segment infrastructuur/energie. Met zijn producten en oplossingen voldoet de divisie aan de essentiële vereisten van de klant inzake productiviteit, energierendement en betrouwbaarheid. Meer informatie vindt u op www.siemens.com/drives