Tools

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

Omvormer vermindert laagfrequente harmonische effecten

For the business press
Brussel, 23.07.2010

Met de nieuwe frequentieomvormer Sinamics G150 Clean Power van Siemens Drive Technologies staat een energie-efficiënte aandrijving met hoog vermogen ter beschikking. De omvormer vermindert tegelijk laagfrequente harmonische effecten en voldoet dus aan de hoge vereisten inzake stroom- en spanningskwaliteit van voedingsnetten.

Energie-efficiëntie en proceskwaliteit zijn belangrijke argumenten voor het gebruik van omvormers in toepassingen zoals pompen, ventilatoren, compressoren, extruders, mixers en molens. Het door de toepassingen vereiste hoge vermogen van de omvormers leidt tot ongewenste effecten op het stroomnet als geen speciale maatregelen worden genomen. De nieuwe omvormer Sinamics G150 Clean Power voldoet aan beide vereisten. Zijn functies zijn exact afgestemd op de energie-efficiënte werking van stromingswerktuigen en eenvoudige toepassingen met constant koppel, en laten bovendien een energie-efficiënte werking toe.
Tegelijk heeft de omvormer extreem weinig harmonische inhoud op het vlak van spanning en stroom en vermindert hij dus de laagfrequente harmonische effecten.

De Sinamics G150 Clean Power combineert de voordelen van de robuuste 6-puls gelijkrichtertechnologie met een geïntegreerde passieve Line Harmonics Filter compact (LHF compact). Met deze filter voldoet de omvormer zelfs aan strenge normen zoals IEEE519. Ook pulsfrequente componenten in de netstroom worden met de LHF compact vermeden. Dankzij de werkwijze van het LHF-concept zijn geen actieve componenten of complexe transformatortechniek vereist, wat de slijtage beperkt en de beschikbaarheid dus verhoogt. Bovendien treden er slechts geringe vermogensdissipaties op, wat ook een positieve invloed heeft op het rendement van de omvormer.

Door de integratie van de filter is de omvormer zeer compact. Tegelijk beschermen de netzekeringen van de omvormer ook de LHF compact. De hoofdschakelaar en het vermogensrelais scheiden de omvormer en de filter op betrouwbare wijze van het voedingsnet. Een omslachtige dubbele installatie van zekeringen, schakelaars en relais kan dus wegvallen. Een bijkomende netsmoring valt bij deze oplossing eveneens weg. Deze filteroplossing kan ook probleemloos worden gecombineerd met hoge beschermingsgraden en geïntegreerde beveiligingsfuncties.

U kunt ook terecht op het internet op www.siemens.be/drives en www.siemens.com/sinamics-g150 of neem contact op met de technische specialisten op 02 536 78 48, e-mail: drives.be@siemens.com .

Bij dit persbericht hoort een afbeelding. U kunt een lage en een hoge resolutie afbeelding downloaden op het Internet onder www.siemens.com/ad-bild/2302


Legende
Met de nieuwe frequentieomvormer Sinamics G150 Clean Power van Siemens Drive Technologies staat een energie-efficiënte aandrijving met hoog vermogen ter beschikking. De omvormer vermindert tegelijk laagfrequente harmonische effecten en voldoet dus aan de hoge vereisten inzake stroom- en spanningskwaliteit van voedingsnetten.