Tools

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

Siemens presenteert groene transportoplossingen op Clean Week 2020

For the business press
Brussel, 22.06.2010

Siemens presenteert zijn kijk op groen transport en op de energievoorziening van morgen – de ‘smart grids’ – op Clean Week 2020. Dit vijfdaags evenement zet in het kader van duurzame mobiliteit de recentste alternatieve en toekomstgerichte technologieën in de kijker. Clean Week 2020 wordt op Circuit Zolder georganiseerd van 5 tot en met 9 mei 2010.

Wereldwijd focust Siemens op de megatrends: verstedelijking, vergrijzing, globalisering en klimaatverandering. Die focus vertaalt zich in een gerichte aanpak en innovatieve oplossingen in een beperkt aantal activiteitsdomeinen, waaronder industrie, energie en mobiliteit. De belangrijkste nieuwe trends en oplossingen in die domeinen stelt Siemens voor tijdens Clean Week 2020.

Hybride aandrijvingen
De EU-20-20-20-doelstellingen, die de Clean Week onderschrijft, zijn duidelijk: de uitstoot van broeikasgassen verminderen met 20 % t.o.v. 1990, de energie-efficiëntie opdrijven met 20 %, en 20 % van onze energie op duurzame wijze opwekken. Europa lijkt goed op weg om die doelstellingen te halen. De zwakste leerling van de klas is evenwel de transportsector, die nog heel wat verbeteringspotentieel niet verzilverd heeft. Ook de grote groei van het aantal wagens staat haaks op het streven naar minder broeikasgassen.

Niettemin is er al heel wat schone technologie voorhanden, zowel op het vlak van mobiliteit als van energie. Siemens ontwikkelt al verscheidene jaren oplossingen voor nieuwe, energie-efficiënte transportmiddelen. Naast oplossingen voor openbaar vervoer, zoals treinen en trams, ontwikkelt Siemens ook hybride aandrijvingen voor autobussen en vrachtwagens; zwaar vervoer is immers het meest vervuilend binnen de transportsector. Zowel het brandstofverbruik als de uitstoot van broeikasgassen nemen dankzij de hybride aandrijvingen af met 20 %. Ook de geluidshinder neemt drastisch af en – dankzij de lagere onderhouds- en verbruikskosten – daalt de Total Cost of Ownership. In een aantal Vlaamse steden rijdt vandaag alvast de hybride Van Hool-autobus voor De Lijn. Ook met Colruyt werkte Siemens een milieubewuste transportoplossing uit.

Intelligent energienet
Met smart grid-technologie schuift Siemens een oplossing naar voren voor de toekomstige energievoorziening. Deze intelligente netwerkinfrastructuur biedt een antwoord op de almaar toenemende vraag naar elektriciteit. Ze laat immers toe om het elektriciteitsnet flexibel te beheren en te controleren, zodat het verbruik van energie de opwekking kan volgen, veeleer dan omgekeerd. Smart grids moeten het fundament vormen van een nieuw concept van elektriciteitsbeheer, waarbij iedereen tegelijk verbruiker én leverancier is. Elektrische voertuigen kunnen daarbij een belangrijke rol spelen als intelligente energieopslageenheden: ’s nachts kunnen ze worden opgeladen op goedkope windenergie. Overdag kunnen ze bij piekvraag het net ondersteunen. Smart grids zouden volgens studies de CO2-uitstoot tegen 2020 terugdringen met een miljard ton.

Siemens biedt bezoekers tijdens Clean Week 2020 niet alleen uitleg over oplossingen voor groene energie en schone mobiliteit, maar biedt hen ook de kans op het parcours van Zolder een rit te maken in de Stormster, een volledig elektrische wagen. Zo wil Siemens op een dynamische manier bewijzen dat groene mobiliteit best spannend is.