Tools

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

Grotere precisie en productiviteit bij freeswerk, matrijzenbouw en multitasking

Siemens optimaliseert Sinumerik 840D sl voor hoge CNC-technologie-eisen

For the business and trade press
Nürnberg, 26.07.2013

Bij de voortdurende ontwikkeling van CNC Sinumerik 840D sl focust de Siemens-divisie Drive Technologies op de permanente verbetering van hard- en software. Productiviteit en precisie van de geavanceerde CNC blijven erop vooruitgaan dankzij de toevoeging van nieuwe functies en de voortdurende optimalisering het gebruikscomfort. Aan het technologiepakket Sinumerik MDynamics werden intelligente functies toegevoegd voor 3- en 5-assige freestoepassingen, die bijdragen tot een verhoogde efficiëntie van de machines, in het bijzonder bij hogesnelheidsfrezen. De Sinumerik-functie ‘Collision Avoidance’ garandeert een betrouwbare bescherming tegen onvrijwillige botsingen. Bovendien verhoogt de nieuwe compileercyclus ‘Nodding Compensation’ de precisie bij het bewerken van de werkstukken.

Dankzij zijn superieure CNC- performantie, buitengewone flexibiliteit en open architectuur vormt de Sinumerik 840D sl de basis voor nagenoeg elk machineconcept. Een krachtige hardware-architectuur en intelligente sturingsalgoritmen resulteren in superieure dynamische prestaties en precisie bij bewerkingen op multitaskingmachines, zoals frees-draai- en draai-freesmachines. Door constante verdere ontwikkeling voert Siemens zowel de CNC-functionaliteit als de bruikbaarheid van de Sinumerik 840D sl verder op, wat resulteert in een hogere efficiëntie en productiviteit van de machines die in de metaalbewerking worden gebruikt.

Hogere rendabiliteit bij matrijzenbouw – met focus op hogesnelheidsfrezen

In het kader van de verdere ontwikkeling heeft Siemens nieuwe functies toegevoegd en de simulatie op Sinumerik 840D sl verbeterd. Hierdoor verhogen het gebruikscomfort en de flexibiliteit voor de gebruiker, in het bijzonder bij HSC, d.w.z. High Speed Cutting of hogesnelheidsfrezen. Het technologiepakket Sinumerik MDynamics voor 3- en 5-assig frezen omvat voortaan een geïntegreerd HSC-beeld voor hogesnelheidsfrezen. Hierdoor kan alle relevante informatie over matrijzenbouw en Motion Control met Advanced Surface op één scherm worden weergegeven. Bovendien kunnen nu alle G-Code-functies voor matrijzenbouwtoepassingen, met inbegrip van de geprogrammeerde toleranties, optisch worden gemarkeerd. Dit biedt de gebruiker een beter overzicht en verhoogt bijgevolg de veiligheid. Ook de technologie van de overeenkomstige bewerkingscyclus, Cycle832, werd verder ontwikkeld. Het bewerkingstype kan nu als gewone tekst worden uitgelezen en de oriëntatietolerantie kan rechtstreeks in het bijbehorende scherm worden ingevoerd, voor meer bruikbaarheid bij hogesnelheidsfrezen.

Sinumerik 840D sl

Legende: Door nieuwe functies toe te voegen, verhoogt Siemens de productiviteit en precisie van zijn Sinumerik 840D sl voor hoogwaardige CNC-sturingen.

Betrouwbaardere bescherming tegen botsingen, ook bij complexe bewerkingen

De Sinumerik-functie Collision Avoidance voorkomt botsingen van machine-onderdelen in de in het werkgebied van de werktuigmachine. In een eerste fase concentreert Collision Avoidance zich op de meest kritieke situaties; deze doen zich in de praktijk voor bij het instellen van de machine of bij het onderbreken van een bewerking, d.w.z. telkens wanneer de operator in het proces tussenkomt.

Dankzij een krachtige en intelligente systeemarchitectuur is de 3D realtime botsingsbewakingsfunctie ook actief bij complexe bewerkingen zoals simultaan 5-assig frezen of draaien met B-as. Hierbij worden de statische en bewegende machinecomponenten alsook de gereedschapssnijkant effectief gecontroleerd op mogelijke botsingen.

Dankzij de volwaardige 3D-visualisering kan het volledige bewerkingsproces, met inbegrip van het werkgebied, op het CNC-scherm worden weergegeven. Bovendien kan zo ook snel en effectief de zone worden geïdentificeerd waar een relevant botsingsrisico bestaat.

Voor botsingsbewaking op het werkstuk voorzag Siemens al geruime tijd in de beproefde offline machinesimulatie in NX CAM, waarmee botsingen reeds bij het definiëren van de relevante processen op de pc doeltreffend kunnen worden voorkomen. Het machinemodel wordt geconfigureerd door een gebruiksvriendelijke definitie van blokken, bollen, cilinders of het importeren van STL-bestanden rechtstreeks via de CNC-gebruikersinterface. Siemens – een totaalleverancier van CNC-technologie en oplossingen voor het levenscyclusbeheer van producten — biedt bovendien een gebruiksvriendelijk alternatief. Met NX Sinumerik Collision Avoidance kunnen machinefabrikanten de bestaande machineontwerpgegevens gebruiken om het machinemodel op PC in te lezen met het oog op de botsingsbewaking; daarna kan dit vereenvoudigd en rechtstreeks naar de Sinumerik gestuurd worden. Het hoeft geen betoog, dat de beschikbare gereedschapsgegevens in Sinumerik door Collision Avoidance gebruikt worden voor het automatisch genereren van de gegevens voor botsingbewaking van de gereedschapssnijkanten. Dit omvat automatische botsingsbewaking op basis van het machinecomponentmodel zónder bijkomende interventie door de operator.

Nieuwe compileercyclus verhoogt de precisie van het werkstuk

Door middel van mechatronische optimaliseringmaatregelen weet Siemens in te spelen op alle vereisten verbonden aan speciale toepassingen, bijvoorbeeld bij matrijzenbouw. Dit heeft geleid tot de compileercyclus ‘Nodding Compensation’, die bijv. belangrijk is bij portaalmachines (gantry-type) waar de steunen ‘knikken’ door het versnellen en vertragen van de andere assen. Dit betekent dat het knikken voortkomt uit de eigen inertie in de eigenfrequenties. Dit kan niet worden gecompenseerd door de sturing van de eigen assen (portaal & steunen) omdat deze signalen niet op hun eigen motorencoder(s) kunnen worden gemonitord. Niettemin zakt de gereedschapstip in het werkstuk, waardoor hierin sporen ontstaan. Precies hier grijpt Nodding Compensation in door de andere assen (bijv. de Y-as(sen) te monitoren en het systeem te modelleren. De versnellingsprocessen van alle assen zijn gekend. Hierdoor is het mogelijk het knikken te voorspellen en het passend te compenseren, zoals bij feedforward control. Zo verhoogt Nodding Compensation de precisie van de machines en wordt de oppervlaktekwaliteit verbeterd. Dankzij de open architectuur van Sinumerik 840D sl kan de compileercyclus makkelijk via de gebruikersinterface Sinumerik Operate in bedrijf genomen worden.

Collision Avoidance

Legende: Met Collision Avoidance biedt Sinumerik in alle werkingsomstandigheden optimale bescherming van de bewegende componenten tegen botsingen met statische machinecomponenten.

De Siemens Industry Sector (Erlangen, Duitsland) is ‘s werelds toonaangevende leverancier van innoverende en milieuvriendelijke producten en oplossingen voor industriële klanten. Dankzij geïntegreerde automatiseringstechnologie en industriële software, uitstekende expertise binnen de industrie, en technologiegebaseerde diensten, verhoogt de sector de productiviteit, efficiëntie, en flexibiliteit van zijn klanten. Met een wereldwijd personeelsbestand van meer dan 100.000 medewerkers, omvat de sector Industry de divisies Industry Automation, Drive Technologies en Customer Services evenals de Business Unit Metals Technologies. Meer informatie kunt u vinden op: www.siemens.com/industry

De Siemens Drive Technologies Division (Nürnberg, Duitsland) is ’s werelds toonaangevende leverancier van geïntegreerde aandrijfsystemen: producten, systemen, toepassingen, oplossingen en diensten voor de voor de volledige aandrijftrein, met inbegrip van elektrische en mechanische componenten (Integrated Drive Systems).Drive Technologies bedient alle sectoren in de productie- en procesindustrieën evenals de segmenten infrastructuur en energie. Met haar producten en oplossingen komt de divisie tegemoet aan de centrale eisen van haar klanten op het vlak van productiviteit, energie-efficiëntie en betrouwbaarheid. Meer informatie kunt u vinden op www.siemens.com/drives