Tools

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

Papierproducent tekent voor totaalaanpak Siemens van complex turnkey project

Siemens installeert nieuwe aandrijvingen en software bij Stora Enso Langerbrugge

De Gentse papierproducent Stora Enso Langerbrugge doet een beroep op de expertise en oplossingen van Siemens voor de vervanging van de aandrijvingen en machinebesturing van één van haar papiermachines. Siemens zal de installatie later dit jaar in juni uitvoeren.

Stora Enso hecht veel belang aan de recyclage van materiaal en de ontwikkeling en toepassing van hernieuwbare energie. De Gentse onderneming kiest zo voor biomassa als bron van energie voor haar productieprocessen en investeert daarnaast continu in haar machinepark op zoek naar duurzamere oplossingen. Daarom werd Siemens nu aangesteld om één van de papiermachines te voorzien van nieuwe aandrijvingen en de bestaande machinebesturing te vervangen.

Chris De Hollander, Managing Director van Stora Enso Langerbrugge: “We opteren voor de expertise van Siemens omdat zij goed hebben meegedacht in het traject om de meest efficiënte oplossing te creëren die binnen het budget past. Siemens kwam aan tafel met een klein maar efficiënt team dat tijdens de onderhandelingen snel beslissingen nam en bijstuurde waar nodig.”

Complex turnkey project
“We zijn fier dat Stora Enso gekozen heeft voor Siemens om dit project tot een goed einde te brengen”, vertelt Christian Hacken, execution manager van de afdeling Fiber Industry van Siemens. “Het gaat om een complexe opdracht waarbij veel komt kijken. Enerzijds moet er een zeer specifieke nieuwe machinerichtlijn geïmplementeerd worden rond geïntegreerde veiligheid voor mens en machine EN1034. Anderzijds moet de vernieuwde machine, die nu zal draaien op onze SIMATIC PCS 7-software, ook kunnen communiceren met bestaande ABB-protocollen van andere toestellen in het bedrijf, waaronder AF100-bus.”

Stora Enso produceert jaarlijks maar liefst 555.000 ton kranten- en magazinepapier met behulp van twee papiermachines. Wanneer een papiermachine komt stil te liggen, telt elke seconde. Naast de complexiteit van de installatie, speelt de korte tijdsspanne waarin deze moet worden afgerond, dan ook een cruciale rol. “Het gaat hier om een complex turnkey project”, vertelt Tommy Wagemans, business segment manager van de afdeling Fiber Industry. “Om downtime te beperken, moeten we in slechts één week de nodige onderdelen kunnen leveren, monteren en moet de papiermachine opnieuw gebruiksklaar zijn. Gezien de omvang van de installatie, is dit een uitdagende opdracht.”

Volg ons op de sociale media:
Twitter: www.twitter.com/siemens_press en www.twitter.com/SiemensIndustry 
Blog: https://blogs.siemens.com/mediaservice-industries-en

Siemens AG (Berlijn en München) is een wereldspeler op het vlak van techniek en engineering en staat reeds meer dan 165 garant staat voor technische uitmuntendheid, innovatie, kwaliteit, betrouwbaarheid en een internationale aanwezigheid. Het bedrijf is actief in meer dan 200 landen, met een focus op domeinen zoals elektrificatie, automatisering en digitalisering. Als een van 's werelds grootste producenten van energie-efficiënte en ecologische technologieën, is Siemens de nr. 1 voor de bouw van offshore windturbines, een toonaangevende leverancier van gas- en stoomturbines voor stroomopwekking, evenals van oplossingen voor elektriciteitstransmissie, en een pionier inzake infrastructuuroplossingen en automatisering-, aandrijf- en softwareoplossingen voor de industrie. Hiernaast is het bedrijf ook toonaangevend op het vlak van apparatuur voor medische beeldvorming – zoals CT- en MRI-scannersystemen –, laboratoriumdiagnostiek en klinische IT-systemen. In boekjaar 2015, afgesloten op 30 september 2015, noteerde Siemens een omzet van € 75,6 miljard en werd een nettowinst van € 7,4 miljard gerealiseerd. Eind september 2015 had het bedrijf wereldwijd zo’n 348.000 medewerkers in dienst. Meer informatie is beschikbaar op www.siemens.com.

Stora Enso Langerbrugge N.V., gesitueerd in de haven van Gent, produceert jaarlijks 555.000 ton kranten- en magazinepapier op basis van 100% oud  papier (PfR) en stelt 380 mensen tewerk. Naast veiligheid, kwaliteit en continue productverbetering ligt de focus op recyclage van PfR en ontwikkeling van hernieuwbare energie.   De eigen energieproductie is gebaseerd op de verbranding van biomassa en wordt aangewend in het papierproductieproces.

11-4-2016