Amprion en Elia vertrouwen het HVDC contract voor de ALEGrO interconnectie toe aan Siemens

  • Contract van 273 miljoen euro incl. een maintenance contract van 5 jaar

  • Twee conversiestations aan beide uiteinden van een ondergrondse kabel met een lengte van 90 km en een vermogen van 1000 MW

  • De kabelverbinding ALEGrO betekent een meerwaarde voor de samenleving en zal de bevoorradingszekerheid, het gebruik van hernieuwbare energie en de integratie in de Europese markt bevorderen

Amprion en Elia hebben gisteren een contract ondertekend met Siemens, die de tender won om de twee HVDC-conversiestations (hoogspanningsgelijkstroom) te leveren voor de eerste elektriciteitsinterconnectie tussen Duitsland en België. De bestelling voor Siemens bedraagt €273 miljoen, inclusief een maintenance contract van 5 jaar. Amprion, de Duitse transmissienetbeheerder, en Elia, de Belgische transmissienetbeheerder, bundelen hun krachten om ALEGrO (Aachen Liège Electricity Grid Overlay) te realiseren. Dit belangrijk infrastructuurproject is een onderdeel van de Europese elektriciteitssnelwegen. ALEGrO zal via 90 km ondergrondse kabels de Belgische en Duitse HVAC-netten (hoogspanningswisselstroom) met elkaar verbinden. De conversiestations zullen wisselstroom omzetten in gelijkstroom, en gelijkstroom weer in wisselstroom aan de andere kant van de verbinding.

Siemens zal verantwoordelijk zijn voor het systeemontwerp en de levering, installatie en inbedrijfstelling van alle componenten van de twee conversiestations uitgerust met de HVDC Plus-technologie. Deze technologie is zeer goed controleerbaar en heeft operationele voordelen voor de transmissienetwerken van beide netbeheerders. In 2020 zal ALEGrO commercieel in gebruik worden genomen.

De Europese Commissie heeft het ALEGrO-project aangeduid als een project van gemeenschappelijk belang (Project of Common Interest, of PCI). De hoogspanningsverbinding tussen België en Duitsland kan in beide richtingen tot 1000 MW aan elektriciteit transporteren, met een grote controle over de elektriciteitsstroom. De nieuwe verbinding zal voldoende elektriciteit transporteren om een half miljoen gezinnen van stroom te voorzien.

Dankzij ALEGrO zullen de Europese energiemarkten sterker naar elkaar toe groeien. Ook zullen er zich minder congestieproblemen op het net voordoen bij de uitwisseling van hernieuwbare energie.

ALEGrO zal de bevoorradingszekerheid van beide landen verhogen en voor bijkomende transportcapaciteit zorgen. Daarbij komt nog de integratie van renewables, snelle controle en de beschermende interventie in de conversiestations waarmee de transmissienetbeheerders het elektriciteitsvolume en de stromingsrichting kunnen aanpassen en zo de efficiëntie van het elektriciteitsnet kunnen verbeteren.

Klaus Kleinekorte, Managing Director van Amprion:
“ALEGrO zal de bedrijfszekerheid en het vermogen van het Europese elektriciteitsnet nog verhogen. We kunnen de kabel bedienen met een hoge nauwkeurigheidsgraad en de hoeveelheid en stromingsrichting van de elektriciteit aanpassen.”

Markus Berger, Chief Officer Infrastructure van Elia:
“Dankzij interconnecties op basis van innovatieve technologie zullen we de knelpunten tengevolge van congestie op het Europese transmissienet geleidelijk kunnen wegwerken. Het grotere aantal stroomuitwisselingen zal de marktwerking verbeteren en zou tot lagere energieprijzen moeten leiden.”

Ralf Christian, CEO van de Energy Management Division van Siemens:
“ALEGrO zal HVDC Plus gebruiken, onze moderne conversietechnologie. De HVDC Plus oplossing van Siemens verzekert de hoogste betrouwbaarheid en efficiëntie in het transporteren van energie, onafhankelijk van de weer- of netcondities. Dankzij de HVDC Plus technologie kan de grote uitdaging van fluctuerende renewables opgelost worden. ”

Op 29 september 2016 hadden Elia en Amprion al een contract ondertekend met Silec Cable voor de aanleg van de 90 km lange ondergrondse kabel.

Over Amprion
Amprion GmbH beheert Duitslands langste zeer-hoge-spanningsnet, met een lengte van 11.000 km, en is een belangrijke Europese transmissienetbeheerder. Het Amprion-net levert elektriciteit aan 27 miljoen inwoners, van Nedersaksen tot de Alpen. Als innovatieve dienstverlener biedt Amprion een maximale bevoorradingszekerheid aan industriële klanten en netwerkpartners. Het net werkt op een spanningsbereik dat zich uitstrekt van 220 tot 380 kilovolt. Alle actoren op de elektriciteitsmarkt hebben toegang tot het net, zonder discriminatie en op een competitieve en transparante manier. Amprion is ook verantwoordelijk voor de coördinatie van het geïnterconnecteerde net binnen Duitsland en het noordelijke deel van Europa’s zeer-hoge-spanningsnet.
Voor meer informatie, ga naar www.amprion.net.

Over Elia
De Elia Groep is opgebouwd rond twee transmissienetbeheerders voor elektriciteit: Elia Transmission in België en 50 Hertz Transmission (waarin Elia een aandeel van 60% heeft), één van de vier Duitse transmissienetbeheerders, actief in het noorden en het oosten van Duitsland. Met meer dan 2000 medewerkers en een net van zo’n 18.300 km hoogspanningsverbindingen ten dienste van 30 miljoen eindconsumenten behoort de Elia Groep tot de top 5 van de Europese netbeheerders. Zij staat in voor de efficiënte, betrouwbare en zekere transmissie van elektriciteit van producenten naar distributienetbeheerders en grote industriële verbruikers, alsook voor de import en export van elektriciteit van en naar de buurlanden. De Groep is een drijvende kracht in de ontwikkeling van de Europese elektriciteitsmarkt en de integratie van hernieuwbare energie.
De Groep treedt op onder de wettelijke entiteit Elia System Operator, een beursgenoteerde onderneming waarvan de belangrijkste referentieaandeelhouder de gemeentelijke holding Publi-T is.
Voor meer informatie, ga naar www.elia.be.

Over Siemens
Siemens AG (Berlijn en München) is een wereldspeler op het vlak van techniek en engineering en staat reeds meer dan 165 garant staat voor technische uitmuntendheid, innovatie, kwaliteit, betrouwbaarheid en een internationale aanwezigheid. Het bedrijf is actief in meer dan 200 landen, met een focus op domeinen zoals elektrificatie, automatisering en digitalisering. Als een van 's werelds grootste producenten van energie-efficiënte en ecologische technologieën, is Siemens de nr. 1 voor de bouw van offshore windturbines, een toonaangevende leverancier van gas- en stoomturbines voor stroomopwekking, evenals van oplossingen voor elektriciteitstransmissie, en een pionier inzake infrastructuuroplossingen en automatisering-, aandrijf- en softwareoplossingen voor de industrie. Hiernaast is het bedrijf ook toonaangevend op het vlak van apparatuur voor medische beeldvorming – zoals CT- en MRI-scannersystemen –, laboratoriumdiagnostiek en klinische IT-systemen. In boekjaar 2015, afgesloten op 30 september 2015, noteerde Siemens een omzet van € 75,6 miljard en werd een nettowinst van € 7,4 miljard gerealiseerd. Eind september 2015 had het bedrijf wereldwijd zo’n 348.000 medewerkers in dienst. Meer informatie is beschikbaar op www.siemens.com.

29-11-2016