Siemens haalt belangrijke HVDC-bestelling binnen voor de verbinding van het Britse en Belgische stroomnet

  • Siemens HVDC Plus-technologie werkt met transmissiespanning van 400 kV DC

  • Transmissiecapaciteit van 1.000 MW volstaat om 500.000 huishoudens van stroom te voorzien

  • Interconnectoren verhogen beschikbare transmissiecapaciteit met 33 procent

Siemens heeft een bestelling in de wacht gesleept voor een HVDC-transmissiesysteem (hoogspanningsgelijkstroom) om de Britse en Belgische stroomnetten via onderzeese elektriciteitskabels met elkaar te verbinden. Siemens zal verantwoordelijk zijn voor de gebruiksklare installatie van beide conversiestations met behulp van de HVDC Plus-technologie, met een transmissiespanning van 400 kilovolt (kV) DC. De opdrachtgever van het project is Nemo Link, een joint venture tussen de Britse netbeheerder National Grid en de Belgische transmissienetbeheerder Elia die dit project samen tot stand hebben gebracht. Na voltooiing van het project zal Nemo Link een capaciteit van 1.000 megawatt (MW) hebben, ofwel voldoende om 500.000 huishoudens van stroom te voorzien. De elektriciteitslink zal 140 km lang zijn en Richborough, aan de kust van het Zuid-Engelse Kent, en Zeebrugge met elkaar verbinden via een combinatie van onderzeese en ondergrondse elektriciteitskabels. De commerciële exploitatie van de link is gepland voor 2019. De overeenkomst houdt bovendien een service- en onderhoudscontract voor een periode van vijf jaar in.

“We zijn erg verheugd dat we met Nemo Link aan een nieuw baanbrekend HVDC-project werken met het oog op de verdere integratie van de Europese energiemarkt”, aldus Tim Dawidowsky, CEO van de Business Unit Transmission Solutions binnen de Siemens-divisie Energy Management. “Siemens is een van de wereldleiders voor elektriciteitstransmissie op basis van hoogspanningsgelijkstroom, en heeft op basis van de HVDC Plus-technologie wereldwijd projecten geïnstalleerd die goed zijn voor een totale capaciteit van 4,6 Gigawatt.” Nemo Link werd door de Europese Commissie geselecteerd als een van de projecten van gemeenschappelijk belang (PGB) om in de Europese Unie een geïntegreerde energiemarkt te helpen creëren. Dit PGB-project zal de  garantie van de energiebevoorrading in beide landen verhogen en de integratie van hernieuwbare energiebronnen, zoals op offshore gegenereerde windkracht, bevorderen.

Met behulp van onderzeese kabels zal Nemo Link beide wisselstroomnetten die door de Noordzee gescheiden worden met elkaar verbinden. Door het gebruik van HVDC dienen de onderling verbonden wisselstroomnetten niet gesynchroniseerd te worden. Beide conversiestations zullen HVDC Plus-spanningsomvormers in een modulaire multilevel convertoropstelling (VSC-MMC) gebruiken om wisselstroom (AC) naar gelijkstroom (DC) om te vormen, en vervolgens aan de andere kant van de verbinding de DC terug naar AC om te vormen. In tegenstelling tot netgestuurde omvormertechnologie, werkt het HVDC Plus-systeem met elektronisch schakelbare vermogenstransistors (IGBT), waardoor de commutatieprocessen in de stroomomvormer onafhankelijk van de netspanning verlopen. De uiterst snelle interventiemogelijkheden voor sturing en beveiliging van de stroomomvormers verzekeren een erg hoge stabiliteit van het transmissiesysteem, hoofdzakelijk voor het verminderen van netfouten en storingen in het driefasige wisselstroomnet. Zo wordt de betrouwbaarheid van de elektriciteitsvoorziening voor nutsbedrijven en elektriciteitsklanten aanzienlijk verhoogd.

De Siemens HVDC Plus-technologie verzekert het efficiënte transport van elektriciteit over grote afstanden, in het bijzonder voor onderzeese toepassingen, met lage transmissieverliezen van ongeveer twee procent, kabelverliezen niet meegerekend. De technologie is ook uiterst stuurbaar en biedt operationele voordelen voor beide transmissiesystemen. Dankzij de Nemo Link-interconnector is elektriciteitstransmissie in beide richtingen mogelijk. Nemo Link wordt de derde elektriciteitsverbinding tussen het Verenigd Koninkrijk en het Europese vasteland. De 1.000 MW-interconnector BritNed tussen het Verenigd Koninkrijk, en Nederland werd ook door Siemens ontwikkeld en is sinds 2011 operationeel.

De interconnectoren spelen een cruciale rol in de strategie van de Europese Unie om een concurrentiële en geïntegreerde Europese energiemarkt tot stand te brengen. Doordat het mogelijk wordt elektriciteit te verhandelen tussen het Verenigd Koninkrijk en België, zal de Nemo Link-interconnector de garantie van de energiebevoorrading en de energiediversificatie van beide landen verhogen. Om aan internationale en binnenlandse doelstellingen inzake hernieuwbare energie en klimaatverandering te voldoen, zullen het Verenigd Koninkrijk en België meer stroom uit hernieuwbare bronnen  gaan opwekken, waaronder uit offshore windkracht. Van nature is windkracht sterk fluctuerend en interconnectoren bieden een doeltreffende manier om deze schommelingen tussen vraag en aanbod te beheren.

Raadpleeg het gezamenlijke persbericht van de klant en projectpartners op http://www.elia.be/nl/over-elia/newsroom/news/2015/08-06-2015-Nemo-Link

Voor meer informatie over Energy Management, zie www.siemens.com/energy-management

Volg ons op Twitter: www.twitter.com/siemens_press

Siemens AG (Berlijn en München) is een technologische wereldspeler die reeds meer dan 165 garant staat voor technische uitmuntendheid, innovatie, kwaliteit, betrouwbaarheid en een internationale benadering. De onderneming is actief in meer dan 200 landen met een sterke focus op de domeinen elektrificatie, automatisering en digitalisering. Als een van 's werelds grootste producenten van energie-efficiënte en milieuvriendelijke technologieën is Siemens de nr. 1 in de bouw van offshore windturbines, een toonaangevende leverancier van STEG-krachtcentrales, een belangrijke leverancier van elektriciteitstransportoplossingen en een pionier op het vlak van infrastructuuroplossingen en automatisering-, aandrijving- en softwareoplossingen voor de industrie. Hiernaast is Siemens ook een toonaangevende leverancier van uitrustingen voor medische beeldvorming – zoals CT- (computertomografie) en MRI-systemen (magnetische resonantie)  – evenals op het vlak van laboratoriumdiagnostiek en klinische IT. In boekjaar 2014, afgesloten op 30 september 2014, genereerde Siemens uit voortgezette activiteiten een omzet van € 71,9 miljard en een nettowinst van € 5,5 miljard. Eind september 2014 had het bedrijf op voortgezette basis wereldwijd ongeveer 343,000 medewerkers in dienst. Meer informatie is beschikbaar op het Internet op www.siemens.com.