Tools

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

Siemens ondersteunt het Desertec-initiatief met milieuvriendelijke technologie

Schone energie uit Afrika

For the business press
Brussels, 14.07.2009

Samen met andere industriële bedrijven neemt de Siemens-sector Energy deel aan het Desertec-initiatief om Europa, het Midden-Oosten en Noord-Afrika van duurzame energie te voorzien. Vandaag werd in München een gemeenschappelijke intentieverklaring ondertekend. De milieuvriendelijke energie die door reusachtige zonne-energie-installaties in de Sahara en windturbineparken in Noord-Afrika zal worden gegenereerd, zal naar diverse verdeelcentra moeten worden getransporteerd. Hiervoor zal een technisch en financieel concept worden uitgewerkt.

"Desertec is een visionair project dat een aanzienlijke bijdrage kan leveren tot de voorziening van duurzame energie als deel van de toekomstige energiemix", aldus René Umlauft, CEO van de divisie Renewable Energy bij Siemens Energy. "In het Desertec-project bundelen we ons streven naar duurzaamheid, onze technologische competentie en onze visionaire ondernemingszin. En het zijn precies deze factoren die reeds meer dan 160 jaar onze troeven vormen. Het uitgebreide aanbod van componenten voor zonne-energie-installaties maakt van Siemens de perfecte technologiepartner voor Desertec", voegt René Umlauft er nog aan toe.

Het potentieel is gigantisch. In amper zes uur ontvangen de woestijngebieden op aarde meer zonne-energie dan de wereldbevolking in een heel jaar verbruikt. In de Sahara schijnt de zon 4.800 uur per jaar, waardoor er schone zonne-energie in overvloed kan worden gegenereerd. Om een idee te geven: dit is ruwweg driemaal meer dan in Duitsland. Zonne-energie-installaties met een oppervlakte van 300 km x 300 km zouden aan de wereldwijde energiebehoeften kunnen voldoen. Tegen 2050 wil het Desertec-initiatief aan 15 tot 20 % van de Europese energievraag voldoen d.m.v. op wind- en zonne-energie gebaseerde elektriciteit.

Siemens kan bogen op een uitgebreid aanbod van milieutechnologieën, waaronder zonne-energiecentrales, fotovoltaïsche installaties, windturbines en hoogefficiënte energietransmissietechnologie. Hoewel zonne-energie-installaties reeds meer dan 20 jaar lang worden gebruikt om milieuvriendelijke elektriciteit te genereren, kennen ze nu pas een geweldige opgang. Siemens is eveneens marktleider op het gebied van stoomturbines voor zonnekrachtcentrales. Met zijn aandeel in het Italiaanse bedrijf Archimede Solar biedt Siemens een toekomstgerichte technologie voor zonnecollectoren, die een van de kerncomponenten voor voornoemde centrales vormen. Dankzij de combinatie van deze twee technologieën kan Siemens de efficiëntie van deze centrales en installaties nog verder verbeteren, wat uiteindelijk zal leiden tot lagere productiekosten voor zonne-energie.

Landen zoals Marokko en Egypte bieden een uitzonderlijk potentieel voor het gebruik van windenergie. Siemens is een van ‘s werelds toonaangevende leveranciers van windturbines en is reeds marktleider voor windturbineparken in zee.

De elektriciteit die in de woestijngebieden van het Desertec-project zal worden gegenereerd, zal over een afstand van zo’n 2.000 km moeten worden getransporteerd om van Noord-Afrika tot bij de verbruikers in Europa te geraken. Dergelijke afstanden stellen echter geen probleem voor HVDC-transmissietechnologieën. Een door Siemens in China geïmplementeerd HVDC-project bijv. vereiste de transmissie van 5.000 MW, door waterkrachtcentrales in het binnenland gegenereerd, naar reuzensteden langs de kust op een afstand van maar liefst 1.400 km. Dankzij de "elektriciteitssnelweg" geraakt 95 % van de energie bij de verdeelcentra. Bij gebruik van traditionele AC-lijnen zou er daarentegen bijna 400 MW verloren gaan tijdens de transmissie, wat overeenstemt met de productie van een middelgrote krachtcentrale of 160 windturbines. Dankzij de lage transmissieverliezen kan de CO2-uitstoot met drie miljoen ton per jaar worden teruggeschroefd.

Stoomturbines en collectoren voor zonne-energie-installaties, evenals windturbines en innoverende HVDC-transmissietechnologie maken deel uit van het milieuaanbod van Siemens. In boekjaar 2008 zorgen de producten en oplossingen van het milieuaanbod van Siemens voor een omzet van bijna 19 miljard euro, wat zo’n kwart van de totale omzet van Siemens vertegenwoordigt.

Contact :
Béatrice Delfin-Diaz
Communication Manager
Press Officer
Siemens Energy Sector
Tél: 02 536 26 11

De Siemens-sector Energy is ’s werelds toonaangevende leverancier van een volledige waaier van producten, diensten en oplossingen voor de opwekking, transmissie en de distributie van elektriciteit en voor de ontginning en omvorming en het transport van olie en gas. In boekjaar 2008 (afgesloten op 30 september) realiseerde de sector Energy een omzet van zo’n 22,6 miljard euro, werden er binnenkomende nieuwe orders genoteerd voor zo’n 33,4 miljard euro, en werd er een winst van 1,4 miljard euro geboekt. Op 30 september 2008 beschikte de sector Energy over een personeelsbestand van zo’n 83.500 medewerkers. Meer informatie is beschikbaar op: www.siemens.com/energy.