Tools

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

Siemens en Gamesa willen windactiviteiten fuseren om een toonaangevende windenergiespeler te creëren

  • Ondertekening van bindende overeenkomsten door Siemens en Gamesa voor de fusie van Siemens Wind Power en Gamesa

  • Beide bedrijven zijn bijzonder complementair wat markten, producten en technologie betreft, waardoor zowel voor klanten als voor aandeelhouders meerwaarde wordt gecreëerd

  • Siemens zal een belang van 59 procent in de gezamenlijke onderneming behouden en consolideren en de bestaande Gamesa-aandeelhouders behouden 41 procent.

  • Gamesa-aandeelhouders krijgen van Siemens een betaling in contanten van € 3,75 per aandeel

  • Verwachte jaarlijkse EBIT-synergieën van ongeveer € 230 miljoen

  • Het nieuwe fusiebedrijf zal zijn hoofdzetel in Spanje hebben en blijft ook genoteerd op de Spaanse beurs; het hoofdkantoor van de onshore divisie blijft in Spanje terwijl dit voor de offshore divisie in Duitsland en Denemarken gevestigd zal zijn.

  • Het fusiebedrijf zal zijn sterke aanwezigheid op bestaande markten behouden

Siemens en Gamesa hebben bindende overeenkomsten ondertekend om de windenergieactiviteiten, met inbegrip van service, samen te voegen om een toonaangevende wereldspeler op het vlak van windenergie te vormen. Siemens ontvangt nieuw uitgegeven aandelen van de gezamenlijke onderneming en zal een belang van 59 procent van het aandelenkapitaal behouden, terwijl de bestaande aandeelhouders van Gamesa 41 procent behouden. Als deel van de fusieovereenkomst zal Siemens de Gamesa-aandeelhouders € 3,75 per aandeel betalen in contanten (uitgezonderd Siemens-aandeelhouders) onmiddellijk na voltooiing van de fusie (los van eventuele gewone dividenden uitbetaald voor voltooiing van de fusie). De betaling in contanten vertegenwoordigt 26 procent van de onbeïnvloede slotkoers op 28 januari 2016.

Dit persbericht en aanvullend materiaal kunt u vinden op www.siemens.com/press/PR2016060295COEN

20-6-2016