Tools

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

Siemens-studie: Europa kan 45 miljard euro besparen in de ontwikkeling van hernieuwbare energiebronnen

For the business and trade press
Brussel, 15.05.2013

- Ontwikkeling en uitbreiding van hernieuwbare energie-installaties op ongeschikte locaties kost 45 miljard euro aan onnodige investeringen
- Besparingspotentieel bedraagt 4 tot 5 keer de jaarlijkse investering in de bouw van zonne-energie- en windkrachtinstallaties in Duitsland

Siemens heeft de elektriciteitsopwekkingsystemen in heel Europa geanalyseerd en heeft hierbij een aanzienlijk optimaliseringpotentieel geïdentificeerd, meer bepaald met betrekking tot de plannen voor uitbreiding van elektriciteitsopwekking op basis van hernieuwbare energiebronnen. De keuze van de locatie is hierbij cruciaal : Indien de installaties ontwikkeld zouden worden op de locaties in Europa met het hoogste rendement zou er tegen 2030 een besparing van 45 miljard aan investeringen in hernieuwbare energie gerealiseerd kunnen worden. In dit cijfer werd al rekening gehouden met de overeenkomstige uitbreiding van het stroomnet. Ter vergelijking : in 2012 werd er in Duitsland zo’n 10 miljard euro in nieuwe zonne-energie- en windkrachtinstallaties geïnvesteerd. "Tegen 2030 zullen er in Europa nieuwe fotovoltaïsche installaties met een totale capaciteit van 138 gigawatt gebouwd worden. Indien ze echter op de zonnigste locaties gebouwd worden, kunnen we voor 39 gigawatt aan zonne-energie-installatie besparen en toch dezelfde stroomopwekkingcapaciteit behouden. Ook voor de efficiëntie en de rendabiliteit van windkracht is de keuze van de locatie cruciaal", aldus Michael Süß, lid van het Corporate Executive Committee van Siemens AG en CEO van de Energy Sector, in het kader van het eerste Europese energiecongres in Brussel.

In een doorlopende studie onderzoekt Siemens, in samenwerking met de Technische Universiteit van München, wereldwijde energiesystemen om na te gaan hoe het gesteld is met het middelenrendement, de bevoorradingszekerheid, de duurzaamheid en de rendabiliteit. Op basis van de vaststelling dat er jaarlijks miljarden euro’s verloren gaan als gevolg van een gebrek aan efficiëntie in wereldwijde energiesystemen en -markten, beoogt deze studie deze verliezen te identificeren en te becijferen, evenals oplossingen voor te stellen. Siemens zal zijn bevindingen voorstellen op ‘s werelds belangrijkste energiecongres, het World Energy Congress (WEC), dat in oktober 2013 in het Zuid-Koreaanse Daegu georganiseerd wordt.

Siemens schuift vier hoofdhefbomen naar voor om de wereldwijde energiesystemen te optimaliseren, die in meerdere of mindere mate doeltreffend zijn afhankelijk van de regionale kenmerken van de stroomnetten en het elektriciteitscentralepark:

  1. Lokale optimalisering van de installaties voor hernieuwbare elektriciteit: dit wil zeggen dat het regionale stroomopwekkingpotentieel ten volle benut wordt, dat gezocht wordt naar optimale locaties voor zonne-energie-installaties, waterkrachtreservoirs en windparken, en dat de stroomnetten overeenkomstig worden uitgebreid.

  2. Efficiëntieverhoging van het volledige elektriciteitssysteem: het gemiddelde rendement van een steenkoolcentrale in Europa bedraagt bijvoorbeeld slechts 38 procent, in vergelijking met 46 procent voor een moderne installatie. De installatie van efficiëntere elektrische uitrustingen en apparatuur in de industrie en huishoudens zou CO2-emissies en kosten verder reduceren.

  3. Verbeteringen aan de krachtcentralemix: de overschakeling van steenkool- naar gascentrales zou ook voor een aanzienlijke reductie van de bij conventionele stroomopwekking uitgestoten koolstofdioxide zorgen. Hierdoor alleen al zou in Europa jaarlijks een CO2-besparingspotentieel van 365 miljoen ton gerealiseerd kunnen worden. Dat komt overeen met de helft van alle emissies in Duitsland.

  4. Groter aandeel van elektriciteit in de energievoorziening: in plaats van lokaal stroom met een laag rendement op te wekken en gebouwen te verwarmen met stookolie en aardgaste, zou elektriciteit in grootschalige krachtcentrales efficiënter gegenereerd kunnen worden en zouden efficiënte elektrische verwarmingssystemen gebruikt kunnen worden in thermisch goed geïsoleerde woningen – ten minste in regio’s met een algemene stroomnetdekking.

Energiesystemen zijn, wegens de regionale omstandigheden, wereldwijd sterk verschillend en ze zijn bovendien voortdurend in evolutie. Dankzij zijn gunstige topologie kan Noorwegen bijvoorbeeld bijna exclusief op basis van waterkracht in de eigen energiebehoefte voorzien. Tezelfdertijd is het land ook een belangrijke producent van aardgas, dat grotendeels wordt uitgevoerd. Daarentegen wordt momenteel slechts een kleine fractie van de overvloedige waterkrachtcapaciteit via langeafstandslijnen uitgevoerd, ondanks de grote vraag naar compensatie-energie in veel Europese landen.

Met het oog op de toekomst hebben zowel Groot-Brittannië als Duitsland gekozen volop in te zetten op hernieuwbare energiebronnen voor hun energiesystemen. Het Verenigd Koninkrijk wil zijn offshore windkrachtcapaciteit uitbreiden om tegen 2020 aan een kwart van zijn elektriciteitsbehoefte te voldoen, in Duitsland moet het aandeel van windkracht tegen 2030 toenemen tot 15 procent. Duitsland wil tegen 2050 nog een stap verder gaan en 80 procent van zijn elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen halen. Door de grote schommelingen in de elektriciteitsopwekking wegens veranderende weersomstandigheden dienen er grootschalige opslagoplossingen of performante uitwisselingsregelingen met andere landen geïmplementeerd te worden.

De Verenigde Staten beleeft momenteel een ongeëvenaarde aardgasboom. Wegens de sterke exploitatie van onconventionele reserves is lokaal aardgas tot 65 % goedkoper dan in Europa. Gasgestookte elektriciteitscentrales zullen in de toekomst dus een grotere rol gaan spelen in de Amerikaanse stroomopwekking. Het zou zelfs kunnen dat de VS evolueert van één van de grootste invoerders tot één van de grootste uitvoerders van fossiele brandstoffen. In Azië daarentegen is aardgas, wegens de reeds hoge en verder stijgende energievraag en door de sterke invoerafhankelijkheid, momenteel ongeveer vijf keer duurder dan in de VS.

In zijn studie onderzoekt Siemens deze regionale situaties rekening houdend met de verwachte toekomstige ontwikkelingen, en worden de implicaties voor de naburige energiemarkten geïdentificeerd. Een van de doelen is het bepalen welke oplossingen het meest geschikt zijn vanuit de nationale en globale economische perspectieven om betrouwbare en duurzame energiesystemen te creëren, waarbij de efficiëntie wordt verhoogd maar elektriciteitsprijzen betaalbaar blijven.

Verdere tussentijdse bevindingen zullen worden voorgesteld en besproken op 4 juni in Moskou, op 9 juli in Juno Beach, Florida, op 1 augustus in Peking en op 4 september in Abu Dhabi. Een voorlopige algemene analyse is voorzien op 15 oktober in Daegu, Zuid-Korea.

Dit persbericht en persfoto’s zijn beschikbaar op: http://www.energy.siemens.com/fi/en/energy-topics/tradeshows/first-uropean-energy-congress.htm

Op 13 oktober 2013 vindt in het Zuid-Koreaanse Daegu ’s werelds belangrijkste congres voor de energiesector, het "World Energy Congress" plaats. Siemens Energy Sector voorziet in de aanloop van dit belangrijke congres een aantal evenementen die een totaalbeeld moeten geven van de energiesituatie en de specifieke uitdagingen in de verschillende regio’s van de wereld. Experts uit de politiek en het bedrijfsleven, de wetenschap en de technologiesector zullen de dialoog met elkaar aangaan over deze globale en regionale uitdagingen. Bovendien reizen twee bloggers momenteel namens Siemens de wereld rond en brengen ze verslag uit over de energiesystemen die ze op hun weg vinden op blogs.siemens.com/theenergyblog 
Meer informatie over dit thema vindt u op siemens.com/wec

De Siemens-sector Energy is ’s werelds toonaangevende leverancier van een totaalaanbod van producten, diensten en oplossingen voor elektriciteitsopwekking in warmtekrachtcentrales en op basis van hernieuwbare energiebronnen, evenals voor stroomnetdistributie en voor ontginning, omvorming en transport van olie en gas. In boekjaar 2012 (afgesloten op 30 september) heeft de sector Energy een omzet van 27,5 miljard euro gerealiseerd, werden er nieuwe binnenkomende orders voor zo’n 26,9 miljard euro genoteerd, en werd er een winst van 2,2 miljard euro geboekt. Op 30 september 2012 beschikte de sector Energy over een personeelsbestand van meer dan 86.000 medewerkers. Meer informatie vindt u op: www.siemens.com/energy.