Tools

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

Siemens installeert met succes derde HVDC-platform in de Noordzee voor TenneT

For the business press
Huizingen, 30.07.2014

  • Belangrijke mijlpaal voor de Duitse offshore-netuitbreiding

  • Opeenvolgende indienststelling van eerste offshore HVDC-netverbinding voorzien tussen tweede helft van 2014 en eerste helft van 2015

Siemens heeft met succes de installatie van het offshore-platform voor de gelijkstroomverbinding van HelWin2 voltooid. In opdracht van de Duits-Nederlandse netbeheerder TenneT heeft Siemens hiermee een beslissende mijlpaal gerealiseerd in het kader van de verbindingsprojecten voor het Duitse stroomnet. “We hebben nu reeds drie hoogtechnologische platformen voor TenneT geïnstalleerd in de Noordzee. Het HelWin2-project bevindt zich nu in de laatste rechte lijn naar het begin van de exploitatie voorzien voor volgend jaar", aldus Jan Mrosik, CEO van de divisies Power Transmission en Smart Grid van Siemens AG. “Dit is een nieuwe, belangrijke tussentijdse mijlpaal in de gestage realisatie van de offshore uitbreidingsdoelen die de Duitse overheid vooropstelt”, aldus Lex Hartman, lid van de raad van bestuur van TenneT.

Het nieuw geïnstalleerde HelWin2-platform ligt 35 km ten noorden van het eiland waarnaar het werd genoemd, Helgoland, aangrenzend aan het HelWin1-platform dat Siemens al in augustus 2013 met succes bouwde. Eerder dit jaar in april voltooide Siemens ook al het BorWin2-platform voor de kust van het Duitse eiland Borkum.

Zoals gezegd, bouwt Siemens in totaal vijf Noordzeeverbindingen voor TenneT. De eerste vier zijn voorzien voor opeenvolgende commerciële exploitatie in de loop van de tweede helft van 2014 en de eerste helft van 2015, en bieden samen een totale transmissiecapaciteit van meer dan 2,9 gigawatt. De vijfde verbinding, waarvoor de order dit jaar geplaatst werd, BorWin3, moet tegen 2019 operationeel zijn.

Met behulp van de Siemens-technologie die op de platformen geïnstalleerd is, wordt de door de windturbines gegenereerde wisselstroom in gelijkstroom omgezet voor efficiënt transport naar het vasteland. In de verbonden landstations wordt de gegenereerde elektriciteit opnieuw geconverteerd naar de voor het elektriciteitstransportnet vereiste wisselstroom. Dankzij de HVDC-technologie (hoogspanningsgelijkstroom) van Siemens bedragen de transmissieverliezen minder dan vier procent. De platformen zijn ontworpen om gedurende verscheidene decennia in de veeleisende omstandigheden van de Noordzee te kunnen werken en zijn volledig geautomatiseerd. Het HelWin2-platform werd door Heerema gebouwd en geïnstalleerd. De zee- en landbekabeling werd door de kabelspecialist Prysmian Group geleverd en gelegd.

De HVDC-oplossingen en bijhorende serviceactiviteiten maken deel uit van het milieu gericht aanbod van Siemens. Ongeveer 43 procent van de totale bedrijfsomzet wordt op basis van groene producten en oplossingen gegenereerd. Hierdoor is het bedrijf een van 's werelds toonaangevende leveranciers van milieuvriendelijke technologie. 


Platform voor Noordzee-netverbinding HelWin2 succesvol geïnstalleerd 
Het kraanschip Thialf hijst het HelWin2-platform van de transportboot op het eerder geïnstalleerde dragende basisframe. De HelWin2-netverbinding zorgt voor het transport van de op zee gegenereerde windkracht naar het vasteland voor ongeveer 700.000 Duitse gezinnen. 


Duitse windparken met HVDC-netverbinding 
De Duits-Nederlandse netbeheerder TenneT stelt zijn vertrouwen in de uiterst efficiënte HVDC-technologie (hoogspanningsgelijkstroom) voor het betrouwbare transport van de offshore gegenereerde windkracht over lange afstanden naar het vasteland. Zoals al vermeld, bouwt Siemens in totaal vijf van de negen offshore HVDC-netverbindingen in de Noordzee, voor dewelke al een order werd geplaatst, en levert zo een belangrijke bijdrage aan de energietransitie van Duitsland. 


HVDC-netverbinding verbindt meerdere windparken met installaties op het vasteland
De uiterst efficiënte technologie voor het transport van hoogspanningsgelijkstroom (HVDC)  wordt gebruikt voor de omzetting van de door de windparken gegenereerde wisselstroom in gelijkstroom met zeer lage verliezen. De elektriciteit wordt via onderzeekabels naar het vasteland getransporteerd, waar ze opnieuw in wisselstroom wordt geconverteerd.

Dit persbericht, bijhorende persfoto’s en datasheets over de offshore platformen zijn verkrijgbaar samen met andere informatie op: www.siemens.com/press/x-win 

De Energy Sector van Siemens is ’s werelds toonaangevende leverancier van een totaalaanbod van producten, diensten en oplossingen voor elektriciteitsopwekking in warmtekrachtcentrales en op basis van hernieuwbare energiebronnen, evenals voor stroomnetdistributie en voor ontginning, omvorming en transport van olie en gas. In boekjaar 2013 (afgesloten op 30 september) heeft de sector Energy een omzet van 26,6 miljard euro gerealiseerd, werden er nieuwe binnenkomende orders voor zo’n 28,8 miljard euro genoteerd, en werd er een winst van 2 miljard euro geboekt. Op maandag 30 september 2013 beschikte de sector Energy over een personeelsbestand van zo’n 83.500 medewerkers. Meer informatie is beschikbaar op: www.siemens.de/energy.