Tools

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

Het Europese Green eMotion-initiatief moet weg banen voor elektrische mobiliteit

General interest press release
Brussel, 01.04.2011

De Europese Commissie lanceert een grensoverschrijdend 4-jareninitiatief om elektrische mobiliteit in heel Europa te bevorderen. In enkele geselecteerde Europese modelregio’s zullen de 42 initiatiefpartners, bestaande uit industriële bedrijven en autoconstructeurs, elektriciteitsmaatschappijen, gemeentebesturen, universiteiten, technologie- en onderzoeksinstellingen, hun kennis en ervaring inbrengen, uitwisselen en verder uitbouwen. “Elektrische mobiliteit draagt in belangrijke mate bij tot het terugschroeven van de CO2-emissies. Green eMotion beoogt het succes van elektrische voertuigen te versnellen”, aldus Siim Kallas, vicevoorzitter van de Europese Commissie en commissaris verantwoordelijk voor vervoer. Het projectvolume wordt op 42 miljoen euro geraamd, waarvan de Europese Unie 24 miljoen euro voor haar rekening neemt.

In bestaande en nieuwe modelregio’s van Europa willen de initiatiefpartners de ervaringen inzake elektrische mobiliteit verzamelen en de technologie verder verfijnen. Hoofddoel is de ontwikkeling van uniforme Europese processen, normen en IT-oplossingen, zodat gebruikers van elektrische voertuigen in de hele Europese Unie vlot toegang hebben tot de vereiste laadinfrastructuur en aanverwante diensten. Standaardisering is een absolute vereiste voor een snelle en rendabele invoering van elektrische mobiliteit in Europa. In de voorziene modelregio’s zullen er in het totaal meer dan 10.000 laadpunten zijn. In Barcelona, Madrid and Malaga worden er bijna 1.000 geïnstalleerd, in Rome en Pisa worden er zo’n 400 voorzien, terwijl Berlijn er 3.600 krijgt en Straatsburg ongeveer 100. In Denemarken, waar wereldwijd het grootste aandeel van de elektriciteit uit windenergie wordt gehaald, verwachten auto-importeurs dat er dit jaar zo’n 2.000 elektrische auto’s op de baan zullen zijn en er niet minder dan 2.000 openbare en semiopenbare laadstations zullen worden geïnstalleerd in Kopenhagen, Bornholm en Malmö. En in Ierland maken zo’n 2.000 elektrische voertuigen en ongeveer 3.500 laadstations deel uit van de nationale invoering van elektrische mobiliteit.

“De opstellingen en concepten die tot nu toe lokaal werden toegepast, waarbij de ervaringen in specifieke modelregio’s werden verzameld, zullen nu d.m.v. Europese tests worden gebundeld. Doel is in heel Europa de weg te banen voor elektrische mobiliteit. Dit vereist standaardnormen voor infrastructuur, netwerken en IT,” verduidelijkt Heike Barlag van Siemens, die het Green eMotion-project coördineert. “Door afzonderlijke activiteiten in een omvattend partnerinitiatief te bundelen, winnen we vaart en vergroten we de transparantie, waardoor we voor de gecoördineerde ontwikkeling van elektrische mobiliteit zorgen.” Het Green eMotion-project beoogt de ervaringen met zuiver elektrisch aangedreven auto’s, bussen en tweewielers en met hybride voertuigen samen te brengen. Speciale aspecten in bepaalde modelregio’s omvatten het omwisselen van de batterij, het laden met gelijkstroom, alsook de integratie in intelligente stroomnetten, grensoverschrijdend verkeer, verschillende betaalsystemen en het testen van alternatieve businessmodellen.

Siemens leidt het onderzoeksconsortium en werkt mee aan de ontwikkeling van software- en laadinfrastructuuroplossingen en aan het uitwerken van industrienormen. “Vorig jaar werd er op technisch vlak heel wat vooruitgang geboekt. Zo zijn er bijv. reeds laadstations met snellaadfunctie klaar om op de markt gebracht te worden. Zo kunnen elektrische auto’s uitgerust met een gewone batterij in één uur worden opgeladen. Op middellange termijn willen we de oplaadtijd echter tot minder dan 15 minuten terugschroeven zodat korte oplaadstops onderweg volstaan als de batterij leeg is”, verklaart Ralph Griewing, bij Siemens Energy verantwoordelijk voor de laadinfrastructuur voor elektrische voertuigen.

De Green eMotion-initiatiefpartners zijn de industriële bedrijven Alstom, Better Place, Bosch, IBM en Siemens, de elektriciteitsmaatschappijen Danish Energy Association, EDF, Endesa, Enel, ESB, Eurelectric, Iberdrola, RWE en PPC, de autoconstructeurs BMW, Daimler, Micro-Vett, Nissan en Renault, de gemeentebesturen van Barcelona, Berlijn, Bornholm, Kopenhagen, Cork, Dublin (vertegenwoordigd door het energieagentschap Codema), Malaga, Malmö en Rome, de universiteiten en onderzoeksinstellingen Cartif, Cidaut, CTL, DTU, ECN, Imperial, IREC, RSE, TCD en Tecnalia, en de technologie-instellingen DTI, fka en TÜV NORD.