Tools

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

Overdracht van T-Power STEG-centrale in België door Siemens

For the business press
Erlangen, 22.09.2011

Siemens Energy heeft de Belgische T-Power STEG-centrale overgedragen aan T-Power NV, een joint venture waarin International Power plc., Siemens Project Ventures GmbH en Tessenderlo Chemie NV elk een belang van 33,3 procent hebben. De commerciële ingebruikname van de krachtcentrale vond reeds plaats op 15 juni van dit jaar. T-Power is een door Siemens ontworpen, uiterst efficiënte STEG-centrale (gas-/stoomcentrale met gecombineerde cyclus) die ongeveer 430 megawatt (MW) produceert en een efficiëntieniveau van meer dan 58 % haalt. Hierdoor wordt aan de meest recente en strengste milieureglementeringen voldaan. Dankzij de ultramoderne brandertechnologie van Siemens liggen de stikstofoxide-emissies ver onder de wettelijke vereisten. Bovendien wordt de nieuwe krachtcentrale gekenmerkt door een hoge online flexibiliteit, korte opstarttijden en snelle laadcycli, eigenschappen die steeds belangrijker worden in het kader van een stijgend aandeel van fluctuerende energiebronnen in het stroomnet, zoals windkracht. De elektriciteitscentrale zal een deel van de opgewekte stroom leveren aan de energie-intensieve productieprocessen van de aangrenzende chemische installaties, en zal het resterende deel aan het elektriciteitsnet leveren. Met haar capaciteit van 430 megawatt kan de krachtcentrale milieuvriendelijke stroom leveren aan meer dan 240.000 huishoudens in België.

Siemens Energy bouwde de krachtcentrale als gebruiksklare oplossing en leverde alle hoofdcomponenten: een SGT5-4000F-gasturbine, een SST5-3000-stoomturbine, en een waterstofgekoelde SGen-2000H-generator. Alle indienststellingswerken werden overeenkomstig de planning midden 2011 met succes voltooid, met een hogere capaciteit en efficiëntie dan oorspronkelijk voorzien. De nieuwe krachtcentrale is bestemd om te voldoen aan de compensatie- en piekbelastingvraag. T-Power sloot ook een 14-jarige onderhoudsovereenkomst met Siemens voor de gasturbine.“

Wegens hun lage koolstofdioxide-, stikstofoxide- en koolstofmonoxide-emissies zijn STEG-centrales momenteel de meest ecologische elektriciteitscentrales op basis van fossiele brandstoffen, die wegens hun flexibiliteit ideaal zijn als aanvulling op hernieuwbare energiebronnen”, aldus Lothar Balling, hoofd van GT Power Plant Solutions van de divisie Fossil Power Generation van Siemens Energy. Met een efficiëntie van meer dan 58 procent is deze installatie een van Europa’s meest efficiënte en moderne operationele elektriciteitscentrales.”

Tessenderlo Chemie renoveerde tevens zijn volledige hoogspanningsnetwerk. Dit werk werd uitgevoerd door Siemens Energy België, als hoofd van een consortium met CG Holdings (het voormalige Pauwels International) en Fabricom. Siemens was verantwoordelijk voor een nieuw gasgeïsoleerd 150-kV-distributiestation waarmee de nieuwe STEG-centrale verbonden is, een nieuw 26-kV-distributiestation en de upgrade van een tweede station, evenals voor de bijhorende veiligheidsinrichtingen en bewakingssystemen. Het consortium was bovendien verantwoordelijk voor de bijhorende studie, installatie, indienststelling en civieltechnische werken.

De basis van het project voor deze allereerste grootschalige Belgische onafhankelijke elektriciteitsleverancier werd gelegd door een joint venture tussen drie bedrijven, namelijk Siemens Project Ventures GmbH, Tessenderlo Chemie NV en Advanced Power AG, gevolgd door een zorgvuldige planning en het inzetten van toonaangevende spelers zoals Siemens Energy. Het project werd uiterst positief onthaald door de politieke wereld, onder andere wegens het vooruitzicht van een verwacht elektriciteitstekort in België, waarna de joint venture de allereerste licentie als onafhankelijke elektriciteitsleverancier kreeg. Samen met de partners Tessenderlo Chemie en International Power structureerde Siemens Project Ventures het project dat door een groep van tien banken werd gefinancierd. Het totale projectvolume is goed voor zo’n 440 miljoen euro, gestructureerd op basis van 85 % prioritaire schulden en 15 % eigen vermogen. De uitstekende relatie van Siemens Financial Services met de bankwereld en de beproefde efficiëntie van Siemens Energy op het vlak van technologie voor schone elektriciteitscentrales maakte een strakke planning mogelijk. Het feit dat geen enkele bank zich ondanks de huidige financiële crisis uit de deal terugtrok, bewijst het grote vertrouwen in het project.

De uiterst efficiënte STEG-centrales maken deel uit van het milieuaanbod van Siemens. In boekjaar 2010 bedroeg de gerealiseerde omzet op basis van dit milieuaanbod ongeveer 27 miljard euro, wat van Siemens ‘s werelds grootste leverancier van ecologische technologie maakt. In dezelfde periode konden klanten dankzij onze producten en oplossingen hun CO2-emissies met 270 miljoen ton reduceren, een hoeveelheid gelijk aan de totale jaarlijkse emissies van de megapolissen Hongkong, Londen, New York, Tokyo, Delhi en Singapore.

De sector Siemens Energy is ’s werelds toonaangevende leverancier van een volledige waaier van producten, diensten en oplossingen voor de opwekking, transmissie en de distributie van elektriciteit en voor de ontginning, omvorming en het transport van olie en gas. In boekjaar 2010 (afgesloten op 30 september) realiseerde de sector Energy een omzet van zo’n 25,5 miljard euro, werd er voor zo’n 30,1 miljard euro aan nieuwe binnenkomende orders genoteerd, en werd er een winst van meer dan 3,3 miljard euro geboekt. Op 30 september 2010 beschikte de sector Energy over een personeelsbestand van zo’n 88.000 medewerkers. Meer informatie vindt u op: www.siemens.com/energy

Siemens Project Ventures GmbH (SPV) is een dochteronderneming van Financial Services (SFS), de financiële divisie van Siemens. Samen met gerenommeerde partners, is SPV met eigen vermogen actief in de ontwikkeling van infrastructuurprojecten, in het bijzonder in de energie-, transport- en gezondheidszorgsectoren. SPV heeft eerder al geparticipeerd in de ontwikkeling van 14 internationale projecten voor elektriciteitscentrales met een totale capaciteit van meer dan 8.000 MW, evenals in drie telecommunicatieprojecten, twee medische centra en een luchthaven, met een cumulatief projectvolume van 10 miljard USD.

De Siemens cross sector Financial Services (SFS) is een internationale leverancier van financiële B2B-oplossingen (business-to-business). Met een personeelsbestand van zo’n 2.500 medewerkers en een internationaal netwerk van financiële instellingen gecoördineerd door Siemens Financial Services GmbH, München, ondersteunt SFS zowel Siemens-bedrijven als niet-geaffilieerde bedrijven, hoofdzakelijk uit de drie sectoren Energy, Industry & Healthcare. SFS zorgt voor de financiering van infrastructuur, uitrusting en bedrijfskapitaal en fungeert als bevoegde beheerder van financiële risico’s binnen Siemens. Meer informatie vindt u op: www.siemens.com/finance.