Tools

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

Baan- en recordbrekende technologie voor elektriciteitscentrales

Siemens breekt een wereldrecord door het rendement van zijn nieuwe elektriciteitscentrales te verhogen tot meer dan 60 procent en dit bij een maximale operationele flexibiliteit.

For the business and trade press
Erlangen, 23.05.2011

Tien jaar na de lancering van het ambitieuze innovatieprogramma voor een nieuwe generatie gasturbines van de H-klasse, heeft Siemens met de SGT5-8000H-gasturbine in de Irsching 4-centrale een nieuw wereldrecord voor elektriciteitscentrales gevestigd. Met een vermogen van meer dan 578 megawatt (MW) en een rendement van 60,75 % (netto), overtrof Siemens duidelijk het beoogde rendement van “meer dan 60 %” tijdens de testfase; hiermee wordt geschiedenis geschreven op het vlak van technologie voor elektriciteitscentrales. De nieuwe Siemens-gasturbine is ontworpen voor 400 MW in open cyclus en voor 600 MW in gecombineerde cyclus. "Deze historische prestaties zijn goed voor een wereldrecord ", aldus Michael Suess, CEO van Siemens Energy Sector. Siemens liet niet alleen de huidige records met betrekking tot vermogen en rendement ver achter zich, maar verlegt tevens de grens voor operationele flexibiliteit. "Zeker nu een groeiend aantal zonne-energiecentrales- en windmolenparken zorgen voor een steeds grote aandeel van fluctuerende elektriciteitsproductie, kunnen snel reagerende grootschalige elektriciteitscentrales weersafhankelijke productieschommelingen compenseren en vormen ze zo een cruciale factor in de handhaving van de stroomnetstabiliteit", verklaart Suess verder. De nieuwe H-klasse centrale kan snel reageren op de vraag naar meer of minder vermogen. Siemens heeft hiervoor een aantal belastingsprofielen getest. Zo kan er bijvoorbeeld in slechts 30 minuten een vermogen van meer dan 500 MW ter beschikking gesteld worden en zijn stabiele vermogensgradiënten van 35 MW/minuut mogelijk. "Dit zijn werkelijk indrukwekkende resultaten", benadrukt Suess nog.

Deze eersteklas prestaties worden mogelijk gemaakt door de perfecte interactie tussen innoverende gasturbinetechnologie en de andere sleutelcomponenten van de centrale, geoptimaliseerd voor hoge temperaturen en druk. "Onze baanbrekende elektriciteitscentrale met gasturbine van de hoogste rendementsklasse toont op indrukwekkende wijze aan dat de strijd tegen de klimaatverandering en goedkope stroomopwekking op basis van fossiele brandstoffen hand in hand kunnen gaan. Onze nieuwe generatie STEG-elektriciteitscentrales (met gecombineerde cyclus) verbruikt bijvoorbeeld een derde minder aardgas per geproduceerde kilowattuur stroom dan het gemiddelde van de wereldwijd geïnstalleerde STEG-centrales. Tezelfdertijd dalen ook de CO2-emissies met een derde", aldus Suess.

“De Irsching 4-elektriciteitscentrale is een uitstekend voorbeeld van ecologische, flexibele stroomopwekking voor de toekomst”, vervolgt Klaus Hammer, COO van E.ON, verantwoordelijk voor STEG-centrales. “Uiterst efficiënte, flexibele gasturbine-installaties zoals de Irsching 4- en Irsching 5-elektriciteitscentrales, die in 2010 operationeel werden, zijn van cruciaal belang bij het compenseren van de sterker wisselende stroomtoevoer wegens het grotere aandeel van hernieuwbare energiebronnen in de totale productiecapaciteit. Bijgevolg dragen ze in belangrijke mate bij tot de verzekering van de stroomvoorziening in Duitsland”, voegt Hammer er nog aan toe.

Een succesverhaal zoals dit is geen toeval. Meer dan 750 Siemens-medewerkers, waaronder 250 ingenieurs en technische experts, waren betrokken bij de ontwikkeling van de nieuwe gasturbine en de nieuwe STEG-centrale. Siemens investeerde meer dan 500 miljoen euro in de turbineontwikkeling en in de constructie en de exploitatie van een prototype-installatie in Irsching, Beieren. Gedurende anderhalf jaar onderwierp Siemens de gasturbine aan alle mogelijke tests. Vanaf midden 2009 werd de gasturbinecentrale, na de succesvolle testwerking, uitgebreid tot een STEG-centrale door toevoeging van een eindstoomcyclus met behulp van een innoverende Siemens-stoomgenerator die warmte terugwint uit de uitlaatgassen van de gasturbine samen met een hoge-temperatuurstoomturbine van Siemens die werkt bij 600° Celsius om zo de meest efficiënte STEG-centrale ter wereld te vormen. Na voltooiing van de huidige testfase zal E.ON in de loop van de zomer de commerciële exploitatie van Irsching 4 overnemen.

Naast de STEG-centrale in Irsching 4 heeft Siemens reeds zes van de nieuwe gasturbines in 60-Hz-uitvoeringen verkocht aan een elektriciteitsmaatschappij in Florida. De eerste machines voor deze order worden momenteel geproduceerd en zullen in 2012 naar de klant worden verzonden. Siemens sleepte tevens een order in de wacht uit Zuid-Korea voor de bouw van een bijkomende, bedrijfsklare STEG-centrale met single-shaftconfiguratie (gas- en stoomturbine op 1 as), uitgerust met de 60-Hz-uitvoering van de nieuwe gasturbine. De operationele indienststelling van deze centrale is voorzien voor 2013.

De uiterst efficiënte STEG-centrales maken deel uit van het milieuportfolio van Siemens. In boekjaar 2010 bedroeg de omzet uit ons milieuportfolio ongeveer 28 miljard euro, waardoor Siemens zich ’s werelds grootste leverancier van ecologische technologie mag noemen. In dezelfde periode zorgden onze producten en oplossingen ervoor dat klanten hun CO2-emissies met 270 miljoen ton konden verlagen, wat overeenstemt met de totale hoeveelheid CO2 die Hongkong, Londen, New York, Tokyo, Delhi en Singapore samen jaarlijks uitstoten.

De sector Siemens Energy is ’s werelds toonaangevende leverancier van een volledige waaier van producten, diensten en oplossingen voor de opwekking, transmissie en distributie van elektriciteit en voor de ontginning, omvorming en het transport van olie en gas. In boekjaar 2010 (afgesloten op 30 september) realiseerde de sector Energy een omzet van 25,5 miljard EUR, werden er binnenkomende nieuwe orders genoteerd voor zo’n 30,1 miljard EUR, en werd er een winst van 3,6 miljard EUR geboekt. De sector Energy beschikte in het begin van boekjaar 2010 over een personeelsbestand van 88.000 medewerkers. Meer informatie is beschikbaar op: www.siemens.com/energy.