Tools

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

Trigeneratie – Coretec engineering integreert de gloednieuwe miniturbine van Siemens voor Les Ateliers du Saupont in Bertrix

For the business and trade press
Bertrix, 03.04.2012

Voor een optimaal energiegebruik in de beschutte werkplaats “Les ateliers du Saupont” in Bertrix ontwikkelde engineeringbureau Coretec een trigeneratie-oplossing op basis van de Siemens SST 040-stoomturbine. Een primeur: het is de eerste installatie wereldwijd met een Siemens-stoomturbine van dit type. De in een biomassa-installatie gegenereerde stoom wordt niet alleen gebruikt om elektriciteit op te wekken. De restwarmte wordt bovendien gebruikt voor de verwarmingsbehoefte en klimaatregeling van de site. Aangezien de installatie op biomassa draait (meer bepaald het houtafval van de beschutte werkplaats) is dit een perfect voorbeeld van optimaal gebruik van energie, opgewekt uit een duurzame bron.

Met de vervanging van een slecht functionerende stoommotor voor ogen, richtte Les Ateliers du Saupont in Bertrix zich tot het engineeringbureau Coretec Engineering, wiens oplossing bestond uit de installatie van de gloednieuwe Siemens SST 040-turbine, een gebruiksklare en rendabele “plug & play-turbine” voor kleinschalige toepassingen met een elektrisch vermogen van 75 tot 300 kW.

Van cogeneratie naar trigeneratie
De installatie van deze stoomturbine vormt een nieuwe stap in het optimaal gebruik van energie. Het betreft hier immers geen cogeneratie maar een trigeneratieproject ontwikkeld door Coretec Engineering. De installatie produceert in de eerste plaats elektriciteit (1.250 MWh/jaar, waarvan 60 % wordt verbruikt op de site zelf). De reststoom van de turbine wordt gecondenseerd en de energie van de condensor wordt gebruikt voor de voeding van een verwarmingsnetwerk waarmee de aanpalende gebouwen verwarmd worden en het hout gebruikt door de zagerij van de beschutte werkplaats wordt gedroogd.

En de vrijgekomen stoom krijgt nog een derde functie; ze wordt ook aangewend om aan een nieuwe behoefte van Les Ateliers du Saupont te voldoen, namelijk de koeling van de opslagruimtes tot 15 °C. Er werd een absorptiechiller geïnstalleerd voor de klimaatregeling van de opslagzone. Met deze uitrusting kan water van 8 °C worden gegenereerd met behulp van een warmtebron gevoed door het verwarmingsnetwerk. De totale warmteopwekking bedraagt 13.000 MWh/jaar, waarvan 28 % wordt verbruikt op de site zelf voor verwarming en koeling.

De turbine wordt aangedreven door de stoom gegenereerd bij de verbranding van biomassa, meer bepaald 7.000 ton houtafval afkomstig van de zagerij.

De installatie van dit trigeneratieproject levert Les Ateliers du Saupont zowel economische als ecologische voordelen op. Niet alleen is de installatie gebaseerd op hernieuwbare energiebronnen, en wordt een rationeel gebruik van de stoomproductie verzekerd, maar bovendien slaagde de beschutte werkplaats er zo in de energiefactuur verder terug te dringen dankzij zo’n 2.500 groenestroomcertificaten per jaar. Het hele project betaalt zichzelf terug in minder dan 6,5 jaar.

Trefdag 3 april
De TIGRE-samenwerking (Transfert de technologies et Innovation en Grande-Région) zette het principe van trigeneratie in de kijker tijdens een grensoverschrijdende trefdag in Bertrix op 3 april. Een 60-tal genodigden uit de bedrijfs- en academische wereld konden er kennismaken met het concept. Tijdens een bezoek aan Les Ateliers du Saupont stelde het bureau Coretec het trigeneratieproject voor en lichtte Siemens de werking van de stoomturbine toe.

Over de drie betrokken partijen

Les Ateliers du Saupont
Les Ateliers du Saupont is een beschutte werkplaats gespecialiseerd in de productie van houten transportpaletten en de verpakking van allerhande goederen en voedingsmiddelen. Er wordt enorm veel energie verbruikt, zowel voor de koeling van voedingsmiddelen als voor het drogen van het hout waarmee wordt gewerkt. Daarom ging de organisatie op zoek naar technologische oplossingen voor een duurzaam energieverbruik en viel in 2006 de keuze op cogeneratie.

Coretec Engineering
Coretec ontwikkelt een waaier van producten en diensten waarmee klanten hun energiefactuur kunnen verlagen. Coretec Invoicing is enerzijds actief op het vlak van energieaankoopbeheer en realiseert anderzijds studies en installaties van energiebesparende systemen voor bedrijven. Coretec biedt dus gebruiksklare oplossingen op maat van zijn klanten.

Contact Coretec Engineering
info@coretec.be
www.coretec.be

Siemens Energy
De Energy Sector van Siemens is een van de wereldwijd toonaangevende leveranciers op het vlak van energie. De sector beschikt over een totaalaanbod van producten, diensten en oplossingen voor de opwekking van elektriciteit in warmtekrachtcentrales en op basis van hernieuwbare energiebronnen, voor het transport van elektriciteit evenals voor de winning, de verwerking en het transport van petroleum en gas.