Tools

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

Siemens Healthineers lanceert een echte High-Sensitivity Troponin I IVD-test voor vroegere diagnose van myocardinfarcten

  • De High-Sensitivity Troponin I-test vormt de laatste nieuwe aanvulling op het omvattende IVD-aanbod van Siemens Healthineers ter ondersteuning van clinici bij de diagnose en behandeling van patiënten met pijn in de borst

  • De ADVIA Centaur® High-Sensitivity Troponin I-test 1 is een echte High-Sensitivity  assay die aan de actuele richtlijnen van de European Society of Cardiology voldoet

  • Snelle, nauwkeurige en bruikbare testresultaten kunnen clinici zekerheid geven over een myocardinfarct bij de triage van patiënten met pijn in de borst

Siemens Healthineers kondigde de verkrijgbaarheid van zijn nieuwe in-vitrodiagnosetest voor High-Sensitivity Troponin I (TNIH)1 aan, ontwikkeld ter ondersteuning van de diagnose van acute myocardinfarcten (AMI) door de kwantitatieve bepaling van cardiaal troponine I in serum of plasma. High-Sensitivity troponine speelt een kritieke rol bij de (vroeg)tijdige diagnose van AMI, of hartaanvallen. Zonder snelle behandeling kan een AMI of hartaanval levensbedreigend zijn. Als gevolg van de blokkering van de bloedstroom naar het hart begint de hartspier al na 30 tot 60 minuten af te sterven.

“De marktlancering van de High-Sensitivity Troponin I-test ligt in de lijn van de benadering van Siemens Healthineers om beproefde technologieën aan te bieden die tegemoetkomen aan de algemene behoefte aan een betere hartzorg dankzij snelle en betrouwbare diagnosemogelijkheden voor betere patiëntenbehandelingen”, aldus Franz Walt, President van Laboratory Diagnostics bij Siemens Healthineers. “Met deze nieuwe test zullen clinici over bruikbare resultaten beschikken die hen het vertrouwen geven sneller en gerichter in te grijpen.”

De aanwezigheid van cardiaal troponine is kenmerkend voor afstervend hartspierweefsel. De detectie van circulerende troponines geldt reeds jarenlang als gouden standaard voor de diagnose van AMI bij patiënten die zich op de spoedafdeling aandienen met pijn in de borst. Een snelle en nauwkeurige troponinetest die bruikbare resultaten oplevert om clinici snel zekerheid over een AMI te geven, is van kritiek belang voor een optimale patiëntenbehandeling.

In vergelijking met traditionele troponinetests kan de TNIH-test van Siemens Healthineers ook lagere troponineniveaus en kleinere wijzigingen in de troponineniveaus van een patiënt detecteren, die een vroege indicatie van een AMI kunnen zijn. Dankzij dit testontwerp beschikken clinici over een grotere zekerheid voor patiëntenresultaten aan de ondergrens van het testbereik door een precisie te bieden die kleine doch kritieke wijzigingen in troponine I-waarden kan opmerken. Deze precisie aan de ondergrens is belangrijk om de analytische variatie tot een minimum te beperken, aangezien deze de analyse van een klinisch significante wijziging door een clinicus zou kunnen beïnvloeden. Aan de hand van deze gegevens kunnen clinici nu sneller diagnoses stellen en patiënten met een vermoeden van een AMI sneller behandelen, in sommige gevallen zelfs binnen één tot drie uur.

“De klinische beschikbaarheid van deze nieuwe test zal meer instellingen de mogelijkheid bieden het beste en richtlijngebaseerde management te bieden. Dit is bijzonder goed nieuws voor patiënten”, aldus Christian Mueller, m.d., hoofd van het cardiovasculair onderzoeksinstituut van het Universitair Ziekenhuis in het Zwitserse Bazel.

De TNIH-test voldoet aan de actuele richtlijnen van de European Society of Cardiology. Bovendien blijkt uit klinische onderzoeksgegevens van ongeveer 2.500 patiënten, voor verschillende tijdstippen en meer dan 30 proefsites in de Verenigde Staten en Europa, de doeltreffendheid van de TNIH-test.

De TNIH-test van Siemens Healthineers is beschikbaar voor gebruik op de ADVIA Centaur XPT- en ADVIA Centaur XP-systemen, de bijzonder efficiënte laboratoriumanalyzers van Siemens Healthineers. Het bedrijf plant ook de verkrijgbaarheid van de High-Sensitivity Troponin I-test voor zijn andere testsystemen, waaronder de Dimension Vista 2, Dimension EXL 2 en Atellica IM Analyzer 2.

Hart- en vaataandoeningen blijven de belangrijkste doodsoorzaak wereldwijd. Tegen 2030 zullen bijna 23,6 miljoen mensen sterven aan hart- en vaataandoeningen -hoofdzakelijk hartkwalen. 3 Siemens Healthineers biedt klanten de voordelen van een omvattend diagnoseaanbod voor hart- en vaataandoeningen, waaronder de nieuwe High-Sensitivity Troponin I-test evenals een selectie van oplossingen op basis van natriuretisch peptide.

Met producten en oplossingen zoals een omvattend diagnoseaanbod voor hart- en vaataandoeningen, evenals een nieuwe naam die onze pioniersgeest en engineeringexpertise belichaamt, helpt Siemens Healthineers - de afzonderlijk beheerde gezondheidszorgentiteit van Siemens AG - gezondheidszorgaanbieders wereldwijd bij het aangaan van hun actuele uitdagen en het zich onderscheiden door uitmuntende prestaties op hun respectieve domeinen.

 

1 Niet in de handel verkrijgbaar in de Verenigde Staten. De productverkrijgbaarheid kan van land tot land variëren en is onderhevig aan veranderende wettelijke en regelgevingeisen.
2 In ontwikkeling. Niet verkrijgbaar voor verkoop. De productverkrijgbaarheid kan van land tot land variëren en is onderhevig aan veranderende wettelijke en regelgevingeisen.
3 Wereldgezondheidsorganisatie http://www.who.int/cardiovascular_diseases/about_cvd/en/

 

Siemens Healthineers is de afzonderlijk beheerde gezondheidszorgentiteit van Siemens AG die gezondheidszorgaanbieders wereldwijd helpt bij het aangaan van hun actuele uitdagen en het zich onderscheiden door uitmuntende prestaties op hun respectieve domeinen. Als toonaangevende leverancier van medische technologie verzekert Siemens Healthineers de voortdurende vernieuwing van zijn producten- en dienstenaanbod voor zijn kerndomeinen van diagnostische en therapeutische beeldvorming evenals op het vlak van laboratoriumdiagnostiek en moleculaire geneeskunde. Siemens Healthineers ontwikkelt eveneens actief het aanbod van digitale gezondheidszorg- en professionele diensten. Om klanten te helpen successen te boeken in de hedendaagse dynamische gezondheidszorgmarkt, ontwikkelt Siemens Healthineers nieuwe businessmodellen die de mogelijkheden voor gezondheidszorgaanbieders maximaliseren en hun risico's tot een minimum beperken.
In boekjaar 2016, afgesloten op 30 september 2016, genereerde Siemens Healthineers een omzet van € 13,5 miljard, werd er een winst van meer dan € 2,3 miljard gerealiseerd, en waren er wereldwijd ongeveer 46.000 medewerkers in dienst. Meer informatie vindt u op www.siemens.com/healthineers

3-7-2017