Siemens en Mitsubishi Heavy Industries gaan joint venture aan voor de metaalindustrie

For the trade/business and financial press
München, 07.05.2014

  • Sterke partners met complementaire technologische competenties gaan joint venture aan

  • Bestaande regionale organisaties vullen elkaar perfect aan

  • Structuren op maat van globale markteisen en internationaal concurrentieklimaat

Siemens en Mitsubishi Heavy Industries (MHI) willen op het vlak van de metaalindustrie samenwerken en zullen een wereldwijd opererende totaalleverancier voor installaties, producten en diensten voor de ijzer-, staal- en aluminiumindustrie vormen. Als reactie op het moeilijke marktklimaat en de hoge prijzendruk, bundelen twee sterke partners hun afzonderlijke krachten door een wereldwijd goed gepositioneerde en slagvaardige joint venture aan te gaan. Beide bedrijven ondertekenden hiertoe zopas een overeenkomst. Volgens deze overeenkomst krijgt MHI een aandeel van 51 procent in de joint venture en Siemens een aandeel van 49 procent. Afhankelijk van de goedkeuring van de bevoegde instanties, zal de joint venture operationeel zijn vanaf januari 2015.

Beide partners zullen hun bestaande activiteiten op het vlak van de metaalindustrie in de joint venture inbrengen. De nieuwe joint venture omvat de integratie van Mitsubishi-Hitachi Metals Machinery, Inc. (MH) – een bedrijf van de geconsolideerde MHI-groep met kapitaalsparticipatie door Hitachi, Ltd. en IHI Corporation. Siemens en MHI vullen elkaar perfect aan wat hun productaanbod, productie-knowhow en geografische spreiding betreft. De nieuwe joint venture met ongeveer 9.000 medewerkers zal volledig focussen op activiteiten voor de ijzer-, staal- en aluminiumproducerende industrie. De bedrijfsstructuren zijn gestroomlijnd en afgestemd op globale markteisen en het internationale concurrentieklimaat. Het bundelen van de bestaande competenties zal resulteren in een slagvaardige joint venture die de marktschommelingen beter kan opvangen.

Het hoofdkantoor van het nieuw gevormde bedrijf zal in het Verenigd Koninkrijk gevestigd zijn. De joint venture omvat tevens leveringsovereenkomsten voor de divisies Industry Automation en Drive Technologies van Siemens.

Regionaal vertoont de staalmarkt een sterke verschuiving naar Azië. Meer dan 50 procent van de wereldwijde staalproductie vindt nu plaats in China, met groeiende concurrentie mede door lokale technologieleveranciers. Voortbouwend op de competentiecenters van Siemens Metals Technologies in Centraal-Europa en die van MHI in Azië, kan de nieuwe joint venture bogen op een uiterst solide regionale organisatiestructuur.

Het aanbod van beide partners vult elkaar perfect aan. Waar de technologische troeven van Siemens Metals Technologies hoofdzakelijk op het vlak van ijzer- en staalproductie, gietprocedés, automatisering, milieutechnologie en levenscyclusdiensten liggen, is de technologische competentie van MHI vooral gefocust op warm- en koudwalsen, en verwerking- en productie-expertise. Door het aanbod van beide partners te bundelen, kan de joint venture haar klanten oplossingen uit de volledige waardeketen voor de ijzer-, staal- en aluminiumproductie bieden, van technologieën voor de verwerking van grondstoffen tot de oppervlaktebehandeling aan het einde van het productieproces, evenals de bijhorende competenties voor levenscyclusdiensten.