Siemens installeert sintelstopsystemen op converters bij ArcelorMittal, België

Convertermodernisering verbetert staalkwaliteit

For the trade/business and financial press
Linz, 17.09.2012

ArcelorMittal Belgium NV heeft een bestelling geplaatst bij Siemens VAI Metals Technologies voor de levering van twee Simetal Vaicon-stoppers. De sintelstopsystemen worden geïnstalleerd op twee LD-converters van 300 ton in de Gentse fabriek van ArcelorMittal. Door de sinteloverdracht tot een minimum te beperken, wordt de chemische samenstelling en dus de kwaliteit van het staal verbeterd. Het moderniseringsproject zal voltooid zijn in het eerste kwartaal van 2013.

In de Gentse fabriek van ArcelorMittal worden LD (BOF) converters gebruikt met een aftapgewicht van 300 ton. Om sinteloverdracht met het staal aan het einde van de aftapprocedure nagenoeg volledig te vermijden, zal Siemens elke converter uitrusten met een Simetal Vaicon-sintelstopsysteem. In deze oplossing wordt het aftapgat pneumatisch afgedicht met stikstofgas. Deze contactvrije technologie waarborgt een betrouwbare werking, ongeacht eventuele slijtage van het aftapgat. De sintelstopsystemen die door ArcelorMittal Gent werden besteld, kunnen worden gebruikt in zowel de manuele als de automatische modus en zullen het sintelgehalte van het vloeibare staal verminderen tot minder dan 4 kg/t, wat leidt tot een verminderde herfosforisering en herverzwaveling van het staal.

De geïntegreerde productie-installatie van ArcelorMittal Gent behoort tot de Flat Carbon Europe Division van het bedrijf. De fabriek heeft een jaarlijkse productie van ongeveer 5 miljoen ton platgewalst staal, dat bijvoorbeeld wordt gebruikt voor de automobielnijverheid en huishoudtoestellen. In het kader van een vorig contract is Siemens momenteel bezig met de modernisering van de aandrijvingen in de eindwalsstraat van de warmwalserij in Gent.

Voor meer informatie over oplossingen voor staalfabrieken, walserijen en verwerkingslijnen kunt u terecht op http://www.siemens.com/metals

Foto:

Simetal Vaicon-stopsysteem van Siemens bij ArcelorMittal in Bremen
Simetal Vaicon-stopsysteem van Siemens bij ArcelorMittal in Bremen

De Siemens Industry Sector (Erlangen, Duitsland) is de wereldwijd toonaangevende leverancier van innovatieve en milieuvriendelijke producten en oplossingen voor industriële klanten. Dankzij de alomvattende automatiseringstechnologie en industriële software, een stevige expertise op de verticale markt en op technologie gebaseerde diensten verhoogt de sector de productiviteit, efficiëntie en flexibiliteit van de klant. Met meer dan 100.000 werknemers bestaat de Industry Sector uit de divisies Industry Automation, Drive Technologies, Customer Services en de Business Unit Metals Technologies. Meer informatie vindt u op www.siemens.com/industry

De Metals Technologies Business Unit (Linz, Oostenrijk), die deel uitmaakt van de Siemens Industry Sector, is een van de wereldwijd toonaangevende levenscycluspartners voor de metallurgie. De business unit biedt een volledige technologie-, moderniserings-, product- en dienstenportefeuille aan, alsook geïntegreerde automatiserings- en milieuoplossingen die de volledige levenscyclus van installaties dekken. Meer informatie vindt u op www.siemens.com/metals