Tools

Siemens BelgiëSiemens België

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

Brusselse verkeerslichten voortaan van op afstand aangestuurd

Verkeerslichtencentrale maakt intelligent verkeersbeheer mogelijk

For the business and trade press
Brussel, 03.02.2014

Brigitte Grouwels (CD&V), Brussels minister van Openbare Werken en Vervoer, heeft vanmorgen samen met administratie Brussel Mobiliteit en technologische partner Siemens de gloednieuwe Brusselse verkeerslichtencentrale voorgesteld. Deze centrale is een ingenieus centraal computersysteem waarmee de verkeerslichten op gewestwegen verbonden zijn via een modem. Dankzij deze centrale aansturing van de verkeerslichten is het mogelijk om de doorstroming van alle weggebruikers nog beter op elkaar af te stemmen. Momenteel zijn de verkeerslichten op 30 Brusselse gewestelijke kruispunten al  volledig aangesloten op de centrale. Bedoeling is om op termijn de lichten op alle 513 gewestelijke kruispunten op dit systeem aan te sluiten. Voorts kondigde minister Grouwels vandaag aan dat er dankzij deze verkeerslichtencentrale op de Franklin Rooseveltlaan een zogenaamde groene golf komt.

De gewestelijke administratie Brussel Mobiliteit beheert momenteel 513 gewestelijke kruispunten met verkeerslichten die aangestuurd worden door 480 verkeersregelaars. Deze verkeersregelaars zijn de automaten die de verkeerslichten aansturen volgens een bepaald rooster.

Bij dit beheer primeren telkens 2 doelstellingen :

  • het maximaal garanderen van de veiligheid van alle weggebruikers.  

  • Het optimaal op elkaar afstemmen van de doorstroming van de weggebruikers.

Intelligente centrale

Dankzij de nieuwe verkeerslichtencentrale van de firma Siemens wordt het beheer van de kruispunten  aanzienlijk vergemakkelijkt.  De nieuwe verkeerslichtencentrale is een ingenieuze centrale computer waar de verkeersregelaars op het terrein mee verbonden worden via een modem.

Op dit moment zijn al 30 kruispunten volledig aangesloten op deze centrale, vooral op de as Stallestraat-Brugmannlaan en de Rooseveltlaan. Dit aantal zal tegen eind 2014 verhoogd worden tot minstens 60 kruispunten. Bedoeling is om op termijn alle 513  gewestelijke kruispunten via deze centrale aan te sturen. 

Minister Grouwels zal er bij de volgende regeringsvorming alvast voor pleiten om hiervoor de nodige gewestelijke middelen uit te trekken.

Voordelen

De nieuwe verkeerslichtencentrale biedt talrijke voordelen voor zowel de overheid als de weggebruikers:

  • Storingen of defecten aan verkeerslichten kunnen veel sneller opgelost worden. Er zal immers meteen een signaal oplichten in de centrale. 

  • Verkeerslichten kunnen gestuurd worden volgens vooraf bepaalde scenario's, zoals bij tunnelsluitingen.

  • Het real time beïnvloeden van het verkeer. Dit is handig bij plotse verkeersdrukte of een verkeersongeval.

  • Het instellen van groene golven afhankelijk van de verkeersdrukte. Aangezien de verkeerslichten voortaan met elkaar verbonden zijn, is het ook een stuk eenvoudiger  om groene golven in te stellen.
    “Dankzij deze verkeerslichtencentrale stellen we al meteen een groene golf in op de Franklin Rooseveltlaan”, kondigt minister Grouwels aan.

Dit systeem van producent Siemens wordt al gebruikt in andere Europese steden als Berlijn, Wenen, Geneve en Praag. Brussel is een van de eerste steden in ons land waar dit type van verkeerslichtencentrale ingang vindt.

Minister Brigitte Grouwels trok 3 miljoen euro uit voor dit project.

"Met de ingebruikname van deze verkeerslichtencentrale zet het Gewest een belangrijke stap richting intelligent verkeersbeheer”, stelt minister Brigitte Grouwels. "Meer veiligheid en een betere mobiliteit voor alle weggebruikers: daar doen we het voor. Ik wil daarom dat op termijn de lichten op alle  Brusselse kruispunten worden aangesloten op deze centrale."

Pol Caby, Vice-President Siemens Mobility Belgium-Luxembourg : “Ons systeem is een duurzame oplossing die flexibel kan ingezet worden om een antwoord te bieden aan de hedendaagse en toekomstige mobiliteitsvraagstukken.”