Tools

Siemens BelgiëSiemens België

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

Optimaal genetwerkte vervoerssystemen

For the business and trade press
Berlijn, 25.09.2014

Geïntegreerde mobiliteitsoplossingen maken het voor de reiziger makkelijker om te kiezen tussen  vervoersmiddelen- en wijzen. Het gebruik van het openbaar vervoer wordt aantrekkelijker.

  • Hoe groter de stad, hoe groter de mobiliteitsuitdaging. Verkeersopstoppingen en het zoeken naar een parkeerplaats leiden tot frustratie, luchtvervuiling en tijd- en geldverspilling. Een manier om de vervoerscapaciteit van een stad te verhogen zonder de bouw van nieuwe wegen of spoorweglijnen is het maximaal benutten van de bestaande vervoerswijzen. Het is geweten dat slechts een beperkt aantal automobilisten de overstap naar de bus, trein of fiets maakt. Fietsen naar een station, de hoofdreis maken met het openbaar vervoer, en het laatste stuk carpoolen is vandaag de dag nog vaak moeilijk te organiseren.

  • Siemens maakt intermodaal vervoer eenvoudiger en promoot bijgevolg het netwerken van alle vervoersmiddelen en -wijzen. Systemen voor automatische vervoersbewijsinning, elektronische en mobiele ticketing, met inbegrip van innoverende concepten zoals BiBo-systemen voor automatische, draadloze registratie vormen hiervoor een cruciale basis. Aanvullende oplossingen zoals het geïntegreerde mobiliteitsplatform (IMP) ondersteunen eenvoudig en multimodaal vervoer, verstrekken in realtime transparante reisinformatie en bieden dankzij de samenwerking tussen vervoersmaatschappijen een bredere waaier van mobiliteitsdiensten en aantrekkelijke prijsmodellen. 

  • Het geïntegreerde mobiliteitsplatform is een modulair B2B IT-platform voor het netwerken van verschillende aanbieders van vervoersdiensten. Als cloudgebaseerde oplossing fungeert het als 'mobiliteitsmarkt' die toegang verleent tot informatie (bvb. voor routeplanning) en transacties (bvb. boekingen, reserveringen) op multimodale basis en zo ‘end-to-end’-ondersteuning biedt voor het volledige traject.

  • De clouddienst heeft als grote voordeel dat tijdens piekperiodes bijkomende computerkracht kan worden toegevoegd. Dit is van kritiek belang voor mobiliteitstoepassingen omdat de opzoekingen en boekingen tijdens het spitsuur en andere traditionele piekperiodes zoals officiële feestdagen vele malen hoger liggen dan normaal.

  • Het geïntegreerde mobiliteitsplatform poolt en standaardiseert de gegevens van de verschillende systemen en toepassingen van de verschillende vervoersmaatschappijen, aanbieders van vervoersdiensten en verkeerscontrolecentra.

  • De mobiliteitsaanbieder verbindt geen persoonsgegevens aan trajectinformatie tot in de factureringsfase om een maximale gegevensbeveiliging en – privacy te verzekeren.

  • Het IMP kan mobiliteitsaanbieders helpen hun diensten aantrekkelijker te maken en toegangsobstakels te verwijderen, specifiek met betrekking tot het gebruik van het openbaar vervoer, om de bezettingsgraad en de inkomsten te verhogen. Het verzamelen van routes en tijdstippen biedt vervoersmaatschappijen en andere aanbieders van vervoersdiensten transparantere informatie over reizigerscijfers, voorkeursreistijden en het gebruik van bepaalde routes. Deze informatie kan voor de optimalisering van het capaciteitsmanagement gebruikt worden, wat ook nieuwe opties biedt voor tariefbepaling.

  • Ook steden kunnen voordeel halen uit het geïntegreerde mobiliteitsplatform. Allesomvattend, milieubewust verkeersmanagement met behulp van het IMP biedt steden een doeltreffend instrument ter ondersteuning van het verkeersbeheer en aantrekkelijke mogelijkheden voor routeplanning. Het  optimaliseert niet alleen het gebruik van de infrastructuur, maar ook de brandstofefficiëntie- en emissiecijfers. Bovendien  kunnen steden zichzelf zo innoverend in de markt zetten t.o.v. de nationale en internationale concurrentie.

  • Uit studies blijkt dat door de integratie van mobiliteitspartners zoals bus-, taxi-, (e-car) autodeeldiensten, fietsprogramma's, parkingaanbieders en bijgevolg ‘end-to-end’-mobiliteitspakketten te creëren, het mogelijk is extra inkomsten van 15 tot 20 procent te genereren en niet alleen nieuwe klanten aan te trekken, maar ook voordeel te halen uit een grotere klantentrouw en hogere inkomsten van bestaande klanten. Hiernaast kunnen operators geld besparen door middel van elektronische en mobiele ticketing (minder papier, mindere automatische ticketmachines en verkooppunten, enz.) 

  • Momenteel werkt Siemens aan het netwerken van verschillende mobiliteitsdiensten in het grootstedelijke Berlijn. Als deel van het "Berlin-Brandenburg International Showcase for Electromobility", ontwikkelt en gebruikt Siemens het geïntegreerde mobiliteitsplatform als proefontwerp. Doel is de creatie van een open B2B-markt voor stads- en streekvervoer en parkingaanbieders, met een laadinfrastructuur voor elektrische voertuigen en e-carvloten tegen 2015. Het project werd gesponsord door het Duitse federaal ministerie van Economicie en Technologie (BMWi).