Tools

Siemens BelgiëSiemens België

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

Siemens demonstreert predictief onderhoud in proefopstelling voor stelplaatsen en supportcenters

For the business press
Berlijn, 25.09.2014

Spoorvoertuigen dienen voor de dagelijkse exploitatie blijk te geven van maximale betrouwbaarheid en beschikbaarheid. Elke ontregeling of storing veroorzaakt vertragingen, inkomstenverlies, imagoschade en operationele knelpunten. Daarom zijn vastgelegde stiptheidswaarden en beschikbaarheidpercentages van bijna 99 procent de norm voor operatorovereenkomsten. Om aan deze hoge eisen te voldoen, is er nood aan een efficiënt, duurzaam en betrouwbaar onderhoud van voertuigen en spoorweginfrastructuur. Een speciaal gebouwde ultramoderne en realistische gesimuleerde proefopstelling voor stelplaatsen op de buitenstand F1/20 op Innotrans 2014, evenals een model van een supportcenter op stand 203 in hal 4.2, zal aantonen hoe spoorwegsystemen en -voertuigen met service door Siemens dergelijk hoge beschikbaarheidwaarden kan realiseren.

Betrouwbaarheid dankzij predictief onderhoud

De focus dient te verschuiven van responsief  onderhoud naar voorspelbare, efficiënte service. Er wordt ook gedemonstreerd hoe data over de status van de trein  online kan worden verzonden, geëvalueerd, gevisualiseerd en omgezet in  instructies voor het werkplaatspersoneel. Met behulp van deze gegevens, worden vereiste onderhoudswerkzaamheden bepaald voor de trein de stelplaats binnenrijdt. Op de stand binnen in de hal, zal Siemens aantonen hoe de door spoorvoertuigen, infrastructuur en sporen verzonden informatie in het Siemens-supportcenter (Remote Diagnosis Services) geanalyseerd wordt.

Deze analyse vormt de basis voor predictief onderhoud. Zo kan slijtage bijvoorbeeld afgeleid worden uit de temperatuursprofielen in de aandrijvingen en de trillingen gegenereerd door de draaistellen; er kan voorspeld worden wanneer een storing of uitval waarschijnlijk wordt. De betreffende componenten kunnen dan preventief vervangen worden en tijdens de service- en onderhoudswerkzaamheden aan de trein hersteld worden. Zo kunnen ontregelingen, storingen en verlengde stilstandtijden in de stelplaats worden vermeden voor er zich een probleem voordoet.

Efficiëntie dankzij IT-ondersteuning

Siemens zal ook een demonstratie geven in een opstelling met een echte Vectron-locomotief. Zo kunnen bijvoorbeeld verborgen bedrading, componenten en hun organisatie worden gevisualiseerd op een tablet wanneer men deze tablet over de bestuurderscabine beweegt; hierdoor is het niet langer noodzakelijk panelen te verwijderen. Bovendien kan de tablet ook gebruikt worden om bepaalde functionaliteiten uit te voeren of te testen; bijvoorbeeld de functies "Lichten aan", "Lichten uit" en "Opbouwen van remdruk" kunnen uitgevoerd worden zonder dat het voertuig opgestart en onder spanning geplaatst moet worden.

Duurzaamheid dankzij innoverende voorziening van reserveonderdelen

In de modelstelplaats op de buitenstand zal Siemens  tonen  hoe verscheidene reserveonderdelen, waarvoor zwaardere eisen geleden, met behulp van moderne productiemethodes vervaardigd kunnen worden, wat weer bijdraagt tot een grotere storingsbeveiliging. Onderdelen die tot nu toe, bijvoorbeeld wegens productieredenen, alleen op basis van een aantal afzonderlijke componenten vervaardigd konden worden en vervolgens als geheel geassembleerd en vastgelijmd werden, kunnen nu in één beweging en als eenheid geproduceerd worden. Hierdoor vermindert het aantal mogelijke breekpunten. Bovendien kan zelfs het kleinste aantal maatontwerpen gerealiseerd worden. Zodoende kunnen zelfs onderdelen die niet langer op de markt verkrijgbaar zijn, worden geproduceerd.

Siemens verzekert de beschikbaarheid van spoorvoertuigen en spoorwegsystemen wereldwijd gedurende decennia door een efficiënt, duurzaam en betrouwbaar serviceaanbod. Ongeveer 3.000 van onze medewerkers zijn gespecialiseerd in service en onderhoud voor spoorwegactiviteiten. Ze bieden ondersteuning aan meer dan 3.500 klanten in meer dan 50 landen.

Meer informatie hierover vindt u op http://www.siemens.com/press/innotrans2014