Tools

Siemens BelgiëSiemens België

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

Siemens bouwt eerste eHighway in Zweden

  • Eerste demo - project in Europa, in samenwerking met vrachtwagenbouwer Scania

  • Elektrisch wegvervoer halveert energieverbruik en reduceert lokale luchtvervuiling

  • Zweedse vervoerssector moet tegen 2030 onafhankelijk zijn van fossiele brandstoffen

Siemens zal in Zweden een bovenleidingsysteem voor hybride vrachtwagens installeren. Het contract werd toegekend door het Zweedse Ministerie van Verkeer en de provinciale overheid van Gävleborg. Dit nieuwe bovenleidingsysteem zal in het kader van een demo - project instaan voor de elektrificatie van een twee kilometer lang stuk van de autosnelweg E16 ten noorden van Stockholm. Twee jaar na de start van deze eerste fase worden de testresultaten verwacht. Doel van het project is het aantonen van de geschiktheid van het systeem voor commerciële exploitatie. Zweden heeft ambitieuze klimaatdoelstellingen vooropgesteld en wil onder andere een vervoerssector ontwikkelen die tegen 2030 onafhankelijk is van fossiele brandstoffen.

"Ten opzichte van klassieke verbrandingsmotoren is de eHighway dubbel zo efficiënt. Dit betekent dat niet alleen het energieverbruik wordt gehalveerd maar ook dat de lokale luchtvervuiling wordt gereduceerd”, aldus Roland Edel, Chief Technology Officer bij Siemens Mobility. “De elektrisch-hybride vrachtwagen is een eerste stap naar elektrisch aangedreven voertuigen die een steeds belangrijkere rol zullen spelen in de ontwikkeling van duurzaam vrachtvervoer.”

Centraal element in het systeem is een intelligente stroomafnemer in combinatie met een hybride aandrijfsysteem. Een sensorsysteem zorgt ervoor dat de stroomafnemer automatisch aan- en losgekoppeld wordt met het bovenleidingsysteem bij snelheden boven de 90 km/h. Vrachtwagens die met het systeem uitgerust zijn, kunnen met behulp van de bovenleiding gevoed worden, waardoor ze efficiënt en zonder lokale emissies elektrisch kunnen rijden. Op Zweedse wegen zonder bovenleidinginfrastructuur kunnen de voertuigen met hun dieselhybride systeem rijden. Als alternatief kan het systeem bijvoorbeeld ook op basis van gecomprimeerd aardgas of accu's werken.

“Het door Siemens ontwikkelde eHighway-concept combineert beproefde en geteste spoortechnologie met de flexibiliteit van wegvervoer”, aldus Jan Nylander, projectleider voor de provinciale overheid van Gävleborg. “In combinatie met de hybride technologie van Scania zullen brandstofverbruik en emissies teruggeschroefd worden, terwijl de intelligente stroomafnemers verzekeren dat eHighway-voertuigen even flexibel zijn als conventionele vrachtwagens.”

Het project zal gerealiseerd worden op de E16; deze autosnelweg verbindt de regio's Dalarna en Gävleborg - industriegebieden gedomineerd door staalindustrie, pulp- en papierindustrie, en mijnbouw - met de havenstad Gävle. In deze eerste fase worden twee voertuigen ingezet. Dit zijn door Scania gebouwde elektrisch-hybride vrachtwagens die in samenwerking met Siemens aangepast werden om met een bovenleidingsysteem te rijden.

In Californië werkt Siemens samen met voertuigbouwer Volvo en lokale vrachtwagenombouwers aan een project voor de regionale overheidinstantie bevoegd voor luchtkwaliteit, de South Coast Air Quality Management District (SCAQMD). In dit project wordt in de directe omgeving van de havens van Los Angeles en Long Beach de interactie van verschillende vrachtwagenconfiguraties met de eHighway-infrastructuur getest.

Dit persbericht is samen met bijkomende documentatie en persfoto's beschikbaar op www.siemens.com/press/ehighway

Siemens AG (Berlijn en München) is een technologische wereldspeler die reeds meer dan 165 garant staat voor technische uitmuntendheid, innovatie, kwaliteit, betrouwbaarheid en een internationale benadering. De onderneming is actief in meer dan 200 landen met een sterke focus op de domeinen elektrificatie, automatisering en digitalisering. Als een van 's werelds grootste producenten van energie-efficiënte en milieuvriendelijke technologieën is Siemens de nr. 1 in de bouw van offshore windturbines, een toonaangevende leverancier van STEG-krachtcentrales, een belangrijke leverancier van elektriciteitstransportoplossingen en een pionier op het vlak van infrastructuuroplossingen en automatisering-, aandrijving- en softwareoplossingen voor de industrie. Hiernaast is Siemens ook een toonaangevende leverancier van uitrustingen voor medische beeldvorming – zoals CT- (computertomografie) en MRI-systemen (magnetische resonantie)  – evenals op het vlak van laboratoriumdiagnostiek en klinische IT. In boekjaar 2014, afgesloten op 30 september 2014, genereerde Siemens uit voortgezette activiteiten een omzet van € 71,9 miljard en een nettowinst van € 5,5 miljard. Eind september 2014 had het bedrijf op voortgezette basis wereldwijd ongeveer 343,000 medewerkers in dienst. Meer informatie is beschikbaar op het Internet op www.siemens.com.

10-6-2015