Tools

Siemens BelgiëSiemens België

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

Steden onderweg naar de mobiliteit van de toekomst

For the trade/business and financial press
Genève, 14.03.2013

In het kader van de internationale vakbeurs voor openbaar vervoer, UITP, in het Zwitserse Genève zal Siemens uitpakken met zijn laatste nieuwe ontwikkelingen voor geïntegreerde, efficiënte, economische en passende oplossingen voor openbaar vervoer: spoorstroomvoorzieningen, energieopslagoplossingen voor vervoersystemen zonder bovenleidingen, oplossingen voor optimaal gebruik van spoorinfrastructuur, een IT-gebaseerd platform voor planning, reservering en facturering van multimodaal vervoer, evenals de allereerste volledig elektrische lbus in gebruikt op een bestaande stadslijn in Europa.

Vandaag ondergaat onze maatschappij ingrijpende veranderingen als gevolg van demografische verschuivingen, verstedelijking en klimaatverandering, waardoor we met globale uitdagingen geconfronteerd worden. In 2010 woonde reeds meer dan de helft van de wereldbevolking in steden. Deze evolutie neemt alleen maar toe: experts gaan ervan uit dat zo’n 90 procent van de toekomstige wereldbevolking in steden geconcentreerd zal zijn. Op basis hiervan wordt verondersteld dat het privévervoer tussen 2005 en 2025 met zo’n 2,7 miljard trajecten per dag zal toenemen. De effecten van de voortdurend toenemende mobiliteitsvereisten in en tussen stedelijke centra zijn nu reeds waarneembaar. Bijgevolg is een efficiënte en duurzame mobiliteit de centrale focus van steden en lokale gemeenschappen wereldwijd. Efficiënte openbaar vervoer is cruciaal in het overwinnen van het verkeersinfarct, de luchtvervuiling en het tekort aan parkeerplaatsen, en om de aantrekkelijkheid en het concurrentievermogen van steden wereldwijd te vergroten. 

Om ook in de toekomst mobiel te blijven, hebben steden nood aan fijnmazig genetwerkte vervoer- en informatiesystemen. Op dit vlak biedt Siemens een breed oplossingenaanbod, dat op de UITP-vakbeurs van dit jaar in zaal 2 (stand 2A325) zal worden voorgesteld.

Energie-efficiënte en milieuvriendelijke stroomvoorzieningoplossingen voor spoorwegtractie 
Stroomvoorzieningsystemen voor spoorwegtractie voldoen aan de energievereisten van de hoofdlijn- en reizigerdiensten, evenals aan die van tram- en metronetten. De spoorelektrificatieoplossingen van Siemens kunnen bijvoorbeeld gerecupereerde remenergie doorzenden naar meer decentrale verbruikers via middenspanningsstroomnetten. De terugvoer van remenergie  naar het net is ook een belangrijke factor in de efficiëntieverhoging d.m.v. energieopslagsystemen.

Siemens zal UITP dus gebruiken als platform voor de presentatie van de Sitras MES mobiele energieopslageenheid en het hybride model Sitras HES. Voertuigen uitgerust met deze systemen verbruiken tot 30 procent minder energie per jaar, en stoten tot 80 ton minder CO2 uit dan die zonder energieopslageenheden. Het hybride concept van de Sitras HES-energieopslageenheid combineert de voordelen van opslagtechnologie met de mogelijkheden van een tractiebatterij. Hierdoor kunnen milieuvriendelijke korteafstandssystemen zonder bovenleiding worden gerealiseerd, geschikt voor integratie in elke stedelijke omgeving. Met het hybride systeem is het mogelijk tot 2,5 kilometer te rijden zonder bovenleiding.

De aandacht van de vakbeursbezoekers zal ook gevestigd worden op het Vicos RSC-stroommanagementsysteem, dat verschillende Scada-toepassingen (toezichtcontrole en gegevensverzameling) in een regel- en monitoringsysteem integreert. Naast een overzicht van de operationele status van de stroomvoorzieningoplossingen voor spoorwegtractie, biedt het ook de mogelijkheid tot het controleren van het energieverbruik in het tractienet en het stabiliseren van operationele processen door middel van storings- en onderhoudsmanagement.

Siemens presenteert ook de Sitras SCD-spanningsbegrenzer, uitgerust met een functie voor gemengde spanningen. Deze functie voorkomt ontoelaatbare spanningen in de stroomvoorzieningoplossingen voor spoorwegtractie bij beïnvloeding door AC-systemen. De functie voor gemengde spanningen voldoet aan alle beschermingsvereisten zoals bepaald in de norm 50122-3, om ontoelaatbare gemengde spanningen te voorkomen.

Softwaregebaseerd storingsmanagement voor meer capaciteit op het spoor
Het efficiënte gebruik van bestaande spoorverkeerinfrastructuren is een uitdaging voor steden wereldwijd. Met het Siemens Trainguard MS-systeem kan de capaciteit van een metrolijn verhoogd worden met 50 procent terwijl het energieverbruik met 30 procent wordt verlaagd. Ook hier heeft elke technische of operationele (ver)storing negatieve effecten op de beschikbaarheid en de geplande exploitatie. Siemens presenteert een softwarepakket ontworpen voor de ondersteuning van spoorwegoperatoren om optimaal gebruik te maken van de beschikbare capaciteit en middelen, en biedt oplossingen op maat voor planning en onderhoud. De beslissingen worden gebaseerd op de specifieke operationele en administratieve prestatie-indicatoren van de spoorwegoperator en het netwerken van de verschillende werkdomeinen.

IT-platform voor het netwerken van het mobiliteitsaanbod
Om aan de groeiende vraag naar vervoersdiensten tegemoet te komen, is er nood aan nieuwe en aantrekkelijke concepten die intermodaal vervoer vereenvoudigen en de overstap naar openbare stadsvervoersystemen aantrekkelijk maken voor reizigers. Op UITP 2013 zal Siemens een geïntegreerd mobiliteitsplatform voorstellen dat het operatoren eenvoudiger moet maken aanvullende diensten in hun aanbod te integreren. Met behulp van dit platform kan er een totaalaanbod worden samengesteld, waardoor het mogelijk is multimodaal vervoer te plannen, te reserveren en te betalen via één enkel platform. Trajecten kunnen ook worden geoptimaliseerd vanuit milieu- en economisch perspectief. Steden en lokale gemeenschappen beschikken zo over beheersinstrumenten voor groen vervoersmanagement en een beter gebruik van bestaande infrastructuren.

Volledig elektrische stadsbussen voor milieuvriendelijk korteafstandsvervoer
Busdiensten – ongeacht of dit traditionele stadsbussen of hoogwaardig openbaar vervoer/snelbussen zijn (Bus Rapid Transit / BRT) – vormen een hoeksteen van stedelijk vervoer. Dankzij de afwezigheid van een intern verbrandingsproces genereren zuiver elektrisch aangedreven voertuigen minder geluid en geen lokale vervuilende emissies. In vergelijking met diesel- of gasaangedreven bussen, ligt het brandstofverbruik zo’n 25 procent lager, wat bijdraagt tot een betere luchtkwaliteit en aangenamere leefomstandigheden in stedelijke agglomeraties.

Siemens biedt nu innoverende en flexibele concepten voor volledig elektrische stadsbussen (eBus), evenals eBRT-systemen die in tal van buschassis geïntegreerd kunnen worden, waardoor ze fabrikantneutraal zijn. Door de levering van elektrische bussen aan de Weense openbare vervoermaatschappij Wiener Linien is Siemens de eerste fabrikant in Europa wiens elektrische bussen ingezet worden in regelmatige stadslijnen. Het laden van de accu’s gebeurt op de eindhalte en ‘s nachts in de stelplaats, via een dubbelpolige stroomafnemer op basis van het bestaande stroomnet van Wiener Linien. In vergelijking met conventionele stadsbussen brengt de elektrische uitrusting van de bussen geen enkele beperking met zich mee op het vlak van ruimte of functionaliteit voor reizigers of bestuurders.

The Siemens Infrastructure & Cities Sector (Munich, Germany) with approximately 90.000 employees offers sustainable technologies for metropolitan areas and their infrastructures. Its offerings include products, systems and solutions for intelligent traffic management, rail transportation, smart grid applications, power distribution, and en-ergy-efficient building and security concepts. The Sector comprises the Divisions Building Technologies, Low and Medium Voltage, Mobility and Logistics, Rail Systems und Smart Grids. For more information, visit http://www.siemens.com/infrastructure-cities