Tools

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

Spoorinfrastructuur van Noorwegen wordt digitaal met technologie van Siemens

  • Uitrusting aan het spoor met Europees treinbeveiligingssysteem (ETCS)

  • Ordervolume van circa 800 miljoen euro

  • Voltooiing gepland tegen 2034

  • 25 jaar onderhoud vanaf ingebruikname van eerste traject

Bane NOR, het spoorinfrastructuurbedrijf van de Noorse overheid, heeft Siemens aangesteld voor de installatie van het Europese treinbeveiligingssysteem ETCS (European Train Control System) op het volledige spoornet van Noorwegen. De ingebruikname van alle trajecten dient tegen 2034 afgesloten te zijn. De bestelling omvat bovendien een onderhoudscontract voor 25 jaar, dat start vanaf de ingebruikname van het eerste traject. De bestelwaarde bedraagt in totaal circa 800 miljoen euro.

"Dit is het begin van een nieuw tijdperk voor het spoornetwerk in Noorwegen. Bane NOR ontwikkelt zo de spoorweg van de toekomst door middel van een van de grootste digitaliseringsprojecten van Noorwegen. We zijn vol vertrouwen dat Siemens samen met ons daaraan op doorslaggevende wijze bijdraagt dankzij het nieuwe digitale seingevingssysteem ", vertelde Sverre Kjenne, Executive Vice President van Bane NOR.

"Dit project is een mijlpaal in de geschiedenis van de seingevingstechniek, vergelijkbaar met de omschakeling van relaisseinposten naar elektronische seinposten in de jaren '80. Samen met Bane NOR zullen we het volledige Noorse spoornet transformeren tot een volledig gedigitaliseerd, IP-gebaseerd systeem – een echt "Internet of Things". Daardoor wordt veel hardware bespaard, wordt een maximale spoorcapaciteit gecreëerd en wordt de basis gelegd voor datagebaseerd preventief onderhoud. De reizigers genieten op hun beurt van meer stiptheid, capaciteit en kortere cycli. De sturing gebeurt in een centrale seinpost in Oslo, van waaruit de treinen met onze ETCS level 2-oplossing hun rijtoestemming krijgen. Het contract is niet alleen de grootste individuele bestelling voor Siemens in Noorwegen, maar tevens ook de grootste bestelling voor Siemens in de sector Spoorinfrastructuur", vertelde Michael Peter, CEO van de Mobility-divisie.

Met de nieuwe ETCS-technologie wordt de seingevingstechniek in het spoornet van Noorwegen gedigitaliseerd. Het systeem vormt een sleutelcomponent voor de grensoverschrijdende netwerkkoppeling van het spoorverkeer in Europa. Met dit systeem moeten de momenteel meer dan 20 verschillende treinbeveiligingssystemen worden vervangen, zodat grensoverschrijdend spoorverkeer in Europa mogelijk wordt. ETCS vormt de basis voor een sterk geautomatiseerd spoorverkeer en maakt de spoormaatschappijen klaar voor de toekomst.

In 2015 besloot Noorwegen het ERTMS-treinbeveiligingssysteem (European Rail Traffic Management System) in het volledige nationale spoornet te introduceren. Het net omvat ongeveer 4.200 spoorkilometers en 375 stations. De aanleiding voor de introductie was de dringende nood aan vernieuwing van het bestaande seingevingssysteem. De meeste van de bestaande relaisgebaseerde systemen zullen het einde van hun levensduur nog binnen de geplande projectperiode bereiken. Het onderhoud wordt steeds moeilijker, waardoor ook de betrouwbaarheid daalt.

De investering in ETCS is een beslissende en belangrijke stap voor de heroriëntatie van het spoornet in Noorwegen. Bane NOR zal gedurende een periode van tien jaar meer dan twee miljard euro investeren in de digitalisering en automatisering van zijn spoornet. Noorwegen speelt daardoor een voortrekkersrol in het gebruik van digitale technologieën in de spoorsector.


 

Dit persbericht en bijkomend informatiemateriaal vindt u op www.siemens.com/presse/ERTMS-Norwegen

 

Volg ons op Twitter: www.twitter.com/SiemensMobility

Meer informatie over de Mobility-divisie vindt u op: www.siemens.de/mobility

 

Siemens AG (Berlijn en München) is een wereldspeler op het vlak van techniek en engineering en staat reeds 170 jaar garant voor technische uitmuntendheid, innovatie, kwaliteit, betrouwbaarheid en een internationale aanwezigheid. Het bedrijf is wereldwijd actief, met een focus op de domeinen elektrificatie, automatisering en digitalisering. Als een van 's werelds grootste producenten van energie-efficiënte en ecologische technologieën is Siemens een toonaangevende leverancier van oplossingen voor efficiënte elektriciteitsproductie en -transmissie, en een pionier inzake infrastructuuroplossingen en automatisering-, aandrijf- en softwareoplossingen voor de industrie. Met zijn beursgenoteerde dochteronderneming Siemens Healthineers AG is het bedrijf ook toonaangevend op het vlak van apparatuur voor medische beeldvorming – zoals CT- en MRI-scannersystemen – en een leider inzake laboratoriumdiagnostiek en klinische IT-systemen. In boekjaar 2017, afgesloten op 30 september 2017, genereerde Siemens een omzet van € 83,0 miljard en een nettowinst van € 6,2 miljard. Eind september 2017 had het bedrijf wereldwijd zo’n 377.000 medewerkers in dienst. Meer informatie is beschikbaar op het Internet op www.siemens.com.

19-4-2018