Wat betekenen de klimaatsveranderingen voor Siemens?

Algemene tendensen zoals demografische boom, vergrijzing van de bevolking en versnelde verstedelijking hebben een steeds grotere impact op de sociale, ecologische, economische en politieke ontwikkeling van onze planeet. Wij beschouwen armoede, de beschikbaarheid van drinkwater, energievoorziening en de opwarming van de aarde als dé grote uitdagingen voor de mensheid in de 21ste eeuw. Het verminderen van de broeikaseffecten is enkel mogelijk door een consensus tussen regeringen, consumenten en ondernemingen.

Waarom ondertekent Siemens de verklaring van de G8?
Voor Siemens is de bescherming van het milieu al geruime tijd een sleutelfactor van haar professionele ethiek en integreert zodoende milieuzorg in wat zij noemt een "verantwoordelijk bedrijfsbestuur". Het is in deze context dat wij besloten hebben om ook ons steentje bij te dragen aan de indamming van de klimatologische opwarming. Siemens participeerde aan de verklaring van de G8 die in juli 2005 op het internationale economische forum door Tony Blair gelanceerd werd. In oktober 2005 werd Siemens in het kader van de "Carbon Disclosure Projects" (een studie gemaakt op vraag van de 150 grootste institutionele investeerders over de manier waarop de ondernemingen van de FT500 Global Index het probleem van de CO2-uitstoot aanpakken) onthaald als één van de 60 beste firma's van de "Climate Leadership Index". Deze prijs is nog maar eens het bewijs van ons engagement met betrekking tot de problematiek van de klimaatsveranderingen.

Deze acties, net zoals vele andere, worden ingegeven door onze wil om internationaal erkend te worden als firma die actief strijdt tegen de opwarming van de aarde en voor de vermindering van de CO2-uitstootgassen. Dit wordt niet alleen ondersteund door een verbetering van de milieuprestaties van onze klanten, maar ook door de continue optimalisering van de beheerssystemen en de interne maatregelen voor de bescherming van onze planeet.

Hoe kunnen Siemens en haar klanten meehelpen aan de bescherming van het klimaat?Om deze zaak te dienen, bieden wij een heel gamma aan van eco-energetische producten, oplossingen en diensten die tot doel hebben de uitstoot van CO2-gassen te verminderen en die betrekking hebben op de productie, de consumptie en de besparing van energie. Hierbij een paar voorbeelden:

  • Systemen voor energieproductie zonder koolstofgas, zoals windmachines, biomassa- of geothermische centrales.

  • Traditionele centrales met hoog rendement, zoals onze centrales met gas- of stoomturbines die borg staan voor een opbrengst van meer dan 58 %.

  • Systemen voor energietransport met minimale verliezen op afstanden van 1000 km en meer.

  • Software voor de controle, het beheer en de evaluatie van de uitstoot van koolstofgassen bij industriële installaties.

  • Uitermate doeltreffende motoren en transmissiesystemen voor verschillende toepassingsgebieden (bv. : industriële motoren, pompen en ventilators, spoorwegtechnieken).

  • Energiebesparende lampen die tot 80 % minder elektriciteit verbruiken dan de gewone peertjes.

  • Eco-energetische gebouwen uitgerust met de modernste technieken voor bediening, verluchting en klimaatregeling.

  • Innovatieve financieringsinstrumenten zoals het performantiecontract of de diensten voor energietoezicht en -controle om energie te besparen in de gebouwen.


Contactpersoon :
Béatrice Delfin-Diaz
Press Officer
Tel.: + 32 3 536.26.11
Gsm: + 32 496 55 65 14

Siemens Groep België-Luxemburg
Siemens België is topspeler, zoniet marktleider, in de sectoren informatie en communicatie (ICT), automatisering, energie, transport, medische techniek, verlichting en gebouwentechnologie. De groep, met als belangrijkste onderdelen Siemens NV, Siemens IT Solutions and Services NV, ADB NV en Osram NV, boekte in fiscaal jaar 2004 een omzet van 1,2 miljard euro en telt zowat 4000 medewerkers. Ruim 30% van de omzet wordt gehaald uit export naar liefst 130 landen. Daarnaast heeft Siemens een 50%-belang in de joint venture Fujitsu Siemens Computers, die een volledig gamma computers commercialiseert (notebooks, PC's, servers) alsook in de joint venture Bosch Siemens Home Appliances, topspeler op de huishoudtoestellenmarkt.