Ο Όμιλος

Η Siemens A.E. είναι μέλος του Ομίλου εταιρειών Siemens, με παρουσία άνω των 110 ετών στην Ελλάδα, και ουσιαστική συμβολή στη βιομηχανική και τεχνολογική ανάπτυξη της χώρας. H εταιρεία εστιάζει στους τομείς της ηλεκτροδότησης, των αυτοματισμών και της ψηφιοποίησης, προσφέροντας λύσεις, προϊόντα και υπηρεσίες που αποτελούν συνώνυμο της μηχανολογικής υπεροχής, της καινοτομίας και της ποιότητας.H Siemens A.E., ως υπεύθυνος εταιρικός πολίτης, υποστηρίζει την τοπική κοινωνία και οικονομία και δεσμεύεται στην υιοθέτηση μιας επιχειρηματικής στρατηγικής, η οποία προάγει την επίτευξη οικονομικών στόχων με τα υψηλότερα ηθικά κριτήρια.


Siemens στην Ελλάδα

Siemens Group Greece

Διάθεση ηλεκτροτεχνικών προϊόντων, μελέτη, σχεδιασμός, εγκατάσταση και συναρμολόγηση, τεχνική υποστήριξη, consulting, γενική εποπτεία και συντονισμός των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων όλου του ομίλου Siemens στην Eλλάδα.


Δραστηριότητες

Η ηλεκτροδότηση, ο αυτοματισμός και η ψηφιοποίηση αποτελούν τους τομείς ανάπυξης της Siemens μακροπρόθεσμα. Προκειμένου να αξιοποιήσουμε στο μέγιστο το δυναμικό αυτών των τομέων, οι επιχειρηματικές μας δραστηριότητες συγκροτούνται σε εννέα διευθύνσεις και στον τομέα υγείας, ο οποίος θα διοικείται ξεχωριστά.Αξίες & Όραμα

Values & Visions

Σε όλες τις μεγάλες εταιρείες υπάρχει ο πειρασμός να κοιτάμε προς τα μέσα, να ψάχνουμε τις απαντήσεις σε ερωτήσεις, βασιζόμενοι στις συνθήκες που μας περιβάλλουν.


Sustainability

Sustainability

Η αειφόρως ανάπτυξη (Sustainability) αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο των αξιών μας. Η μακροπρόθεσμη ανάπτυξη είναι ο στόχος μας και η δημιουργία υπεύθυνων αξιών ανοίγει το δρόμο για την επιτυχία μας.