Εταιρικές Πληροφορίες Siemens Ελλάδος

Διεύθυνση

Siemens AE

Αγησιλάου 6-8

GR-151 23 Μαρούσι

Αθήνα Ελλάδα

http://www.siemens.gr mailto:greece.web.gr@siemens.com

 

Κεντρικά

Tel: +30 (210) 6864-111

Fax: +30 (210) 6864-299

 

Θεσσαλονίκη

Tel: +30 (2310) 479-219

Παρακαλώ αποστείλετε τα σχόλια σας  εδώ

Contact