Προσωπικά Δεδομένα

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Δέσμευση της ΣΗΜΕΝΣ Α.Ε. για Προστασία Προσωπικών Δεδομένων
Η προστασία της ασφάλειας και του απορρήτου των προσωπικών σας δεδομένων είναι σημαντική για την ΣΗΜΕΝΣ Α.Ε., γι' αυτό λειτουργούμε σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία για την προστασία των δεδομένων. Ελπίζουμε ότι η πολιτική που περιγράφεται παρακάτω, θα σας βοηθήσει να καταλάβετε ποια δεδομένα μπορεί να συλλέξει η ΣΗΜΕΝΣ Α.Ε., πώς η ΣΗΜΕΝΣ Α.Ε. χρησιμοποιεί και προστατεύει τα δεδομένα αυτά και με ποιους μπορεί να τα μοιραστεί.

Προσωπικά δεδομένα
Μέσω των Ιστοσελίδων μας η ΣΗΜΕΝΣ Α.Ε. δεν θα συλλέξει κανένα προσωπικό σας δεδομένο (π.χ. το όνομα, τη διεύθυνση, τον αριθμό τηλεφώνου σας ή την ηλεκτρονική σας διεύθυνση), παρά μόνο εάν εκούσια επιλέξετε να μας τα παράσχετε (π.χ. με εγγραφή, σε έρευνα) ή δώσετε τη συγκατάθεσή σας ή εκτός εάν τη δυνατότητα αυτή μας την παρέχει ο νόμος.

Σκοπός Χρήσης
Όταν μας παρέχετε προσωπικά δεδομένα, συνήθως τα χρησιμοποιούμε για να ανταποκριθούμε στο αίτημά σας για πληροφορίες, να επεξεργασθούμε την παραγγελία σας ή να σας παράσχουμε πρόσβαση σε εξειδικευμένες πληροφορίες ή προσφορές. Επίσης, προκειμένου να προωθήσουμε την πελατειακή μας σχέση μαζί σας:

  • μπορεί  να αποθηκεύουμε και να επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα και να τα μοιραζόμαστε με τις εταιρείες του Ομίλου Siemens ανά τον κόσμο, για να κατανοήσουμε καλύτερα τις επαγγελματικές σας ανάγκες και το πώς μπορούμε να βελτιώσουμε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας ή

  • μπορεί να χρησιμοποιήσουμε (εμείς ή τρίτοι για λογαριασμό μας) προσωπικά δεδομένα για να επικοινωνήσουμε μαζί σας σχετικά με προσφορές της ΣΗΜΕΝΣ Α.Ε. για την στήριξη των επαγγελματικών σας αναγκών ή για να διεξάγουμε έρευνες διαδυκτιακές, προκειμένου να κατανοήσουμε καλύτερα τις ανάγκες των πελατών μας.

Εφόσον επιλέξετε να μην χρησιμοποιούνται τα προσωπικά σας δεδομένα για την στήριξη της πελατειακής μας σχέσης μαζί σας (ειδικότερα με απευθείας προώθηση πωλήσεων ή με έρευνα αγοράς), θα σεβαστούμε την επιλογή σας.

Περιορισμός του Σκοπού

Η ΣΗΜΕΝΣ Α.Ε. θα συλλέγει, θα χρησιμοποιεί ή θα γνωστοποιεί τα προσωπικά δεδομένα που της παρέχετε διαδικτυακά μόνο για τους σκοπούς που σας γνωστοποιούνται, εκτός εάν η γνωστοποίηση:

  • απαιτεί τη χρήση των προσωπικών δεδομένων για οιονδήποτε πρόσθετο σκοπό άμεσα συνδεόμενο με τον αρχικό σκοπό, για τον οποίο συνελέγησαν τα προσωπικά δεδομένα,

  • είναι αναγκαία για την προετοιμασία, διαπραγμάτευση και σύναψη σύμβασης μαζί σας,

  • απαιτείται από το νόμο ή τις αρμόδιες κρατικές ή δικαστικές αρχές,

  • είναι αναγκαία για τη θεμελίωση ή διατήρηση νόμιμης απαίτησης ή άμυνας,

  • είναι αναγκαία για την πρόληψη απάτης ή άλλων παρανόμων δραστηριοτήτων όπως δόλιες επιθέσεις κατά των τεχνολογικών συστημάτων πληροφορικής της ΣΗΜΕΝΣ Α.Ε..

Επικοινωνιακά ή Χρηστικά Δεδομένα

Μέσω της χρήσης υπηρεσιών τηλεπικοινωνιών για την πρόσβαση στις Ιστοσελίδες μας, τα επικοινωνιακά σας δεδομένα (π.χ. διεύθυνση πρωτοκόλλου Internet) ή τα χρηστικά σας δεδομένα (π.χ. πληροφορίες για την έναρξη, τον τερματισμό και την έκταση κάθε πρόσβασης και πληροφορίες για τις υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών, στις οποίες είχατε πρόσβαση) παράγονται τεχνικά και ενδέχεται να σχετίζονται με προσωπικά δεδομένα. Στο μέτρο που υπάρχει αδιάσειστη ανάγκη, η συλλογή, επεξεργασία και χρήση των επικοινωνιακών ή χρηστικών σας δεδομένων θα γίνεται και θα εκτελείται σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Μη Προσωπικά Δεδομένα Συλλεχθέντα Αυτομάτως

Όταν εισέρχεσθε στις Ιστοσελίδες μας, μπορούμε αυτομάτως (δηλ. χωρίς εγγραφή) να συλλέγουμε μη προσωπικά δεδομένα (π.χ. τύπος χρησιμοποιούμενου προγράμματος αναζήτησης Internet και λειτουργικού συστήματος, domain name των Ιστοσελίδων, από τις οποίες εισήλθατε, αριθμός επισκέψεων, μέσος χρόνος που περάσατε στις Ιστοσελίδες, σελίδες που διαβάσατε). Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα δεδομένα αυτά και να τα μοιραστούμε με τις εταιρείες του Ομίλου Siemens ανά τον κόσμο για να παρακολουθήσουμε την ελκυστικότητα των Ιστοσελίδων μας και να βελτιώσουμε την απόδοση ή το περιεχόμενό τους.

"Cookies" - Πληροφορίες Αποθηκευόμενες Αυτομάτως στον Υπολογιστή Σας

Όταν επισκέπτεσθε κάποιες από τις Ιστοσελίδες μας, μπορούμε να αποθηκεύουμε ορισμένα δεδομένα στον υπολογιστή σας σε μορφή "cookie", προκειμένου να αναγνωρίσουμε αυτομάτως τον Η/Υ σας κατά την επόμενη επίσκεψή σας. Τα "cookies" μπορούν να μας βοηθήσουν ποικιλοτρόπως, για παράδειγμα, επιτρέποντάς μας να διαμορφώσουμε Ιστοσελίδες ώστε να ταιριάζουν καλύτερα με τα ενδιαφέροντά σας ή για να αποθηκεύσουμε τον κωδικό πρόσβασής σας, προκειμένου να μην χρειάζεται να τον πληκτρολογείτε κάθε φορά. Εφόσον δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε "cookies", παρακαλείσθε να δώσετε εντολή στο πρόγραμμά σας αναζήτησης Internet (browser) να σβήνει όλα τα "cookies" από τον σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας, να μπλοκάρει όλα τα "cookies" ή να λαμβάνετε προειδοποίηση πριν την αποθήκευση των "cookies".

Παιδιά
Η ΣΗΜΕΝΣ Α.Ε.   δεν συλλέγει εν γνώσει της προσωπικά δεδομένα παιδιών χωρίς να επιμείνει ότι θα ζητήσουν προηγουμένως την γονική συναίνεση, εφόσον απαιτείται από το ισχύον δίκαιο. Θα χρησιμοποιούμε ή θα γνωστοποιούμε προσωπικά δεδομένα για παιδί, στην έκταση που επιτρέπεται από το δίκαιο, μόνο για να ζητήσουμε τη γονική συναίνεση σύμφωνα με τους εθνικούς νόμους και κανονισμούς ή για να προστατεύσουμε ένα παιδί. Ο ορισμός του «παιδιού» ή των «παιδιών» θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τους ισχύοντες νόμους, καθώς και τα εθνικά και περιφερειακά πολιτιστικά έθιμα.

Ασφάλεια
Για να προστατεύονται τα προσωπικά σας δεδομένα από τυχαία ή παράνομη καταστροφή, απώλεια ή αλλοίωσή τους και από μη εξουσιοδοτημένη γνωστοποίηση ή πρόσβαση, η ΣΗΜΕΝΣ Α.Ε. χρησιμοποιεί τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφαλείας.

Σύνδεσμοι με άλλες Ιστοσελίδες

Οι Ιστοσελίδες της ΣΗΜΕΝΣ Α.Ε. περιέχουν συνδέσμους (links) με άλλες Ιστοσελίδες. Η ΣΗΜΕΝΣ Α.Ε. δεν ευθύνεται για τις πρακτικές τήρησης προσωπικών δεδομένων ή το περιεχόμενο ιστοσελίδων τρίτων προσώπων.

Ερωτήσεις και Σχόλια

Η ΣΗΜΕΝΣ Α.Ε. θα ανταποκριθεί σε εύλογα αιτήματα για την αναθεώρηση των προσωπικών σας δεδομένων και για τη διόρθωση, τροποποίηση ή διαγραφή οιωνδήποτε ανακριβειών. Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις ή σχόλια για την Πολιτική Προστασίας Απορρήτου Δεδομένων της ΣΗΜΕΝΣ Α.Ε. (π.χ. για την αναθεώρηση και ενημέρωση των προσωπικών σας δεδομένων), παρακαλείσθε να κάνετε «κλικ» με το ποντίκι στο «Επικοινωνία». Καθώς ωριμάζει το Διαδίκτυο, το ίδιο συμβαίνει και με την Πολιτική μας για την Προστασία του Απορρήτου Δεδομένων. Θα ανακοινώνουμε αλλαγές στην Πολιτική μας για την Προστασία του Απορρήτου Δεδομένων σ' αυτήν τη σελίδα. Παρακαλείσθε να ελέγχετε τακτικά αυτήν τη σελίδα, προκειμένου να παραμένετε ενήμεροι.