Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα της Siemens

Η προστασία της ασφάλειας και του απορρήτου των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα είναι σημαντική για τη Siemens. Ως εκ τούτου, η Siemens (για περαιτέρω εταιρικές πληροφορίες βλ. «Εταιρικές Πληροφορίες» ως κάτωθι) επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ασφάλειας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

1. Επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σχετικά με τη χρήση των ιστοσελίδων, εφαρμογών και των διαδικτυακών πλατφόρμων μας

Κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που χαίρουν επεξεργασίας, σκοπός της επεξεργασίας και νομική βάση

Κατά την επίσκεψη των ιστοσελίδων, εφαρμογών ή διαδικτυακών εργαλείων της Siemens (έκαστο “Siemens OnlineOffering”), η Siemens ενδέχεται να επεξεργάζεται τα εξής δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σχετικά με εσάς:

 • Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που παρέχετε ενεργά και οικειοθελώς μέσω του “Siemens Online Offering” (π.χ. κατά την εγγραφή σας, κατά την επικοινωνία μαζί μας με τα ερωτήματά σας ή κατά τη συμμετοχή σας σε έρευνες, κ.α.), συμπεριλαμβανομένων του ονόματος, της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, του αριθμού τηλεφώνου, πληροφοριών που υποβλήθηκαν ως μέρος ενός αιτήματός σας για υποστήριξη, των σχολίων, των αναρτήσεων σε φόρουμ, κ.α.) και

 •  Πληροφορίες που αυτομάτως έχουν σταλεί σε εμάς από το πρόγραμμα περιήγησης ή τη συσκευή σας, όπως την IP διεύθυνσή σας, τον τύπο συσκευής, τον τύπο προγράμματος περιήγησης, τον ιστότοπο αναφοράς, τις ιστοσελίδες στις οποίες αποκτήσατε πρόσβαση κατά την επίσκεψή σας, την ημερομηνία και την ώρα της κάθε αίτησης επισκέπτη.

Επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα για τους παρακάτω σκοπούς:

 • Για να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες και λειτουργίες του “Siemens Online Offering” και να διαχειριστούμε  την χρήση σας ως προς το “Siemens Online Offering”

 • Για να επαληθεύσουμε την ταυτότητά σας (εφόσον έχετε εγγραφεί στο “Siemens Online Offering”)

 • Για να απαντήσουμε και εκπληρώσουμε συγκεκριμένα αιτήματά σας και

 • Για να εφαρμόσουμε, όπου εύλογα κρίνεται αναγκαίο, τους όρους χρήσης, να θεμελιώσουμε ή να διατηρήσουμε μια νομική αξίωση ή υπεράσπιση, να αποτρέψουμε την απάτη ή άλλες παράνομες δραστηριότητες, όπως δόλιες επιθέσεις κατά των τεχνολογικών συστημάτων πληροφορικής της Siemens

H επεξεργασία των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση των προαναφερθέντων σκοπών.  Εκτός αν ορίζεται  διαφορετικά κατά τη συλλογή, η νομική βάση για την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι:

 • ότι έχετε δώσει την ρητή συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (  Άρθρο 6 (1) του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα)

 • ότι η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση της συμβατικής σχέσης με εσάς (Άρθρο 6 (1) (β) του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα)

 • ότι η επεξεργασία είναι κατά άλλον τρόπο απαραίτητη για την αποτελεσματική εκτέλεση και διαχείριση της χρήσης των “Siemens Online Offering” (Άρθρο 6 (1) (στ) του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα)

Cookies-Πληροφορίες Αποθηκευόμενες Αυτομάτως στον Υπολογιστή Σας

Όταν επισκέπτεσθε κάποιες από τις Ιστοσελίδες μας, μπορούμε να αποθηκεύουμε ορισμένα δεδομένα στον υπολογιστή σας σε μορφή "cookie", προκειμένου να αναγνωρίσουμε αυτομάτως τον Η/Υ σας κατά την επόμενη επίσκεψή σας. Τα "cookies" μπορούν να μας βοηθήσουν ποικιλοτρόπως, για παράδειγμα, επιτρέποντάς μας να διαμορφώσουμε Ιστοσελίδες ώστε να ταιριάζουν καλύτερα με τα ενδιαφέροντά σας ή για να αποθηκεύσουμε τον κωδικό πρόσβασής σας, προκειμένου να μην χρειάζεται να τον πληκτρολογείτε κάθε φορά. Εφόσον δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε "cookies", παρακαλείσθε να δώσετε εντολή στο πρόγραμμά σας αναζήτησης Internet (browser) να σβήνει όλα τα "cookies" από τον σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας, να μπλοκάρει όλα τα "cookies" ή να λαμβάνετε προειδοποίηση πριν την αποθήκευση των "cookies".

Σύνδεσμοι προς άλλες ιστοσελίδες

Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα εφαρμόζεται αποκλειστικά στα “Siemens Online Offerings” και όχι σε άλλες ιστοσελίδες ή εφαρμογές που τελούν υπό τη διαχείριση τρίτων. Ενδέχεται να παρέχουμε συνδέσμους προς άλλες ιστοσελίδες και εφαρμογές, οι οποίες πιστεύουμε πως είναι πιθανό να παρουσιάζουν ενδιαφέρον για εσάς. Η Siemens δεν ευθύνεται για τις πρακτικές απορρήτου τέτοιων ιστοσελίδων ή εφαρμογών.

2. Eπεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σχετίζονται με την επιχειρηματική σχέση σας με τη Siemens

Κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που χαίρουν επεξεργασίας, σκοπός της επεξεργασίας και νομική βάση

Στο πλαίσιο της επιχειρηματικής σχέσης με τη Siemens, η Siemens ενδέχεται να επεξεργάζεται τις ακόλουθες κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των τρεχόντων και μελλοντικών υπεύθυνων επικοινωνίας στους πελάτες μας, προμηθευτές, πωλητές και εταίρων (έκαστος ο «Επιχειρηματικός Εταίρος»):

 • Στοιχεία επικοινωνίας, όπως ονοματεπώνυμο, διεύθυνση εργασίας, αριθμό τηλεφώνου εργασίας, αριθμό κινητού τηλεφώνου εργασίας, αριθμό fax εργασίας, και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου εργασίας;

 • Δεδομένα πληρωμών, όπως δεδομένα απαραίτητα για την εκτέλεση πληρωμών και την πρόληψη απάτης συμπεριλαμβανομένων των αριθμών χρεωστικών/πιστωτικών καρτών, αριθμών κωδικού ασφαλείας και άλλων σχετικών πληροφοριών τιμολόγησης.

 • Περαιτέρω πληροφορίες οι οποίες αναγκαστικά τέθηκαν υπό επεξεργασία στο πλαίσιο ενός έργου ή στο πλαίσιο της συμβατικής σχέσης με τη Siemens ή παρασχέθηκαν εθελοντικά από τον Επιχειρηματικό Εταίρο, όπως προσωπικά δεδομένα σχετικά με τις παραγγελίες, πραγματοποιηθείσες πληρωμές, αιτήματα και φάσεις ενός έργου;

 • Προσωπικά δεδομένα που έχουν συλλεχθεί από δημοσία διαθέσιμες πηγές, βάσεις δεδομένων αναφορικά με την ακεραιότητα και πιστωτικούς οργανισμούς;

 • Αν απαιτείται εκ του νόμου για τον έλεγχο ακεραιότητας (screening) των Επιχειρηματικών Εταίρων: ημερομηνία γεννήσεως, αριθμούς δελτίου ταυτότητας, δελτία ταυτότητας και πληροφορίες αναφορικά με σημαντικές δικαστικές υποθέσεις ή άλλες νομικές διαδικασίες κατά των Επιχειρηματικών Εταίρων.

Η Siemens ενδέχεται να επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για τους ακόλουθους σκοπούς:

 • Για να επικοινωνεί στους Επιχειρηματικούς Εταίρους τα προϊόντα, τις υπηρεσίες και τα έργα της Siemens ή των Επιχειρηματικών Εταίρων, π.χ. απαντώντας σε ερωτήματα ή αιτήματα και παρέχοντας τεχνικές πληροφορίες για προϊόντα που έχουν αγοραστεί

 • Για να σχεδιάζει, εκτελεί και διαχειρίζεται την (συμβατική) σχέση με τους Επιχειρηματικούς Εταίρους, π.χ. πραγματοποιώντας συναλλαγές και παραγγελίες προϊόντων ή υπηρεσιών, πληρωμές,   διενεργώντας λογιστικούς ελέγχους, πραγματοποιώντας τιμολογήσεις και εισπράξεις, οργανώνοντας  μεταφορές και παραδόσεις, διευκολύνοντας επισκευές και παρέχοντας υπηρεσίες υποστήριξης

 • Για να διαχειρίζεται και να διενεργεί έρευνα πελατών, διαφημιστικών εκστρατειών, αναλύσεων αγοράς, λαχειοφόρων αγορών (sweepstake) ή άλλων προωθητικών ενεργειών ή εκδηλώσεων

 • Για να διατηρεί και να προστατεύει την ασφάλεια των προϊόντων μας, των υπηρεσιών και των ιστοσελίδων μας, για να προλαμβάνει και να εντοπίζει τις απειλές στην ασφάλεια, την απάτη και άλλες  εγκληματικές ή κακόβουλες δραστηριότητες

 • Για να διασφαλίζει την συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις εκ του νόμου (όπως τις υποχρεώσεις τήρησης αρχείου), με τις εξαγωγές και τα τελωνεία, με το να διεξάγει προληπτικούς ελέγχους συμμόρφωσης  (screening) των Επιχειρηματικών Εταίρων (με σκοπό την πρόληψη οικονομικών εγκλημάτων ή εγκλημάτων νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες) και με τις πολιτικές της Siemens ή τα βιομηχανικά πρότυπα

 • Για να επιλύσει τις διαφορές, να επιβάλλει την συμβατική συμφωνία και να καθιερώσει, ασκήσει ή υπερασπίσει κάποιες νομικές αξιώσεις.

H επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση των προαναφερθέντων σκοπών. Εκτός αν ορίζεται  διαφορετικά κατά τη συλλογή, η νομική βάση για την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι:

 • ότι έχετε δώσει την ρητή συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (  Άρθρο 6 (1) του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα)

 • ότι η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση της συμβατικής σχέσης με εσάς (Άρθρο 6 (1) (β) του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα)

 • ότι η επεξεργασία είναι κατά άλλον τρόπο απαραίτητη για την αποτελεσματική εκτέλεση και διαχείριση της επιχειρηματικής μας σχέσης (Άρθρο 6 (1) (στ) του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα)

3.  Διαβίβαση και γνωστοποίηση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Η Siemens ενδέχεται να διαβιβάζει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε άλλες εταιρείες του ομίλου Siemens ή σε τρίτους, αλλά μόνο εάν και στο βαθμό που αυτή η διαβίβαση απαιτείται αυστηρά για τους αναφερθέντες ως άνω σκοπούς.

Εάν επιτρέπεται εκ του νόμου να πράξει καταυτόν τον τρόπο, η Siemens ενδέχεται να διαβιβάζει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε δικαστήρια, αρχές επιβολής του νόμου, ρυθμιστικούς φορείς και δικηγόρους εάν αυτό είναι απαραίτητο για τη συμμόρφωση με τη νομοθεσία ή για τη θεμελίωση, άσκηση ή υπεράσπιση νομικών αξιώσεων.

Η Siemens αναθέτει καθήκοντα σε παρόχους υπηρεσιών (τους λεγόμενους εκτελούντες την επεξεργασία    δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα), όπως σε παρόχους υπηρεσιών φιλοξενίας ή υποστήριξης πληροφορικής, οι οποίοι ενεργούν μόνο σύμφωνα με τις οδηγίες της Siemens και οι οποίοι δεσμεύονται συμβατικά να ενεργούν σε συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Οι Αποδέκτες των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ενδέχεται να είναι εγκατεστημένοι εκτός των χωρών του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου («τρίτες χώρες»), των οποίων οι ισχύοντες νόμοι δεν προσφέρουν το ίδιο επίπεδο προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα με τους νόμους της χώρας καταγωγής του αντίστοιχου υποκειμένου των δεδομένων.

Σε αυτές τις περιπτώσεις, η Siemens λαμβάνει μέτρα ώστε να εφαρμόζει επαρκείς και κατάλληλες εγγυήσεις για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα με άλλα μέσα.

 • Κοινοποιούμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε άλλες εταιρείες του ομίλου Siemens σε τρίτες χώρες μόνο εφόσον έχουν εφαρμόσει τους Δεσμευτικούς Εταιρικούς Κανόνες («ΔΕΚ») για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Επιπλέον πληροφορίες για τους ΔΕΚ της Siemens διατίθενται εδώ

 • Διαβιβάζουμε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε εξωτερικούς αποδέκτες σε τρίτες χώρες μόνο εφόσον ο σχετικός αποδέκτης (i) έχει συνάψει τις Τυποποιημένες Συμβατικές Ρήτρες της ΕΕ με τη Siemens, (ii) έχει εφαρμόσει τους Δεσμευτικούς Εταιρικούς Κανόνες  εντός της οργάνωσής του ή (iii) – στην περίπτωση αποδεκτών ευρισκομένων στις ΗΠΑ – ο αποδέκτης έχει πιστοποιηθεί στο πλαίσιο της Ασπίδας Προστασίας  μεταξύ της ΕΕ και των ΗΠΑ. Τα επηρεαζόμενα άτομα μπορούν να αιτούνται  περαιτέρω πληροφορίες και αντίγραφα των εγγυήσεων ερχόμενα σε επικοινωνία με τη Siemens.

Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τα οποία δημοσιεύθηκαν από εσάς στα  “Siemens Online Offerings” (όπως π.χ. σε ομάδες συζητήσεις και φόρουμ) ενδέχεται να είναι προσβάσιμα παγκοσμίως σε άλλους εγγεγραμμένους χρήστες του αντίστοιχου “Siemens Online Offerings”.

4. Διάρκεια Διατήρησης

Εκτός αν ρητά δηλώθηκε διαφορετικά κατά το χρόνο συλλογής των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (π.χ. με το έντυπο συγκατάθεσης, το οποίο αποδεχθήκατε), διαγράφουμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα εάν η διατήρηση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα δεν είναι πλέον απαραίτητη ως προς τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν ή υπέστησαν επεξεργασία με άλλο τρόπο και εάν δεν υφίσταται υποχρέωση εκ του νόμου υπό το ισχύον δίκαιο (όπως από τη φορολογική ή την εμπορική νομοθεσία) για περαιτέρω διατήρηση  των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

5. Δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσης

Σε περίπτωση που δηλώσατε τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία συγκεκριμένων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τη Siemens, έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεση ανά πάσα στιγμή, με μελλοντική ισχύ, ήτοι, η ανάκληση της συγκατάθεσής δεν επηρεάζει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση προτού αυτή ανακληθεί. Σε περίπτωση ανάκλησης της συγκατάθεσης, η Siemens δύναται να επεξεργάζεται περαιτέρω τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, μόνο σε περιπτώσεις που υφίσταται άλλος νομικός λόγος για την επεξεργασία.

6. Δικαίωμα πρόσβασης και διόρθωσης ή διαγραφής των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, περιορισμός της επεξεργασίας, δικαίωμα προβολής αντιρρήσεων στην επεξεργασία και δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων

Υπό την ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και - εφόσον πληρούνται οι σχετικές νόμιμες προϋποθέσεις - έχετε το δικαίωμα:

 • να λαμβάνετε από τη Siemens επιβεβαίωση για το εάν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν υφίστανται επεξεργασία ή μη και, στην περίπτωση αυτή να αποκτάτε πρόσβαση στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα

 • να ζητάτε από τη Siemens τη διόρθωση ανακριβών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν

 •  να ζητάτε από τη Siemens τη διαγραφή των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα

 • να ζητάτε από τη Siemens περιορισμό της επεξεργασίας αναφορικά με τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα

 • στη φορητότητα των δεδομένων που σας αφορούν και τα οποία παρείχατε με ενέργειές σας

 • να προβάλλετε αντιρρήσεις για λόγους που σχετίζονται με τη συγκεκριμένη κατάστασή σας έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν.

7. Υπεύθυνος Επικοινωνίας σε σχέση με την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Η Οργάνωση Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα της Siemens παρέχει υποστήριξη προς όλες τις ερωτήσεις, σχόλια, προβληματισμούς ή καταγγελίες που σχετίζονται με την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή σε περίπτωση που επιθυμείτε να ασκήσετε οποιοδήποτε δικαίωμα  σχετικά με την προστασία των δεδομένων σας. Η επικοινωνία με την Οργάνωση Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα της Siemens μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσω: dataprotection@siemens.com

Η Οργάνωση Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα της Siemens θα καταβάλλει πάντοτε κάθε δυνατή προσπάθεια για να ανταποκρίνεται και να διευθετεί οποιαδήποτε αιτήματα ή καταγγελίες, τα οποία φέρνετε υπό την προσοχή της. Επιπλέον, εκτός της επικοινωνίας με την Οργάνωση Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα της Siemens, έχετε πάντοτε το δικαίωμα να προσεγγίσετε  την αρμόδια αρχή  προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σχετικά με την αίτησή σας ή καταγγελία σας.