Εταιρικές Πληροφορίες

Διεύθυνση
ΣΗΜΕΝΣ Ανώνυμος Εταιρεία Ηλεκτροτεχνικών Έργων και Προϊόντων
Αγησιλάου 6 - 8
GR-151 23 Μαρούσι
Αθήνα

Aριθμός Γ.Ε.ΜΗ : 000231701000

Κεντρικά
Tel.: +30 (210) 6864-111
Fax:+30 (210) 6864299

Θεσσαλονίκη
Tel.: +30 (2310) 479-219

Chairman of the Supervisory Board
Gerhard Cromme

Managing Board
Joe Kaeser (President and CEO)
Roland Busch
Lisa Davis
Klaus Helmrich
Janina Kugel
Cedrik Neike
Michael Sen
Ralf P. Thomas

Registered offices
Berlin and Munich, Germany

Commercial registries
Berlin-Charlottenburg, HRB 12300
Munich, HRB 6684

VAT registration number
DE129274202

Responsible according to Paragraph 55, Section 2 of the German Interstate Broadcasting Agreement
(Rundfunkstaatsvertrag)
Clarissa Haller
Siemens Aktiengesellschaft
Communications
Wittelsbacherplatz 2
80333 Munich
Germany