Επαγγελματίες

Πού μπορώ να αποκτήσω νέες εμπειρίες και ταυτόχρονα να αξιοποιήσω τις γνώσεις μου; Τόλμησε να ρωτήσεις.

Κάθε μέρα οι άνθρωποί μας τολμούν τις πιο δύσκολες ερωτήσεις – σε μια εποχή όπου ο κόσμος αντιμετωπίζει τις μεγαλύτερες προκλήσεις. Το κλίμα αλλάζει. Οι άνθρωποι ζουν περισσότερο. Ο πληθυσμός αυξάνεται, οι πόλεις επεκτείνονται, αλλά ο κόσμος μας φαίνεται να γίνεται όλο και μικρότερος. Για μια εταιρεία όπως η δική μας, οι συνεχείς αλλαγές δημιουργούν νέες προκλήσεις και ταυτόχρονα ευκαιρίες.  Η Siemens προσφέρει στους επαγγελματίες που τολμούν να ρωτήσουν, ένα μεγάλο εύρος ευκαιριών ώστε να επιτύχουν επαγγελματικά  – στη δική τους χώρα ή ακόμα και στο εξωτερικό. Η κουλτούρα υψηλής απόδοσης  και η προηγμένη τεχνογνωσία, σε συνδυασμό με τα προγράμματα Επαγγελματικής Δεοντολογίας και Συμμόρφωσης, υποστηρίζουν τον νέο και τον έμπειρο επαγγελματία ώστε να αναπτύξει την επαγγελματική του ταυτότητα σε ένα ασφαλές και  δυναμικό περιβάλλον.

1. Προγράμματα Ανάπτυξης/ Εκπαίδευσης

Η εταιρεία διαθέτοντας πολλαπλά προγράμματα ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού δίνει τη δυνατότητα στους ανθρώπους της να διευρύνουν τις γνώσεις τους με κύριο στόχο τη συνεχή ανάπτυξη των ικανοτήτων τους. Τα Προγράμματα Ανάπτυξης/ Εκπαίδευσης είναι προσαρμοσμένα στις ανάγκες και απαιτήσεις κάθε θέσης καθώς και στις φιλοδοξίες των ανθρώπων μας. Βασική συνισταμένη αυτών των προγραμμάτων είναι η επικοινωνία και η συνεργασία των ανθρώπων με τους προϊσταμένους των τμημάτων. 

2. Ευ Ζην 

Το Ευ Ζην των ανθρώπων μας αποτελεί στρατηγική προτεραιτότητα για την εταιρεία μας. Στην Siemens ενδιαφερόμαστε όχι μόνο για την εκπλήρωση των εργασιακών υποχρεώσεων των ανθρώπων μας αλλά και για τις προσωπικές τους ανάγκες. Προς αυτή την κατεύθυνση έχουμε δημιουργήσει ειδικά προγράμματα και ευέλικτες μορφές εργασίας με σκοπό την υποστήριξη των ανθρώπων μας και την ισορροπία ανάμεσα στην προσωπική και επαγγελματική τους ζωή.