New Structure and Strategy for Security Products Business Segment

Δευτέρα, 12 Απριλίου 2010

Νέα δομή και στρατηγική για την επιχειρησιακή μονάδα Προϊόντων Ασφάλειας της Siemens

Η επιχειρησιακή μονάδα Προϊόντων Ασφάλειας, μέρος του Τμήματος Τεχνολογιών Κτιρίων της Siemens, ανακοινώνει ότι προχωρά στην υλοποίηση νέας οργανωτικής δομής και επιχειρηματικής στρατηγικής. Στο πλαίσιο αυτό, θα επικεντρωθεί στην επιτάχυνση της ανάπτυξής της στις αγορές των λύσεων ελέγχου πρόσβασης και εντοπισμού εισβολής, αλλά και στη διατήρηση της ισχυρής της θέσης στην αγορά των συστημάτων τηλεόρασης κλειστού κυκλώματος (CCTV).

Έπειτα από την ανάληψη των καθηκόντων του το Νοέμβριο του 2009 και μετά από λεπτομερή αξιολόγηση των δραστηριοτήτων της εταιρείας και των τάσεων της παγκόσμιας αγοράς, ο Peter Hawksworth, επικεφαλής της μονάδας Προϊόντων Ασφάλειας, προχώρησε στην ανακοίνωση της νέας δομής και στρατηγικής, οι οποίες τίθενται σε ισχύ από την 1η Οκτωβρίου 2010. Η νέα έδρα της επιχειρησιακής μονάδας Προϊόντων Ασφάλειας της Siemens θα βρίσκεται στη Στοκχόλμη, στη Σουηδία. Οι κύριοι άξονες των δραστηριοτήτων της μονάδας θα είναι η ενίσχυση του ρυθμού ανάπτυξης στους τομείς των λύσεων ελέγχου πρόσβασης και εντοπισμού εισβολής, οι οποίοι διακρίνονται από συνεχείς αλλαγές, αλλά και η διατήρηση του υψηλού ρυθμού διείσδυσης στην αγορά των συστημάτων τηλεόρασης κλειστού κυκλώματος.

Με τη νέα πιο λιτή δομή και ταχύτερες διαδικασίες λήψης αποφάσεων, η επιχειρησιακή μονάδα Προϊόντων Ασφάλειας θα είναι σε θέση να ολοκληρώνει πιο γρήγορα τις διαδικασίες ανάπτυξης και διάθεσης στην αγορά καινοτόμων προϊόντων, για τα οποία ήδη φημίζεται. Οι αλλαγές θα επιτρέψουν στην επιχειρησιακή μονάδα να παρέχει στους πελάτες της προϊόντα τεχνολογίας αιχμής που προσφέρουν τη μεγαλύτερη δυνατή αξία, σε αγορές που διακρίνονται από τον ολοένα εντεινόμενο ανταγωνισμό.

«Με τη νέα της δομή, η επιχειρησιακή μονάδα Προϊόντων Ασφάλειας της Siemens θα είναι καλύτερα τοποθετημένη στην αγορά. Έτσι, θα μπορεί να αντιδρά άμεσα και αποτελεσματικά στις αλλαγές των απαιτήσεων του κλάδου, παρέχοντας αυθεντική καινοτομία που θα καλύπτει πλήρως τις προσδοκίες των πελατών της», δήλωσε ο κύριος Hawksworth. «Παράλληλα με την επιτάχυνση της ανάπτυξής μας στις αγορές λύσεων ελέγχου πρόσβασης και ανίχνευσης εισβολής μέσω πιο λιτών διαδικασιών, θα ανταποκριθούμε στο αυξανόμενο ενδιαφέρον των πελατών γύρω από λύσεις ανοιχτής συνδεσιμότητας, ειδικά στον τομέα των συστημάτων τηλεόρασης κλειστού κυκλώματος. Επιπλέον, τα προϊόντα μας θα γίνουν ολοένα και πιο εξατομικευμένα, ώστε να επιτρέπουν την εύκολη διασύνδεση με εξοπλισμό τρίτων παρόχων», συμπλήρωσε.

Και συνέχισε λέγοντας: «Έτσι, οι πελάτες μας θα αποκομίσουν πολλαπλά οφέλη, αφού θα μπορούν να επιλέγουν προϊόντα που θα λειτουργούν συμπληρωματικά στον εξοπλισμό της Siemens, ώστε να δημιουργούν ολοκληρωμένα συστήματα, πλήρως προσαρμοσμένα στις απαιτήσεις και τον προϋπολογισμό τους. Σε μια αγορά όπου τα κλειστά πρωτόκολλα και ο ιδιόκτητος εξοπλισμός ήταν για καιρό το σύνηθες πρότυπο, πιστεύω πως η συγκεκριμένη εξέλιξη αποτελεί ένα σημαντικό βήμα προς τα εμπρός, καθώς θα επιφέρει σημαντικά οφέλη για τους τελικούς χρήστες, τις εταιρείες που εγκαθιστούν τα συστήματα, αλλά και για εμάς τους ίδιους».

Με τη νέα της διάρθρωση, η επιχειρησιακή μονάδα Προϊόντων Ασφάλειας θα έχει περιφερειακά γραφεία πωλήσεων σε έξι κύριες αγορές: τη Σκανδιναβική (Σουηδία, Φινλανδία, Νορβηγία και Δανία), την περιοχή DACHIT (Γερμανία, Αυστρία, Ελβετία και Ιταλία), τη Γαλλία, την περιοχή του Ηνωμένου Βασίλειου (Ηνωμένο Βασίλειο και Ιρλανδία), την Ιβηρική (Ισπανία και Πορτογαλία) και την Ανατολική Ευρώπη. Οι πελάτες που βρίσκονται εκτός αυτών των αγορών θα εξυπηρετούνται από την ομάδα διεθνών πωλήσεων της εταιρείας.

Σχετικά με τον Τομέα Βιομηχανίας της Siemens

Ο Τομέας Βιομηχανίας της Siemens (Erlangen, Γερμανία) είναι ο κορυφαίος προμηθευτής φιλικών προς το περιβάλλον τεχνολογιών που υποστηρίζουν τις διαδικασίες παραγωγής, μεταφοράς, κατασκευής και φωτισμού στη βιομηχανία. Με ολοκληρωμένες τεχνολογίες αυτοματισμού και εξειδικευμένες βιομηχανικές λύσεις, η Siemens αυξάνει την παραγωγικότητα, την αποτελεσματικότητα και την ευελιξία των πελατών της που δραστηριοποιούνται στους τομείς της βιομηχανίας και των υποδομών. Ο Τομέας αποτελείται από έξι Τμήματα:  Τεχνολογίες Κτιρίων, Τεχνολογίες Ηλεκτροκίνησης, Βιομηχανικοί Αυτοματισμοί, Βιομηχανικές Λύσεις, Συστήματα Κίνησης και Συγκοινωνιών και Φωτισμός. Με περίπου 207.000 εργαζομένους παγκοσμίως, ο τομέας Βιομηχανίας της Siemens σημείωσε κατά το χρηματοοικονομικό έτος 2009 (ολοκληρώθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου 2009) πωλήσεις ύψους €35 δισ. Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα: http://www.siemens.gr/industry 

Σχετικά με το Τμήμα Τεχνολογιών Κτιρίων της Siemens

Το Τμήμα Τεχνολογιών Κτιρίων της Siemens (Zug, Ελβετία) αποτελεί τον κορυφαίο προμηθευτή λύσεων για την ενεργειακή αποδοτικότητα και την ασφάλεια των κτιρίων («Πράσινα Κτίρια»), αλλά κτιριακών υποδομών στον κόσμο. Ως πάροχος υπηρεσιών, υπεύθυνος ολοκλήρωσης συστημάτων και προμηθευτής προϊόντων, παρέχει λύσεις για αυτοματισμό κτιρίων, πυρασφάλεια, ηλεκτρονική ασφάλεια και τεχνολογία ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων. Με περίπου 36.000 υπαλλήλους σε όλο τον κόσμο, το Τμήμα Τεχνολογιών Κτιρίων της Siemens σημείωσε κύκλο εργασιών €5,9 δισ. κατά το χρηματοοικονομικό έτος 2009 (ολοκληρώθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου 2009). Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα:  www.siemens.com/buildingtechnologies